Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

 

Inici

Optativitat i itineraris

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

En la proposta per al pla d'estudis de la titulació de màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació, per la Universitat d'Alacant que es recull en aquest document, es planteja la implantació del pla d'estudis curs per curs.
Es preveu que l'inici de la implantació del nou pla d'estudis de màster es puga fer el curs 2011/2012.

Curs acadèmic

Implantació

2011-2012

Primer curs

2012-2013

Segon curs

 

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

No escau.

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

No escau.

 

Inici