Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació

Crèdits totals del títol: 90Sello EUR-ACE
Oferta de places: 30 places
Preu per crèdit:  20,27€ (primera matrícula); 38,39 € (segona matrícula); 81,47 (tercera martricula); 108,62 (quarta matrícula).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Pla d'Estudis: Publicació BOE 9/1/14. 
Centre al qual s'adscriu el títol: Escola Politècnica Superior
Coordinador del màster: Miguel Ángel Sánchez Soriano (director.masterteleco@eps.ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Fullet informatiu