Màster Universitari en Salut Pública

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 20 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: Presencial
Idiomes en que s'imparteix: Castellà
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Pla d'Estudis: Publicació BOE 09/01/14 
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències de la Salut
Coordinador del màster: Mª del Carmen Davó Blanes (mdavo@ua.es) Màster interuniversitari amb: 

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ESPANYA)

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Salut Pública