Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 30 places
Preu per crèdit:  14,96 € (primera matrícula); 28,35 € (segona matrícula); 60,12 € (tercera matrícula); 80,16 € (cuarta matrícula).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Pla d'Estudis: Publicació BOE 16/12/13.
Centre al qual s'adscriu el títol: Escola Politècnica Superior
Coordinador del màster:  Pedro Varó Galvañ(director.masterprl@eps.ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Informació adicional