Màster Universitari en Innovació Social i Dinàmiques de Canvi

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 20 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Pla d'Estudis: Publicació BOE 16/2/19.
Centre al qual s'adscriu el títol:Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Coordinador del màster: María Elena Fabregat Cabrera (malena.fabregat@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF