Saltar apartados

Equipament

Grup d'Anàlisi de Polímers i Nanomateriales, (NanoBioPol-UA)
 • Mini Secador (Spray Dryer) por aspersión B-290 (Buchi) con Loop Inerte
 • Sistema de electrohilado con varios colectores (Doxa Microfuidics) 
 • Analitzador termogravimétrico TGA/DSC Mettler 851-I (proveït de microbalanza Mettler MT-1)
 • DSC de flux de calor amb modulació de temperatura TA Instruments, modele Q2000
 • Equip volumètric automàtic d'adsorció física de gasos AUTOSORB-6 i desgasificador AUTOSORB DEGASSER
 • Espectròmetre d'Infraroig amb Transformada de Fourier Bruker, Vector-22
 • Instrument de mesurament de permeabilitat a oxigen SYSTECH-800
 • Diversos Espectrofotòmetres UV-Visible (Philips, Hitachi).
 • Forn digestor microones Start D Milestone
 • Forn extracció microones FlexiWAVE Milestone
 • Sistema d'extracció Soxtec Panreac Selecta Det-Gras
 • Cromatògraf de gasos detector FID Agilent, mod. 7820 A.
 • Cromatògraf d'HPLC-PDA Agilent 1260 Infinity
 • Cromatògraf d'HPLC Waters, mod. 600.
 • Cromatògraf iònic.Methrom, mod. 792.
 • Espectròmetre d'emissió òptic amb plasma d'acoblament inductiu (ICP-OES) Agilent 700
 • Càmera d'assajos climàtics de sobretaula Dycometal CM/081 amb regulació de temperatura i humitat.
 • Estufa de buit Fisher Bioblock Scientific de 16 L.
 • Mescladora Haake Polylab QC mixer (ThermoFischer Scientific, Walham, DT., USA)
 • Liofilizador cryodos Telstar
 • Viscosímetre RVDVE 230 Brookfield
 • Microscopi Òptic BA200 Motic
 • Divers instrumental de laboratori químic (sistemes d'extracció, preparació de dissolucions,%u2026)
Serveis Tècnics de Recerca, UA (http://sstti.ua.es/)
 • Analitzador elemental Carlo Erba model CHNS-O EA1108, proveït d'automuestrador.
 • Difracció de rajos X per a monocristales Bruker CCD-Apex proveït de tub de rajos X amb ànode de Mo i equip de baixa temperatura KRYOFLEX
 • Espectrometria de masses amb analitzador de temps de vol i desorció mitjançant làser assistida per matriu (MALDI-TOF), BRUKER Daltonics modele Autoflex
 • Espectroscòpia fotoelectrónica de rajos X (XPS) VG-Microtech Mutilab 3000
 • Espectròmetre Raman dispersivo, model LabRam (Jobin-Ivon)
 • Microscopi Electrònic d'escombratge (SEM) JEOL JSM-840
 • Microscopi electrònic de transmissió (TEM) JEOL model JEM-2010
 • Espectròmetre RMN amb transformada de Fourier, Broker AC-300
 • Difracció rajos X Seifert JSO-DEBYEFLEX 2002
 • Espectroscopi de Fluorescència RAJOS X Philips PW1480
 • Espectròmetre de masses amb plasma d'acoblament inductiu (ICP-MS), Agilent, model 7700x
 • Analitzador de conductivitat tèrmica C-Therm TCi, Mathis Instruments Ltd. amb sensor universal
 • Microcalorimetrío, MICROCAL, model VP-DSC
 • TGA-DTA-Espectrometria de Masses (TGA-DTA-EM), Mettler Toledo modele TGA/SDTA851i/LF/1600
 • Microscopi confocal espectral marca LEICA model TCS-SP2.
 • Microscopi òptic marca NIKON model Eclipse I200 amb càmera d'adquisició d'imatges marca INFINITY 1
 • Microscopi de força atòmica i efecte túnel marca NT-MDT, model NTEGRA COSINA.
 • Espectròmetre de masses d'alta resolució Agilent 7200 de Cuadrupolo-Temps de Vol (Q-TOF) acoblat a un cromatògraf de gasos modele Agilent 7890B
 • Cromatògraf líquid d'alt rendiment, Agilent modele 1100 Sèries acoblat simultàniament a un detector de longitud d'ona variable visible-UV i a un espectròmetre de masses amb analitzador de parany de ions (Agilent modele 1100 Sèries LC/MSD Trap SL)
 • Espectròmetre de masses Agilent 5975 C de baixa resolució acoblat a un cromatògraf de gasos, Agilent modele 7890A
 • Micro-fluorescència de RAJOS X (µFRX), Orbis Micro-XRF Analyzer d'EDAX

NANOBIOPOL (Grup de recerca d'Anàlisi de Polímers i Nanomateriales)


Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia
Facultat de Ciencies
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9660

Fax: (+34) 96 590 3697

Facebook: https://www.facebook.com/NanoBioPol/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464