Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

 

Inici

Optativitat i itineraris

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació del màster 

2009-2010

1º curs

 

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

No procedeix.

 

Ensenyaments que s'extingeixen per  la implantació del corresponent títol proposat

Cap.

 

Inici