Màster Universitari en Investigació Educativa

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 50 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Pla d'Estudis: Publicació BOE 20/06/11 / Correcció d'errades BOE 09/01/2014 / Modificació BOE 19/02/2014
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat d'Educació
Coordinador del màster: Juan Tortosa Martínez (juan.tortosa@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Investigació educativa

Informació adicional