Màster Universitari en Paleontologia Aplicada

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 10 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà, valencià i anglès
Branca de coneixement: Ciències
Publicació del Pla d'Estudis: Publicació BOE 4/10/16.
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències
Coordinador del màster:  Hugo Corbí Sevila (hugo.corbi@ua.es)
Màster interuniversitari amb: 

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (ESPANYA)

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Fullet informatiu