projecte-nris

Projecte Nris-Impact

Avaluació comparada de l'impacte i de l'orientació cap a l'equitat de les Estratègies Nacionals d'Inclusió de la població gitana a Espanya i altres països.

  • Data incio: 01/01/2018

  • Data de finalització: 31/12/2020

Organisme finançador

Projecte CSO2017-83787-P, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (MICINN), Agència Estatal de Recerca (AEI) i Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)