Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Salut Pública

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Formar, en un marc pluridisciplinari, professionals capaços de resoldre problemes de salut pública en diversos àmbits d'actuació i capaços de desenvoupar-se professionalment i en l'àmbit investigador. L'alumnat ha de:

  • Comprendre, interpretar, analitzar i explicar els fenòmens de la salut i el benestar comunitari en les societats actuals.
  • Ser capaç d'afrontar els problemes de salut i els determinants d'aquests des de la perspectiva poblacional.
  • Adquirir formació i habilitats per a desenvolupar programes i activitats de prevenció i promoció, mitjançant accions col·lectives i provisió de serveis de protecció i promoció de la salut.
  • Incorporar coneixement i experiència en l'àmbit de la investigació en salut pública.
  • Desenvolupar actituds i habilitats que capaciten per a treballar en equips pluridisciplinaris.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

30

Optatives (OP)

18

Treball Final de Màster (TFM)

12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PRINCIPIS DE LES POLÍTIQUES I DELS SISTEMES DE SALUT PÚBLICA.

OB

6

ASSIGNATURES OPTATIVES

 

OP

 

18

ESTADÍSTICA APLICADA A LA SALUT

OB

6

FONAMENTS TEÒRICS I PRÀCTICS EPIDEMIOLÒGICS

OB

6

ACTUACIONS GENERALS EN SALUT PÚBLICA

OB

6

INVESTIGACIÓ EN SALUT PÚBLICA

OB

6

TREBALL DE FI DE MÀSTER

TFM

12

 

Relació d'assignatures optatives

ASSIGNATURES  OPTATIVES

ECTS

PROBLEMES RELLEVANTS DE SALUT I INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES EN SALUT PÚBLICA

6

MÈTODES EPIDEMIOLÒGICS AVANÇATS

6

MÈTODES ESTADÍSTICS AVANÇATS EN SALUT PÚBLICA

6

EFECTIVITAT I EFICIÈNCIA EN SALUT PÚBLICA I SERVEIS ASSISTENCIALS

6

CIÈNCIES SOCIALS I SALUT PÚBLICA

6

DETERMINANTS SOCIALS EN LA PRÀCTICA DE LA SALUT PÚBLICA

6

*SEMINARIS DEPARTAMENTALS I PRÀCTIQUES EXTERNES EN CENTRES DE SALUT PÚBLICA

6

*Recomanen elegir aquesta assignatura a tot l'alumnat.

Planificació general del pla d'estudis

El programa del Màster Conjunt en Salut Pública s'estructura en un MÒDUL DE CINC MATÈRIES OBLIGATÒRIES (30 crèdits ECTS), un MÒDUL DE TRES MATÈRIES OPTATIVES (18 crèdits ECTS) i el TREBALL DE FI DE MÀSTER (12 crèdits ECTS).

Totes las matèries són de 6 crèdits ECTS. Cal cursar-ne 5 d'obligatories (30 ECTS) i 3 d'optatives (18 crèdits ECTS), per a fer el treball de fi de màster, amb què s'arriba als 60 crèdits ECTS que requereix el programa.

MÒDUL DE MATÈRIES OBLIGATÒRIES

 

Matèries

ECTS

1

FONAMENTS I ORGANITZACIÓ DE LA SALUT PÚBLICA

6

2

ESTADÍSTICA APLICADA A LA SALUT

6

3

FONAMENTS TEÒRICS I PRÀCTICS EPIDEMIOLÒGICS

6

4

ACTUACIONS GENERALS EN SALUT PÚBLICA

6

5

INVESTIGACIÓ EN SALUT PÚBLICA

6

MÒDUL DE MATÈRIES OPTATIVES

 

Matèries

ECTS

6

PROBLEMES RELLEVANTS DE SALUT I INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES EN SALUT PÚBLICA

6

7

MÈTODES EPIDEMIOLÒGICS AVANÇATS

6

8

MÈTODES ESTADÍSTICS AVANÇATS EN SALUT PÚBLICA

6

9

EFECTIVITAT I EFICIÈNCIA EN SALUT PÚBLICA I SERVEIS ASSISTENCIALS

6

10

CIÈNCIES SOCIALS I SALUT PÚBLICA

6

11

DETERMINANTS SOCIALS EN LA PRÀCTICA DE LA SALUT PÚBLICA

6

12

*SEMINARIS DEPARTAMENTALS I PRÀCTIQUES EXTERNES EN CENTRES DE SALUT PÚBLICA

6

 

TREBALL DE FI DE MÀSTER

12

 

Inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Investigador i professional.

Perfil d'especialització i professional

Facilita l'accés al programa de Doctorat en Salut Pública.

El màster no és requisit per a una exercir una professió, no obstant això, capacita per a un ampli ventall d'eixides professionals, principalment, en les àrees relacionades amb les ciències de la salut (Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, Ciència i Tecnologia d'Aliments, Podologia, Relacions Laborals, Teràpia Ocupacional, Estadística, Psicologia, Relacions Laborals, Sociologia, Antropologia, Economia, Enginyeria, Dret, Ciències de l'Educació, Magisteri i Periodisme. A més, el màster capacita els professionals i en facilita en grups interessats en la recerca en ciències de la salut que requereixen bona formació en Epidemiologia i Salut Pública.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici