Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Enginyeria Geològica

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

 

Inici

Optativitat i itineraris

Les optatives estan compostes per 15 crèdits, corresponents a assignatures de qualsevol dels dos blocs d'especialització previstos en el pla d'estudis. En cas d'escollir tots els crèdits del mateix bloc d'especialització, s'atorgarà una especialitat a l'estudiant.

MATÈRIA ASSIGNATURES
ENGINYERIA GEOTÈCNICA ESTABILITAT DE TALUSSOS I VESSANTS
MODELITZACIÓ GEOTÈCNICA
GEOTÈCNIA VIAL
GEOTÈCNIA D'OBRES HIDRÀULIQUES I MARÍTIMES
PATOLOGIA I REPARACIÓ DE CONSTRUCCIONS GEOTÈCNIQUES
RECURSOS GEOLÒGICS GEOLOGIA ECONÒMICA
ROQUES ORNAMENTALS
GEOLOGIA DE RESERVORIS I MAGATZEMS PROFUNDS
PROSPECCIÓ I CAPTACIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES
HIDROGEOQUÍMICA I TRANSPORT DE CONTAMINANTS EN AQÜÍFERS

 

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2014-2015

1r curs

 

Inici