Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Com és el màster?

Resum del pla d'estudis

S'accedeix a cada assignatura a partir de les taules de la distribució per cursos i d'assignatures optatives. Dins de cada assignatura s'accedeix a la guia docent i a tota la informació rellevant.

 

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA
   
TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
Obligatòries (OB) 44
Pràctiques externes 10
Treballe Fi de Màster (TFM) 6
Total crèdits   60
  
DISTRIBUCIÓ PER CURSOS 

 

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

MÒDUL GENÈRIC

DISSENY I ADAPTACIÓ CURRICULAR

OB

5

SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ

OB

3

APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT EN L'ADOLESCÈNCIA

OB

3

DISFUNCIONS DE L'APRENENTATGE I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'ADOLESCÈNCIA

OB

3

MÒDUL ESPECÍFIC

BIOLOGIA I GEOLOGIA

DIDÀCTICA DE LA BIOLOGIA I GEOLOGIA I: ASPECTES FONAMENTALS

OB

9

AMPLIACIÓ DE BIOLOGIA (per a estudiants que no tenen prou formació en biologia)

OB

6

AMPLIACIÓ DE GEOLOGIA (per a estudiants que no tenen prou formació en geologia)

LA BIOLOGIA I LA GEOLOGIA EN CONTEXT  (per a tots els estudiants de l'especialitat).

Els alumnes escolliran, amb el vistiplau del tutor, una de les dues primeres assignatures i cursaran obligatòriament la tercera

OB

3

DIDÀCTICA DE LA BIOLOGIA I GEOLOGIA II: PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES

OB

6

INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE LA BIOLOGIA I GEOLOGIA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

CICLES FORMATIUS (PROFESSORAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA)

APRENENTATGE DELS MÒDULS EN ELS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER AL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OB

7.5

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. CICLES FORMATIUS. COS DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

OB

6

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A ESPANYA.

OB

3

DIDÀCTICA DELS CICLES FORMATIUS D'EDUCACIÓ PROFESSIONAL (PER A PROFESSORS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA)

OB

7.5

INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ DOCENT EN CICLES FORMATIUS. PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

CICLES FORMATIUS (COS PROFESSORAT TÈCNIC FORMACIÓ PROFESSIONAL)

APRENENTATGE DELS MÒDULS EN ELS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER AL PROFESSORAT TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

OB

7.5

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. CICLES FORMATIUS. COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

OB

6

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. CICLES FORMATIUS. COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

OB

3

DIDÀCTICA DELS CICLES FORMATIUS D'EDUCACIÓ PROFESSIONAL (PER A PROFESSORS TÈCNICS DE FP)

OB

7.5

INNOVACIÓ DOCENT EN CICLES FORMATIUS. COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

OB

3

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A ESPANYA

OB

3

MÒDUL ESPECÍFIC

CONSTRUCCIONS CIVILS, EDIFICACIÓ I DIBUIX

APRENENTATGE I ENSENYAMENT DEL DIBUIX

OB

15

APLICACIÓ DE TÈCNIQUES DOCENTS PER AL PROFESSORAT DE CONSTRUCCIONS CIVILS, EDIFICACIÓ I DIBUIX

OB

9

LA INNOVACIÓ DOCENT, LES TICS I LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

ECONOMIA

ENSENYAMENT- APRENENTATGE DE L'ECONOMIA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

OB

9

ECONOMIA

OB

9

APRENENTATGE DE L'ECONOMIA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OB

6

INNOVACIÓ DOCENT I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN L'ENSENYAMENT DE L'ECONOMIA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

DIDÀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I

OB

7.5

BASES PER A LA FORMACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORT

OB

9

DIDÀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT II

OB

7.5

INICIACIÓ A LAINNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

FÍSICA I QUÍMICA

DIDÀCTICA DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA I: ASPECTES FONAMENTALS

OB

9

AMPLIACIÓ DE FÍSICA (per a estudiants que no tenen prou formació en física)

OB

6

AMPLIACIÓ DE QUÍMICA (per a estudiants que no tenen prou formació en química)

LA FÍSICA I LA QUÍMICA EN CONTEXT

(para tots els estudiants de l'especialitat)

 

Els alumnes triaran, amb el vistiplau del tutor, una de les dues primeres assignatures i cursaran obligatòriament la tercera.

OB

3

DIDÀCTICA DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA II: PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES

OB

6

INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

OB

9

PRINCIPIS D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

OB

3

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

OB

3

FORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. LA DIVERSITAT I EL TREBALL. FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

OB

6

RELACIONS LABORALS

OB

6

INNOVACIÓ DOCENT EN FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

OB

3

MÒDUL ESPECÍFIC

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA

OB

7.5

LA GEOGRAFIA EN L'ENSENYAMENT SECUNDARI

OB

3

LA HISTÒRIA: DELS ORÍGENS A l'ÈPOCA MODERNA

OB

3

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A l'ENSENYAMENT DE LA HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA I LA HISTÒRIA DE L'ART EN LES MATÈRIES D'ESO I BATXILLERAT.

OB

3

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ART I EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

OB

7.5

INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA

OB

3

INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ART I EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

OB

3

MÒDUL ESPECÍFIC

INFORMÀTICA

APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA INFORMÀTICA

OB

15

COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DISCIPLINAR: INFORMÀTICA

OB

9

INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN L'ENSENYAMENT DE LA INFORMÀTICA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

APRENENTATGE I ENSENYAMENT DEL FRANCÈS LLENGUA ESTRANGERA

OB

15

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A FRANCÈS LLENGUA ESTRANGERA

OB

9

INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT-APRENENTATGE DEL FRANCÈS LLENGUA ESTRANGERA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LITERATURA DE LA LLENGUA ANGLESA COM A LE

OB

15

LINGÜÍSTICA APLICADA A l'APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS LLENGUA ESTRANGERA

OB

9

INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I TICS EN LA DIDÀCTICA DE L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

LLENGUA CATALANA (VALENCIÀ) I LA SEUA LITERATURA

DIDÀCTICA DEL VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA I

OB

9

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINAR EN VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

OB

9

DIDÀCTICA DEL VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA II

OB

6

INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLA

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA (CASTELLÀ) EN SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

OB

9

LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES EN EL CURRÍCULUM DE SECUNDÀRIA

OB

9

LA FORMACIÓ DEL LECTOR LITERARI EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I EL BATXILLERAT

OB

6

INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I ÚS DE TIC EN L'ENSENYAMENT DE LLENGUA I LITERATURA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

MATEMÀTIQUES

ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OB

5

COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ MATEMÀTICA

OB

9

APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OB

5

APROXIMACIÓ DIDÀCTICA A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES DE MATEMÀTIQUES

OB

5

INNOVACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE LA MATEMÀTICA I INVESTIGACIÓ EN DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

MÚSICA

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

OB

5

LA MÚSICA EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OB

9

MÚSIQUES DEL MÓN I LA SEUA DIDÀCTICA

OB

5

PERCUSSIÓ CORPORAL I INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

OB

5

INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (MÚSICA)

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ELS SISTEMES D'ORIENTACIÓ EN EL CONTEXT DELS CENTRES EDUCATIUS

OB

5

ELABORACIÓ I AVALUACIÓ DE PLANES I PROGRAMES

OB

6

APRENENTATGE I RENDIMENT ACADÈMIC. PROCESSOS I FACTORS

OB

6

ATENCIÓ A la DIVERSITAT EN ELS CENTRES EDUCATIUS

OB

6

ASSESSORAMENT I INTERVENCIÓ EN ELS CENTRES EDUCATIUS

OB

6

INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN EDUCACIÓ

OB

6

AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

OB

6

     

SOCIETAT, FAMÍLIA I ESCOLA

OB

3

     

MÒDUL ESPECÍFIC

PROCESSOS SANITARIS

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. PROCESSOS SANITARIS

OB

5

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS I

OB

4.5

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I SANITAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. PROCESSOS SANITARIS

OB

5

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS II

OB

4.5

FORMACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. PROCESSOS SANITARIS

OB

5

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. PROCESSOS SANITARIS

OB

3

INNOVACIÓ DOCENT EN PROCESSOS SANITARIS

OB

3

MÒDUL ESPECÍFIC

TECNOLOGIA

DIDÀCTICA DE LA TECNOLOGIA I: ASPECTES FONAMENTALS

OB

9

MECÀNICA, MECANISMES I MÀQUINES

OB

4.5

ELECTRICITAT, ELECTROTÈCNIA I ELECTRÒNICA

OB

4.5

DIDÀCTICA DE LA TECNOLÓGÍA II: PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES

OB

6

INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE LA TECNOLOGIA

OB

6

MÒDUL PRÀCTICUM

PRÀCTICUM 1A

OP

4

PRÀCTICUM 2

OB

6

PRÀCTICUM 1B

OP

4

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

6

 

Inici

Horaris i calendaris d'exàmens

 

Inici

Competències del títol

 

 

 

Inici

Mobilitat i programes d'intercanvi

Ens encarreguem de coordinar i gestionar els programes de mobilitat i les activitats de caràcter internacional organitzades pel nostre centre, amb l'objectiu de promoure la mobilitat i internacionalització entre els nostres estudiants i facilitar la integració dels estudiants internacionals.

+info:

 

Inici

Pràctiques externes

L'alumnat d’aquest màster pot fer pràctiques externes de caràcter curricular, que corresponen a l'assignatura Pràctiques o Pràcticum del pla d'estudis. També hi ha la possibilitat de fer pràctiques externes de caràcter extracurricular, a més de participar en el programa de mobilitat Erasmus, en la respectiva modalitat de pràctiques, o en altres programes específics de pràctiques per a estudiants de graus i de màsters. 

Disposes de tota la informació sobre les pràctiques curriculars (oferta, procediment de sol·licitud, criteris d'assignació, etc.) en l'oficina de pràctiques del teu centre.  

Al web del Centre d'Ocupació pots consultar la informació sobre les pràctiques extracurriculars i les convocatòries de programes específics, que gestionen coordinadament la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat i l'oficina de pràctiques del teu centre.

 +info:

Inici

Treball de fi de màster (TFM)

Tots els ensenyaments oficials de màster conclouran amb l'elaboració i defensa pública d'un Treball de Fi de Màster (TFM), que haurà de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFM serà un treball original, autònom i personal l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinat, i que cada estudiant realitzarà sota l'orientació d'un tutor o tutora que permetrà a l'alumnat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de màster universitari.

La labor del tutor o tutora consistirà a orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, realitzar un seguiment de les activitats durant el període de duració del treball a desenvolupar, i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest.

El TFM podrà contemplar diferents modalitats, tant experimental

s com acadèmiques en tots els seus vessants, segons els diferents aspectes relacionats amb el títol, i segons l'orientació professional, investigadora o acadèmica del màster.

L'assignació dels treballs proposats pels departaments i sol·licitats per l'alumnat, es realitzarà conforme al procediment que establisca la Junta de Centre.

A través de la plataforma establida a aquest efecte, l'alumnat podrà triar algun dels TFM oferits pels departaments. A més cada estudiant podrà proposar un tema propi.

La matrícula del TFM es formalitzarà en els períodes establits en el calendari acadèmic de la Universitat d'Alacant.

+info :

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement de Crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

Transferència de crèdits és la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat en la mateixa o en una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

+info :

Inici

 

Quadre de responsables del màster

La Universitat d'Alacant té certificat el programa AUDIT per a tots els seus centres. Per això, la Facultat d'Educació ha implantat un Sistema de Gestió Interna de la Qualitat que assegura la coordinació docent, tant horitzontal com vertical, i la qualitat en tots els seus títols.

El Sistema de Garantia de Qualitat en la Facultat d'Educació contempla, entre altres, les següents comissions:

 

 Inici

Normativa d'interès

Permanència i continuació en estudis de Màster

La Universitat d'Alacant va aprovar per acord del seu Consell Social, de data 29 de maig de 2018 (BOUA 5-6-18), una nova normativa de permanència d'acord amb un nou model d'ensenyament/aprenentatge centrat en les i els estudiants, dins de la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior.  

 

Avaluació dels aprenentatges

El Consell de Govern de la UA ha regulat els procediments i criteris d'avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de les proves, lapublicitat de les qualificacions i, si escau, els procediments de revisió i reclamació d'aquestes, així com l'emplenament i modificació d'actes

Aquest reglament adapta els criteris de la programació docent al sistema d'avaluació contínua que va inspirar la implantació dels actuals títols oficials de la UA. També agrupa i actualitza anteriors normatives.

Les principals mesures són:

 • L'avaluació contínua que serà el sistema d'avaluació general.
 • Es contempla l'establiment de sistemes d'avaluació alternativa per a estudiants amb dret a " adaptació curricular "
 • Els criteris d'avaluació seran públics i objectius , s'inclouran abans dels períodes de matrícula en les "Guies docents" de les assignatures i no es podran modificar durant el curs excepte causa justificada
 • Hi haurà activitats d'avaluació recuperables i no recuperables que figuraran en les "Guies docents" de les assignatures
 • S'estableixen dos períodes d'avaluació: ordinari i extraordinari que figuraran en el calendari acadèmic anual
 • El calendari de proves finals no podrà modificar-se, excepte causa de força major. La data de proves finals de cada assignatura es coneixerà abans dels períodes de matrícula, el lloc, almenys, amb 30 dies d'antelació.
 • El sistema de qualificació serà numèric de 0 a 10 amb un decimal . Es podrà atorgar "Matrícula d'Honor" a estudiants amb qualificació igual o major de 9, amb un màxim del 5% d'estudiants matriculats en una assignatura o 1 per a assignatures amb 20 o menys estudiants.
 • Els resultats de proves parcials i finals es publicaran a través d'UACloud . Per a les primeres, no més tard de 30 dies naturals. Per a les segones en el termini establit en el calendari acadèmic . A més, en proves finals s'indicarà amb almenys 48 hores d'antelació el lloc, data i horari per a la revisió
 • S'estableix el procediment de revisió i reclamació de qualificacions.
 • Reglament d'Avaluació dels Aprenentatges (BOUA de 9/12/2015) [pdf]

 

Per a completar la informació sobre avaluació de coneixements cal consultar:

 

Què és i quins estudiants poden sol·licitar adaptació curricular?

És el conjunt d'accions acadèmiques i tècniques que, a sol·licitud d'una o un estudiant, es poden dur a terme, amb la finalitat de facilitar l'accés, permanència i màxim aprofitament del curs acadèmic. L'adaptació curricular es gestionarà atenent els principis de confidencialitat i privacitat

Els o les estudiants que poden sol·licitar adaptació curricular es divideixen en dos grups:

 • Primer grup. Estudiants que acrediten un grau de discapacitat física, sensorial o psíquica, igual o superior al 33% i estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAE) per alteracions de salut congènita o sobrevinguda.
 • Segon grup. Estudiants que acrediten la condició d'esportistes d'elit, alt nivell o universitaris. Víctimes de violència de gènere. Situació de part, adopció o acolliment fills menors de 3 anys a càrrec o cuidadors de familiars dependents. Jornada laboral incompatible amb l'assistència a classe. Membres d'òrgans de govern de la UA, participants en tornejos, activitats culturals o acadèmiques en representació de la UA i estudiants que participen en programes de mobilitat.

Les sol·licituds d'adaptació es presentaran dues setmanes abans de l'inici del curs o semestre. Excepcionalment, en qualsevol moment per causes sobrevingudes.

Les sol·licituds d'estudiants del primer grup es remetran al Centre de Suport a l'Estudiant (CAU) i les del segon grup es remetran al centre (facultat/escola politècnica).

Hi ha dos nivells d'adaptacions:

 • Adaptacions de suport a l'aula poden consistir en adequació de materials, il·luminació o qualitat de so de les aules. Adaptació de pràctiques o continguts acadèmics i fins i tot utilització de sistemes de comunicació alternatius o complementaris. També, es poden contemplar absències justificades a classe (un màxim del 25% per assignatura).
 • Adaptacions en proves d'avaluació podrien consistir en l'ampliació del temps en les proves o en la transcripció a altres sistemes de comunicació alternatius.

+info:

 

Inici

 

Centre

Facultat de Ciències

Correu electrònic: facu.educacion@ua.es

Web: https://educacio.ua.es/

Tel : (+34) 965 90 3708 / (+34) 965 90 3711 /  (+34) 965 90 34 00 - Ext. 2474

Fax : (+34) 96 590 3464

+info: Estructura i organització

 

Inici