Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Sello EUR-ACECrèdits totals del títol: 120
Oferta de places: 50 places
Preu per crèdit:  20,27€ (primera matrícula); 38,39 € (segona matrícula); 81,47 € (tercera matrícula); 108,62 € (cuarta matrícula).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Pla d'Estudis: Publicació BOE 2/4/15. 
Centre al qual s'adscriu el títol: Escola Politècnica Superior
Coordinador del màster:  Javier Valdés Abellán  (director.mastericcp@eps.ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Informació adicional