Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Traducció Institucional

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

Optativitat i itineraris

L'oferta d'optatives activades actualment per a aquest curs serà la següent:

 • Traducció per a propietat intel·lectual entre la primera llengua estrangera i la llengua materna (francès-espanyol i anglès/espanyol)
 • Traducció per a l'exportació i el comerç exterior entre la primera llengua estrangera i la llengua materna (francès-espanyol i anglès/espanyol)
 • Llenguatges jurídics comparats (francès-espanyol i anglès/espanyol)
 • Interpretació jurada, judicial i policial
 • Interpretació per als organismes internacionals

Possibles combinacions del màster:

Les combinacions del Màster s'activen en funció de la demanda. Actualment el Màster es pot cursar en la combinació francès-espanyol i anglès-espanyol.

 • COMBINACIÓ INGLÉS-ESPAÑOL
  • Traducció per a la propietat intel·lectual (anglès-espanyol) - 5 crèdits.
  • Traducció i interpretació per a l'exportació i el comerç exterior (anglès-espanyol) - 5 crèdits.
  • Llenguatges jurídics comparats (anglès-espanyol) - 5 crèdits
  • Interpretació jurada, judicial i social (anglès-espanyol) -5 crèdits- Semipresencial

 

 • COMBINACIÓ FRANCÉS-ESPAÑOL
  • Traducció per a la propietat intel·lectual (francès-espanyol) - 5 crèdits.
  • Traducció i interpretació per a l'exportació i el comerç exterior (francès-espanyol) - 5 crèdits
  • Llenguatges jurídics comparats (francès-espanyol) - 5 crèdits
  • Interpretació per als organismes internacionals (francès-espanyol) - 5 crèdits -Semipresencial

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2008-2009

Primera edició del màster

2009-2010

Segona edició del màster

2010-2011

Tercera edició del màster

 

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Els estudiants de l'actual doctorat en Traducció i Interpretació de la Universitat d'Alacant, així com d'altres estudis similars i de qualitat contrastada en altres universitats nacionals o estrangeres, podran optar a la convalidació dels estudis realitzats. En aquest sentit, la Comissió Acadèmica del nou Màster farà l'oportuna conversió dels crèdits actuals a crèdits ECTS amb esperit ampli i integrador. En el cas específic d'altres masters del mateix PCOP (“La traducció i la societat del coneixement”) a què pertany aquest, es produirà la convalidació automàtica del mòdul inicial de formació comuna.

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Cap.

Inici