Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

Segell de qualitat internacional EURO-INF®Crèdits totals del títol: 90
Oferta de places: 50 places
Preu per crèdit:  20,27€ (1a matrícula); 38,39 € (2a matrícula); 81,47 € (3a matrícula); 108,62 € (4a matrícula).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Pla d'Estudis: Publicació BOE 09/01/14. / Correcció d'errades BOE 25/04/14. / Modificació BOE 14/05/14.
Centre al qual s'adscriu el títol: Escola Politècnica Superior
Coordinador del màster:  Maria del Pilar Arques Corrales (director.masterinfo@eps.ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF