Contacte i presentació MonTI - Monografies de Traducció i d'Interpretació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Grups d'investigació
Logo MonTI - Monografies de Traducció i d'Interpretació   MonTI - Monografies de Traducció i d'Interpretació
MonTI - Monografies de Traducció i d'Interpretació

Contacte i presentació

bandera castellà bandera inglaterra bandera francia bandera alemania bandera italiano

Scopus Database Emerging Sources Citation Index - Thomson Reuters Erih Plus index

monti portada   

CONTACTE

Per favor, utilitze el castellà, català, francès o anglès per a les seues comunicacions amb MonTI .
e-mail: monti.secretaria@ua.es

 

PRESENTACIÓ

MonTI és una revista acadèmica amb vocació internacional promoguda per les universitats públiques valencianes amb docència en traducció i interpretació (Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat de València).
   La nostra revista pretén sobretot centrar-se en l'anàlisi en profunditat dels assumptes relacionats amb la nostra interdisciplina a través de monogràfics caracteritzats pel rigor científic, el debat i la pluralitat.
      MonTI publica un número monogràfic anual, primer en paper (ISSN: 1889-4178) i a continuació en edició electrònica (ISSN: 1989-9335) aprofitant la plataforma digital de la Universitat d'Alacant ( http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/13027 ). Igualment, i amb la finalitat d'aconseguir un equilibri entre la màxima pluralitat lingüística i la seua òptima difusió, la versió en paper admet articles en alemany, castellà, català, francès o anglès, mentre que l'edició en Internet accepta traduccions a qualsevol altre idioma addicional i tracta d'oferir una versió en anglès de tots els articles.
    La revista es compromet a promoure l'edició per experts de reconegut prestigi en cadascun dels assumptes tractats. Es realitza una convocatòria oberta per a cada número, on hi haurà sempre un mínim d'un 75% d'autors aliens a les nostres tres universitats. Cada article proposat és revisat per 2 investigadors acreditats de manera totalment anònima. La revista es compromet igualment a informar els autors de manera raonada en cas de rebuig d'un article. 
    A més del Comitè Avaluador d'àrbitres, existeix un Comitè Científic encarregat de vetlar, mitjançant informes i propostes al Comitè de Redacció, pel compliment dels màxims objectius de qualitat científica..