Màster Universitari en Turisme Cultural

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 30 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: Mixt: presencial i no presencial     
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Pla d'Estudis: Publicat en el BOE (12/05/2021)
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Filosofia i Lletres
Coordinador del màster:  José Ramón Valero Escandell (jose.valero@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF