Saltar apartados

Festivitat de Sant Raimon de Penyafort

Alacant, 25 de febrer de 2005

En primer lloc us volia agrair la presència en aquest acte, en aquesta celebració de Sant Raimon de Penyafort, patró de la Facultat de Dret, que serveix de marc per a poder fer l’acte de lliurament dels títols als egressats de l’última promoció de Facultat la de Dret.

Volia agrair també especialment la presència de l’Excm. Sr. Fernando Méndez González per un doble motiu: per haver volgut acompanyar-nos en aquesta celebració i per haver-nos brindat la seua lliçó magistral sobre la globalització, noves tecnologies i registre, tan important i tan actual. Permeteu-me que, en nom de tots els presents en aquest Paranimf, el felicite per la brillant conferència.

Considere que aquest acte de lliurament dels títols als egressats és el més important que es pot fer en una universitat. Les universitats fan avui en dia una gran varietat d’activitats, totes importants, però, sens dubte, la més important és la de formar els alumnes, proporcionar-los una formació que, a més d’integral, els capacite per a l’exercici professional. Podríem imaginar-nos una universitat que deixara de fer alguna de les activitats que a hores d’ara es duen a terme, però en cap dels casos, podríem imaginar-nos una universitat que no proporcionara egressats a la societat, que no capacitara les persones que demà ocuparan els llocs directius de la societat.

Vull felicitar tots els egressats de Dret i de Gestió i Administració Pública per l’esforç que heu fet en aquesta Universitat, en aquestes aules. Aquest esforç té la recompensa en la titulació que la Universitat d’Alacant us atorga ara. La concessió d’aquesta titulació no obeeix cap capritx, senzillament significa el reconeixement que heu completat la vostra formació. Sabeu que ara les vostres vides canviaran decisivament. És molt possible que ara sentiu un vertigen davant els canvis que experimentareu, però penseu que, d’alguna de les maneres, a partir d’ara es reconeix la vostra maduresa, la vostra majoria d’edat. La societat ha invertit en vosaltres, en la vostra formació, a través d’aquesta Universitat. D’ara en avant, fora ja de les aules, haureu de començar a reintegrar a la societat els recursos que ella ha invertit en vosaltres. Estic convençut que sempre recordareu els anys que heu passat ací amb nosaltres, a la Universitat d’Alacant, i que acceptareu ser ambaixadors de la nostra Universitat on exerciu la vostra professió.

La missió principal de la Facultat de Dret, encara que no siga l’única, ha de ser la formació de bons professionals del Dret que emmagatzemen una bona capacitat tècnica i argumentativa en les diferents i variades professions jurídiques.

En els últims anys, les universitats han fet una varietat d’esforços que han afectat el procés de formació dels alumnes. És cert que bona part d’aquests s’ha concentrat quasi exclusivament en canvis als plans d’estudi i, com ha deixat escrit el professor Francisco Laporta , reformar els plans d’estudi no significa reformar els ensenyaments jurídics. Els canvis en els plans d’estudi s’han prodigat molt possiblement en excés, i es confon el procés de formació dels alumnes amb el disseny de la relació particular de les diferents assignatures que integren el pla, amb el volum de crèdits de cadascuna i amb el seu caràcter troncal, obligatori o optatiu.

Molt possiblement estaríem d’acord a afirmar que s’han deixat de costat aspectes fonamentals del procés de formació, com els corresponents a la metodologia docent. Però això no vol dir, de cap de les maneres, que el claustre de professors de la Facultat de Dret s’haja despreocupat d’aquests problemes. Més aviat al contrari, és just assenyalar que durant el curs passat el Deganat de la Facultat de Dret va mostrat interès per aquests temes, fet que el va dur, entre altres actuacions, a programar per primera vegada un grup docent amb classes en valencià i a organitzar unes Jornades sobre l’Ensenyament i l’Aplicació del Dret que es van distribuir durant el curs acadèmic i en les quals es van combinar conferències, taules redones i la projecció de pel•lícules sobre temes jurídics.

Estic convençut que l’interès del professorat universitari en general, i el de la Facultat de Dret de la nostra Universitat en particular, se centrarà en el futur immediat més en els temes relatius a la metodologia docent que en els relatius a la major o a la menor presència de les diferents assignatures en els plans d’estudi. Així ha de ser, però no tinc cap tipus de dubte que també així serà.

La construcció de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), amb les seues línies mestres esbossades en la Declaració de Bolònia, subscrita pels ministres d’Educació de la UE el 1999, ajudarà poderosament perquè això es complisca. D’ací a molt poc de temps, sols uns pocs mesos, quan el Ministeri publique el catàleg de títols de grau, la Facultat de Dret haurà d’iniciar un bon nombre de reformes en el disseny i l’estructura de les titulacions.

Haurà d’incorporar el sistema de crèdits europeus que, en lloc de computar les hores lectives de classe dels professors, haurà de considerar la càrrega global de treball efectiu de l’estudiant des que és admès el primer any fins que obté al final la titulació. D’altra banda, el suplement al diploma facilitarà la mobilitat dels estudiants en l’àmbit europeu i el reconeixement acadèmic i professional en cada país dels estudis cursats en un altre país europeu. El revulsiu que tot això ha de significar ens conduirà a una nova manera d’entendre el procés de formació dels nostres estudiants. A més, els canvis no poden ser sols cosmètics, perquè no s’ha d’oblidar que les titulacions hauran de ser sotmeses a mecanismes d’avaluació i acreditació.

Tots aquests canvis a què s’hauran de sotmetre totes les nostres titulacions conduiran a una certa harmonització entre els sistemes universitaris europeus i estic convençut que permetran elevar la qualitat de l’ensenyament universitari a Europa i aproximar-nos als nivells d’excel•lència de les universitats nord-americanes acreditades.

Així doncs, s’iniciaran canvis metodològics importants en els nostres mètodes docents, en els continguts, en els estils i les tècniques pedagògiques, en l’orientació i la finalitat de l’ensenyament, en el disseny particular dels programes docents i en els sistemes d’avaluació.

És cert que hi ha fortes inèrcies a les universitats que poden dificultar la materialització efectiva de tots aquests canvis, per als quals és imprescindible que el conjunt del professorat adopte actituds i mentalitats obertes. Però pense que hem d’estar esperançats amb el procés de Bolònia. La filosofia que impregna la construcció de la EEEC facilitarà la realització de canvis substantius en els ensenyaments universitaris. Hem de tenir present que la metodologia de Bolònia centra l’atenció en la millora de la qualitat, en les capacitats, habilitats i competències que han d’adquirir els estudiants traslladant el protagonisme del procés d’ensenyament cap a l’estudiant.

L’exemple més clar d’aquest enfocament es troba en la definició del crèdit europeu (crèdit ECTS), que se sosté en el treball i l’aprenentatge que l’estudiant ha de fer de manera sostinguda durant tot el curs acadèmic. Això obligarà que el professor haja de prestar més dedicació a la docència i prepare tutories, seleccione lectures i materials docents i dirigisca i corregisca exercicis i treballs acadèmics dels alumnes. En altres paraules, l’esforç del professor dependrà molt més del nombre d’alumnes atesos que del nombre d’hores de classe que haja d’impartir.

En definitiva, les reformes que s’aproximen no seran simples canvis formals. Si les posem en marxa d’acord amb la filosofia del procés de Bolònia, ens trobarem davant d’una oportunitat irrepetible per a fer un salt qualitatiu en la qualitat de l’ensenyament universitari, en la qualitat de la formació dels nostres titulats. Per tant, vull animar la Facultat de Dret perquè se sume de manera entusiasta a l’important repte de la reforma dels ensenyaments universitaris que ara s’iniciaran. Serà, sens dubte, un repte pel qual val la pena apostar.

Voldria acabar reiterant la meua felicitació als nous titulats, a les seues famílies i amics. Al professorat de la Facultat de Dret i al personal d’administració i serveis us convidaria a seguir treballant, a continuar el vostre compromís per la millora de la qualitat de tots els serveis que proporciona la Universitat d’Alacant.

Moltes gràcies.

Oficina del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464