Màster Universitari en Enginyeria Geològica

Crèdits totals del títol: 90
Oferta de places: 30 places
Preu per crèdit:  20,27€ (1a matrícula); 38,39 € (2a matrícula); 81,47 € (3a matrícula); 108,62 € (4a matrícula).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Pla d'Estudis: Publicació BOE 02/04/15 /  Modificació BOE 20/03/17
Centre al qual s'adscriu el títol: Escola Politècnica Superior
Coordinador del màster: Miguel Cano González (director.mastergeo@eps.ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF