Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Planificació i Gestió de Riscos Naturals

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

Optativitat i itineraris

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2010-2011

1r curs

 

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Els estudiants que hagen cursat estudis de doctorat en el marc de la normativa del RD 778/98 de 30 d'abril o normes anteriors, podran sol·licitar la convalidació de crèdits de postgrau.

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

El màster en Planificació i Gestió de Riscos Naturals no suposa l'extinció de cap ensenyament existent, sinó la substitució de l'actual període formatiu del programa de Doctorat Problemes Actuals del Territori Valencià i Tècniques d'Anàlisis.

 

Inici