Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Salut

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 20 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: Mixt: presencial i no presencial.
Idiomes en que s'imparteix: Castellà.
Branca de coneixement: Ciències de la Salut.
Pla d'Estudis: Publicació BOE 20/03/17 
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències de la Salut
Coordinador del màster: Antonio Oliver Roig (antonio.oliver@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF