Saltar apartados

Presentació de la Planta Fotovoltaica

Alacant, 13 de març de 2006

Vull agrair la presència de les autoritats públiques, dels representants de la societat, del món empresarial i de les diferents institucions alacantines que ens han volgut acompanyar en aquesta presentació. Però permeteu-me que agraïsca especialment l'assistència del Molt Honorable President de la Generalitat.

Sr. president, la Universitat d'Alacant se sent molt honrada amb la vostra presència.

És per a mi una gran satisfacció participar en aquest acte públic de presentació de l'acord a què hem arribat la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Unión-Fenosa i la Universitat d'Alacant.

Les tres institucions compartim l'interès a estudiar i portar a terme accions dirigides a l'ús racional de l'energia, a l'estudi, desenvolupament i aplicacions de les energies renovables i a la protecció del medi ambient.

Sabem que la utilització de l'energia –en l'activitat productiva i en la vida quotidiana– és imprescindible; més encara si volem que els ciutadans gaudim d'un bon nivell de vida.

També sabem que les fonts d'energia dominants característiques del modern desenvolupament industrial se sustenten en l'ús intensiu de recursos fòssils, que són limitats i, per tant, esgotables, la massiva utilització dels quals provoca danys mediambientals. Si volem assegurar a les generacions futures un nivell de vida que siga, almenys, com el nostre, és imprescindible que estiguem en condicions de fer possible que puguen disposar de recursos energètics suficients i nets.

Per això, la responsabilitat que tenim envers aquells que ens succeïsquen exigeix que fem grans esforços en diferents direccions. Una de les línies en les quals hem d'encaminar-nos és, sens dubte, la de donar suport al desenvolupament tecnològic que conduïsca que l'ús de les energies renovables siga avantatjós econòmicament.

L'impuls a les energies renovables és, avui dia, un objectiu que té el consens social i, molt possiblement, és un dels valors unànimement donats per tots els sectors socials. Puc afirmar que les tres entitats que hem convocat aquest acte compartim decididament aquest objectiu. No crec que em desmentisca Pedro López Jiménez si afirme que l'aposta d'Unión-Fenosa per les energies renovables es deriva directament de l’objecte social d’aquesta. També sabem que la protecció del medi ambient és el principal objectiu estratègic al qual l'Obra Social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) dóna suport des de fa més de quinze anys.

La coincidència de les nostres tres institucions en aquest objectiu ha fet possible que s'haja materialitzat l'acord de cooperació que volem fer públic en aquest acte. La CAM, Unión-Fenosa i la Universitat d'Alacant hem adquirit el compromís d'impulsar decididament la investigació sobre les energies renovables. Per a fer-ho, hem decidit constituir una comissió d'investigació, formada per personal de les tres entitats, que s'encarregarà de concretar les línies d'investigació que s'impulsaran en aquest camp i que convocarà i adjudicarà anualment sis beques d'investigació. En tot cas, la investigació a la qual es donarà suport serà de caràcter aplicat i amb la vocació que els seus resultats siguen transferibles i susceptibles de desenvolupament empresarial.

L'impuls a la investigació aplicada sobre energies renovables que acabe de comentar està acompanyat, com s’ha exposat en les intervencions anteriors, per un projecte singular: la construcció d'una planta fotovoltaica formada per panells que, connectats entre si, permetran aprofitar l'energia del Sol, i que, amb una potència instal•lada pròxima als 100 Kw (Kilowatts), coincideix amb l'òptim econòmic d'explotació d'aquest tipus de plantes.

L'acord que presentem és un important exemple de la profitosa col•laboració que pot sorgir entre la universitat i l'empresa. Dues entitats que es regeixen pel dret privat –Unión-Fenosa i la CAM– i la Universitat d'Alacant hem trobat un àmbit de cooperació en el qual cadascuna de les parts ix beneficiada. A més, és la nostra intenció que els avanços científics i tecnològics que es promouran es materialitzen en innovacions que puguen ser incorporades per emprenedors al nostre teixit productiu. En definitiva, estem convençuts que la posada en marxa d'aquests acords beneficiarà el conjunt de la societat.

Com a rector de la Universitat d'Alacant, vull dir-vos que aquest acord té un especial significat per a la nostra Universitat, perquè es tracta de la primera actuació en la qual la iniciativa privada s’integrarà en el nostre Parc Científic.

La capacitat investigadora de la nostra Universitat és molt poderosa i tenim la voluntat que el nostre potencial científic es pose al servei de la investigació i el desenvolupament empresarial i contribuïsca a la creació d'empreses de base tecnològica. La nostra voluntat és poder transferir el potencial investigador que tenim a l’entorn més proper, i fomentar entre els nostres investigadors les línies d'investigació aplicades els resultats de les quals siguen transferibles més fàcilment. Volem contribuir que en la nostra societat nasquen noves generacions d'emprenedors formades per investigadors amb mentalitat de mercat i per empresaris amb mentalitat innovadora.

La creació del Parc Científic –una idea llargament acariciada per aquesta Universitat– serà un impuls decisiu per a arribar a aquest objectiu.

Un parc científic és una organització gestionada per professionals especialitzats que ha d'estimular i gestionar el flux de coneixement i tecnologia entre universitats, institucions d'investigació, empreses i mercats.

El Parc Científic d'Alacant serà un espai de convivència d'empreses ja constituïdes, empreses noves de base tecnològica, instituts d'investigació, instituts tecnològics, laboratoris mixtos d'I+D universitat-empresa, i en el qual es compartiran serveis logístics i cientificotècnics de qualitat.

L'objectiu central del Parc serà la promoció i l’impuls a la creació de noves empreses de base tecnològica. El Parc s'ocuparà de dirigir el procés d'incubació i centrifugat d'empreses en les etapes inicials perquè, quan aquestes arriben a les condicions òptimes, puguen obrir-se al mercat.

El primer edifici que s’alçarà al nostre Parc Científic serà l'edifici de Serveis Tècnics d'Investigació, que estarà dotat d'una instrumentació científica d'alt valor i que posarem al servei de les empreses, en particular, de les empreses d'important contingut tecnològic.

De manera immediata, convocarem el concurs per a la construcció d'aquest edifici, que ja disposa de la llicència que l'Ajuntament d'Alacant acaba de concedir-li, fet que permetrà que les obres puguen iniciar-se d’ací a pocs mesos. Vull aprofitar aquesta ocasió per a agrair públicament a l'Ajuntament de la nostra ciutat la concessió d'aquesta llicència, que té el valor simbòlic de ser el punt de partida de la posada en marxa del Parc.

I a aquest edifici el seguiran unes altres construccions, entre les quals es trobarà la Planta Fotovoltaica que ens ha convocat avui ací.

L'inici del Parc Científic de la nostra Universitat serà possible perquè en aquests moments totes les administracions –com també ho està l'Ajuntament de la nostra ciutat– estan decididament compromeses en la creació dels parcs, i aquesta oportunitat no l'hem de desaprofitar.

Així, el mes de desembre passat va tenir lloc la resolució de la convocatòria d'ajudes del Pla Nacional d'I+D+i 2004-2007 per a projectes d'I+D realitzats en parcs científics i tecnològics, feta pel Ministeri d'Educació i Ciència. En aquesta resolució, i per als exercicis de 2005 i 2006, la nostra Universitat ha rebut ajudes per a un centre de creació de noves empreses i per a un laboratori de robòtica amb un pressupost finançable fins a 15.700.000 €.

La creació de parcs científics és també, com tots sabem, un dels objectius que la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència té traçats per al conjunt de les universitats públiques valencianes. Així, recordareu que el passat 14 d'octubre vaig tenir l'honor de signar amb el president de la Generalitat el protocol per a la posada en marxa d'un pla plurianual d'infraestructures científicotecnològiques, amb l'objectiu d'impulsar el Parc Científic d'aquesta Universitat.

En aquests moments s'està treballant amb l'equip de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència en el desenvolupament d'aquest protocol, i ens trobem en la fase de redacció dels convenis corresponents, que en poc temps quedaran ultimats.

Un àmbit en el qual la nostra Universitat està treballant estretament amb la Conselleria és el del disseny dels processos de transferència i de gestió del coneixement empresarial, a través de la xarxa NOEMI (Noves Oportunitats Empresarials Mitjançant la Investigació), amb la finalitat de poder avaluar les tecnologies resultants de la investigació universitària i facilitar-ne la transferència en forma de creació d'empreses de base tecnològica.

Com ja he dit anteriorment, l'ampliació de la Universitat i la construcció del Parc Científic tenen el suport de totes les administracions públiques. Voldria, ara, destacar el suport que rebem de la Conselleria d’Infraestructures i Transport per a millorar els accessos a la Universitat i, especialment, els futurs accessos a la nostra àrea d'ampliació.

Així, de manera immediata s’iniciarà la construcció del baixador del ferrocarril i hi ha el compromís de la Conselleria de construir dos passos subterranis sota l'autopista de Castalla, que permetran connectar amb facilitat l’actual campus amb la ampliació d’aquest i amb el Parc Científic.

Sr. president, en aquest acte presentem l'acord a què hem arribat Unión-Fenosa, la CAM i la Universitat d'Alacant per a crear conjuntament una planta fotovoltaica i impulsar les energies renovables. Estic íntimament convençut que amb aquest acord les tres entitats contribuïm que les generacions futures puguen disposar d'un horitzó energètic més favorable. L'impuls a les energies renovables disposa del consens social més ampli i crec que val la pena apostar-hi.

Però, en aquest acte, també presentem la primera actuació en la qual la iniciativa privada s'integra en el nostre Parc Científic. Per a la Universitat d'Alacant avui és un dia molt important i, per això, estem molt agraïts perquè heu volgut compartir aquest moment amb nosaltres.

Moltes gràcies.

Oficina del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464