Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

 

Inici

Optativitat i itineraris

 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

ESPECIALITAT 1: NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA ESPECIALITAT 1: NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA
GLOBALITZACIÓ I POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES I NUTRICIONALS 3 NUTRICIÓ PÚBLICA, ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA 3
PSICOLOGIA DE LA SALUT, NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 6 NECESSITATS D'ATENCIÓ CLINICONUTRICIONAL  3
PRODUCCIÓ DE RECURSOS MULTIMÈDIA I INTERACTIUS PER A L'ATENCIÓ DIETÈTICA 3 SUPORT NUTRICIONAL EN SITUACIONS ESPECIALS  3
ESPECIALITAT 2: CIÈNCIA DELS ALIMENTS AVALUACIÓ DE PROGRAMES D'INTERVENCIÓ EN NUTRICIÓ COMUNITÀRIA  3
ANÀLISI QUALITATIVA D'ALIMENTS 3 AVANÇOS EN RESTAURACIÓ COL·LECTIVA  3
ANÀLISI QUANTITATIVA D'ALIMENTS 3 ESPECIALITAT 2: CIÈNCIA DELS ALIMENTS
CONSERVACIÓ POSTCOLLITA I NUTRICIÓ VEGETAL 3 LABORATORI D'ANÀLISI QUÍMICA D'ALIMENTS I ANÀLISI QUIMIOMÈTRICA  5
TÈCNIQUES AVANÇADES EN MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 3 BIOTECNOLOGIA D'ALIMENTS  5
MICROBIOLOGIA DE L'ELABORACIÓ I CONSERVACIÓ D'ALIMENTS 5

 

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2016-2017

1r curs

 

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

D'acord amb l'article 6.3 del Reial Decret 861/2010: "El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà les seues qualificacions, de manera que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient...".

Taula de reconeixement d'assignatures del Màster U. en Nutrició Clínica i Comunitària i el nou Màster U. en Nutrició i Alimentació, especialitat en Nutrició Clínica i Comunitària:

Màster en Nutrició Clínica i Comunitària Màster en Nutrició i Alimentació, especialitat en Nutrició Clínica i Comunitària
Assignatura ECTS Assignatura ECTS
Avanços en nutrició humana 3 Avanços en nutrició humana 3
Investigació i cerca de documentació científica 3 Investigació i cerca de documentació científica 3
Bioestadística 3 Bioestadística 3
Planificació i avaluació en nutrició comunitària 3 Avaluació de programes d'intervenció en nutrició comunitària 3
Polítiques alimentàries i avanços en epidemiologia nutricional 3 Avanços en epidemiologia nutricional 3
Globalització alimentària i salut pública 3 Globalització i polítiques alimentàries i nutricionals 3
Avanços en restauració col·lectiva 3 Avanços en restauració col·lectiva 3
Psicologia de la salut, nutrició humana i dietètica 6 Psicologia de la salut, nutrició humana i dietètica 6
Disseny i producció de materials per a l'atenció dietètica utilitzant les TIC 3 Producció de recursos multimèdia i interactius per a l'atenció dietètica 3
Nutrició clínica avançada 12 Necessitats d'atenció cliniconutricional 6
Suport nutricional en situacions especials 3

 

Taula de reconeixement d'assignatures del Màster U. en Ciències dels Aliments i la Nutrició i el nou Màster U. de Nutrició i Alimentació, especialitat en Ciències dels Aliments:

Màster en Ciències dels Aliments i la Nutrició Màster en Nutrició i Alimentació, especialitat en Ciències dels Aliments
Assignatura ECTS Assignatura ECTS
Avanços en nutrició humana 3 Avanços en nutrició humana 3
Investigació i cerca de documentació científica 3 Investigació i cerca de documentació científica 3
Bioestadística 3 Bioestadística 3
Anàlisi qualitativa d'aliments 3 Anàlisi qualitativa d'aliments 3
Anàlisi quantitativa d'aliments 3 Anàlisi quantitativa d'aliments 3
Aliments transgènics 3 Biotecnologia d'aliments 5
Aplicació d'enzims en aliments 3
Elaboració d'aliments bioprocessats 3 Microbiologia de l'elaboració i conservació d'aliments 5
Microbiologia de la conservació d'aliments 3
Conservació postcollita i nutrició vegetal 3 Conservació postcollita i nutrició vegetal 3
Temes avançats en ciències dels aliments 3 Temes avançats en ciències dels aliments 3
Tècniques avançades en microbiologia d'aliments 3 Tècniques avançades en microbiologia d'aliments 3
Laboratori d'anàlisi química d'aliments 4 Laboratori d'anàlisi química d'aliments i anàlisi quimiomètrica 5
Anàlisi quimiomètrica 2

 

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Màster Universitari en Nutrició Clínica i Comunitària

Màster Universitari en Ciències dels Aliments i la Nutrició

 

 

Inici