Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Salut

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

 

Inici

Optativitat i itineraris

 

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2016-2017

1r curs

 

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

D'acord amb l'article 6.3 del Reial Decret 861/2010: "El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà les seues qualificacions, de manera que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient...".

La Universitat d'Alacant contempla una normativa de reconeixement i transferència de crèdits a la qual l'alumnat s'acull quan sol·licita un tràmit d'aqueixes característiques. La Facultat de Ciències de la Salut compta amb una comissió de transferència i reconeixement de crèdits que resol les sol·licituds. Per als alumnes que han cursat o iniciat el Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria, es proposa la següent taula de reconeixement d'assignatures entre plans:

Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Salut
Assignatura ECTS Assignatura ECTS
Dissenys d'investigació i mesurament en ciències de la salut 6 Dissenys d'investigació 6
Documentació i informació científica en salut 4 Documentació científica i formulació de preguntes i hipòtesis d'investigació 3
Estadística en ciències de la salut 6 Bioestadística 6
Investigació qualitativa en ciències 4 Enfocaments i mètodes d'investigació qualitativa 5

 

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria.

 

Inici