Màster Universitari en Enginyeria Química

Crèdits totals del títol: 90
Oferta de places: 20 placesSello EUR-ACE
Preu per crèdit:  20,27€ (primera matrícula); 38,39 € (segona matrícula); 81,47€ (tercera martícula); 108,62€. (quarta matrícula).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Pla d'Estudis: Publicació BOE 2/4/15. / Modificació BOE 4/4/17.
Centre al qual s'adscriu el títol: Escola Politècnica Superior
Coordinador del màster:  José  Rubén Ruiz Femenía (director.masteriq@eps.ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Fullet informatu