Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Enginyeria Química

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

 

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòrias (OB)

51

  Optatives (OP)

9

  Práctiques externes (OB)

12

  Treball de fin de màster (OB)

18

TOTAL CRÈDITS

90

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

1r CURS

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

GESTIÓ INTEGRADA I SEGURETAT INDUSTRIAL

 OB

6

MÈTODES SISTEMÀTICS PER A LA SÍNTESI DE PROCESSOS QUÍMICS

OB

6

AMPLIACIÓ D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ

OB

6

PLANIFICACIÓ, LOGÍSTICA I ORGANITZACIÓ EN LA INDÚSTRIA QUÍMICA

OB

6

EXPERIMENTACIÓ EN PLANTES PILOT

OB

6

FENÒMENS DE TRANSPORT

OB

6

REACTORS QUÍMICS AVANÇATS

OB

4,5

GESTIÓ D'R+D+i EN LA INDÚSTRIA QUÍMICA

OB

3

CONTROL I INSTRUMENTACIÓ

OB

4,5

MÉTODES COMPUTACIONALS EN ENGINYERIA QUÍMICA

OP

3

SUBMINISTRAMENTS, PRODUCTES I RESIDUS

OB

3

MODELITZACIÓ ESTOCÀSTICA I MULTIVARIANT

OP

3
 

 

 

DISSENY GRÀFIC AVANÇAT D'INSTAL·LACIONS QUÍMIQUES PER ORDINADOR

OP

3
     

TERMODINÀMICA AVANÇADA DE L'EQUILIBRI ENTRE FASES

OP

3
     

MATERIALS PLÀSTICS. AVANÇOS EN LA INDÚSTRIA ACTUAL DE PLÀSTICS

OP

3
     

TRACTAMENTS AVANÇATS D'EMISSIONS, ABOCAMENTS I RESIDUS

OP

3
     

AVANÇOS EN NANOTECNOLOGIA

OP

3
     

COMPORTAMENT EN SERVEI I SELECCIÓ DE MATERIALS PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA

OP

3
2n CURS

TERCER SEMESTRE

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

     

PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

12      

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

18      

 

Planificació general del pla d'estudis

 

inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

 

Perfil d'especialització del títol

 

Perfils professionals del títol

 

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici