Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 10 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: anglès
Branca de coneixement: Ciències
Publicació del Pla d'Estudis: Publicació BOE 4/10/16.
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències
Coordinador del màster:  Carlos Untiedt Lecuona (untiedt@ua.es)
Màster interuniversitari amb: 

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA(ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ESPANYA)
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ESPANYA)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL(ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (ESPANYA)

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Fullet informatiu