Màster Unviersitari en Sistema de Justícia Penal

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 50 places
Preu per crèdit:  39,27€ (1a matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules);
Modalitat d'impartició: Mixt: presencial i no presencial (Por COVID, curs 20-21 online)
Idiomes en que s'imparteix: castellà,valencià i anglès
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Pla d'Estudis: Publicació BOE
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Dret
Coordinador del màster:  Dr. Marc Salat Paisal (marc.salat@udl.cat)
Màster interuniversitari amb:

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPAÑA)
UNIVERSITAT DE LLEIDA (ESPAÑA)
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ (ESPAÑA)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (ESPAÑA)

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Fullet informatiu