Màster Universitari en Optometria Avançada i Salut Visual

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 15 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Publicació del Pla d'Estudis: Publicació BOE 7/3/16.
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències
Coordinador del màster:  Ángel García Muñoz (ag.munoz@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

Reproducir

FULLET PDF