Saltar apartados

Acte de Graduació de la Facultat de Ciències

Alacant, 23 de novembre de 2007

Permeteu-me expressar-vos la meua sincera gratitud per acompanyar-nos en aquest acte que forma part de l'elaborada programació amb què la Facultat de Ciències commemora a Sant Albert Magne, patró de la Facultat. Enguany la Facultat de Ciències ha redissenyat el conjunt d'activitats que des de fa temps realitza amb motiu de la festivitat i, amb bon criteri, hi ha incorporat l'acte de Graduació dels titulats per la Facultat. És un encert que en aquest acte solemne es procedisca al lliurament de diplomes als alumnes titulats, en compte de convocar a qui es troba cursant l'últim any de carrera però que encara no ha acabat els seus estudis.

En primer lloc, felicite el professor Miguel Ángel Yus, per la Lliçó Magistral que ens ha brindat sobre el tema “L'orgull de ser químic”, especialment motivador per a tots els estudiants i titulats de la Facultat. Miguel, en nom de tots els presents et felicite per la teua brillant conferència.

Vull referir-me ara a les empreses i institucions que en aquest acte han sigut distingides per l'estreta col•laboració que tenen amb la Facultat de Ciències. La Facultat, i amb ella la Universitat d'Alacant, ha volgut reconéixer l'important suport que ens presten tant l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI) com l'empresa APPLUS-LABAQUA al possibilitar que els nostres alumnes puguen realitzar pràctiques preprofessionals en les seues instal•lacions. Açò és molt important per a la seua formació i, per tant, molt important per a la Universitat. Vull, doncs, agrair-vos públicament tot el suport que ens presteu.

Voldria ara dirigir la meua atenció a la Distinció Honorífica Sant Albert Magne que s'acaba d'atorgar a l'Ajuntament de Santa Pola. El Centre d'Investigacions Marines (CIMAR) de Santa Pola és un dels projectes més estimats de la Universitat d'Alacant. La investigació i els estudis en biologia marina i en les ciències del mar són una aposta estratègica de la nostra universitat, camp on disposem de grups d'investigació de la màxima qualificació i reputació internacional. El CIMAR és, per tant, un Centre del màxim interés per a la universitat, que ha estat possible gràcies a l'interés i el suport que l'Ajuntament de Santa Pola sempre ens ha prestat. La Distinció Honorífica que s'ha concedit, encara que no té cap valor material, expressa, si més no, el reconeixement i l'agraïment sincer de la nostra niversitat a l'Ajuntament de Santa Pola.

L'entrega als nous titulats dels seus títols de llicenciat o d'enginyer és la culminació d'una de les activitats més importants que realitza la Universitat; és una de les seues pedres angulars. Podem pensar en una universitat que deixe de realitzar alguna de les moltes activitats que hui duu a terme, però, en cap cas, podem imaginar-nos una universitat que no proporcione titulats, que no capacite a alumnes com vosaltres perquè demà pugueu ocupar llocs de rellevància en la societat.

Us felicite a tots, titulats en Biologia, en Ciències del Mar, en Matemàtiques, en Química, en Enginyeria Geològica i en Enginyeria Química, per culminar amb èxit el treball que heu desenvolupat en la vostra Facultat. Eixe esforç té la seua recompensa en la titulació que la Universitat d'Alacant ara us atorga. Aquest acte protocol•lari us distingix pel vostre esforç i pels vostres sacrificis en l'adquisició dels coneixements necessaris per a afrontar el vostre futur professional. A partir d'ara, haureu de prendre certes decisions rellevants per a les vostres vides i és molt possible que sentiu quelcom de vertigen davant els reptes que heu d'afrontar. No obstant això, penseu que la graduació és un reconeixement de la vostra maduresa, de la vostra majoria d'edat i de la vostra capacitat per a superar les dificultats. Estic íntimament convençut de que la Universitat també haurà contribuït a la vostra formació integral com a ciutadans.

La felicitació més singular va dirigida a aquells que heu estat nominats per al Premi Extraordinari de Llicenciatura i d’Enginyeria i per a aquells de vosaltres que heu rebut la menció especial per haver finalitzat els estudis amb la qualificació d'excel•lent. Heu fet un bon treball i teniu motius per a estar orgullosos.

La societat ha invertit en vosaltres, en la vostra formació, recursos molt importants. De molt variades formes, en la vostra futura activitat diària es produirà un retorn a la societat del recursos que us ha avançat i que serviran per a ajudar a la formació de les generacions futures. Oblidareu els mals moments que heu pogut passar i creixeran els bons records d'un temps crucial de plena vitalitat per a la vostra formació. Tinc la seguretat que, en aquesta nova etapa de la vostra vida, recordareu sempre els anys que heu passat ací amb nosaltres, i que sereu els millors ambaixadors que pot desitjar aquesta Universitat.

L’any 2007 ha estat declarat “Any de la Ciència” pel Ministeri d'Educació i Ciència. Un dels dos pilars fonamentals de l'activitat de qualsevol universitat és fer Ciència i en aquesta Facultat sabeu molt be com es fa i quins són els esforços que cada avanç científic requerix. Durant les dos últimes dècades, la ciència espanyola ha experimentat un gran avanç, tant en termes quantitatius com qualitatius, i aquestos avanços s'expliquen en gran manera per l'empenta de les universitats, entre les quals es troba la nostra, la Universitat d'Alacant.

No obstant això, queda molt per fer i sabem que hem de realitzar importants esforços per a aconseguir situar-nos inequívocament entre els països més avançats en matèria de ciència i tecnologia. Però també queda per fer una labor pedagògica molt important: hem de ser capaços d'explicar al conjunt de la societat el paper que la ciència i la tecnologia exercixen en el desenvolupament socioeconòmic del nostre país; hem d'aconseguir que la societat valore més intensament els coneixements científics per a, així, procurar que els nostres jóvens tornen a omplir les aules de batxillerat de ciències.

A més, hem d'aconseguir que els resultats dels nostres grups d'investigació que siguen susceptibles de ser aplicats s’incorporen a la societat i així la nostra universitat es sentirà abrigada per la societat en què està inserida. No volem estar aïllats, hi volem ser útils. Una de les vies en què la Universitat d'Alacant pot contribuir al desenvolupament econòmic de tot el nostre entorn és facilitant la transferència de tecnologia. La nostra aposta pel Parc Científic i Tecnològic d'Alacant vol contribuir decisivament a la consecució d'aquest objectiu. Com bé sabeu, està finalitzant la construcció de l'edifici dels Serveis Tècnics d'Investigació, que estarà en funcionament l’any 2009. En poc temps quedarà instal•lada la planta fotovoltaica, resultat dels acords subscrits amb “Unión Fenosa” i la CAM. Igualment, a principis de l'any que ve estarem en condicions de presentar a l'Ajuntament d'Alacant la llicència per a la construcció de l'edifici d'Instituts d'Investigació, a qui seguirà l'edifici de Creació d'Empreses. Totes aquestes actuacions estan incloses dins del projecte d'ampliació de la nostra universitat en l'espai reservat per als equipaments del Parc Científic d’Alacant, l'ordenació urbanística del qual, que comprén uns 170.000 m2, ha assumit directament la Generalitat Valenciana. Les dificultats urbanístiques solen ser normalment l'obstacle més important que cal resoldre per a poder escometre el desenvolupament d’un parc científic, però de moment estem avançant significativament en la resolució d'aquestes dificultats.

Així, per exemple, el dia 30 del passat mes d'octubre es va publicar finalment al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV) la Resolució de la Conselleria d'Infraestructures i Transports per la qual es licita la construcció dels dos passos de comunicació que permetran connectar l’actual campus amb la zona d'ampliació a l'altre costat de l'autovia de Castalla. L’execució està prevista que es realitze, des de la data d'adjudicació, en 12 mesos i el pressupost ascendix a més de 5 milions d'euros. La construcció dels dos passos és molt important per a la universitat, perquè trencarà la barrera que significa l'autopista de Castalla, fent possible una comunicació directa -tant de vianants, com de bicicletes i automòbils- mantenint la unitat entre l’actual campus i la seua ampliació.

L'estatut de la nostra universitat conté un conjunt de disposicions que han de conduir a una reordenació de la nostra estructura de centres. El passat mes d'octubre el Claustre de la universitat va aprovar els criteris mínims i generals que han d'orientar aquesta reordenació de centres, que quedarà ultimada el pròxim mes de gener, encara que la materialització haja d'esperar a la seua tramitació pel Consell Social i a l’aprovació per la Generalitat Valenciana. Una vegada conclòs tot aquest procés, la Facultat de Ciències veurà clarament reforçada la seua posició dins de la nostra universitat.

Estem entrant en un període de canvis -de canvis profunds- com molt possiblement mai s'havien produït en la universitat espanyola. Des de fa anys estàvem esperant que arribaren aquestos canvis que s'anunciaven una i altra vegada, però que no acabaven de materialitzar-se. Però ja estan ací. El passat mes de maig va entrar en vigor la Llei de Modificació de la LOU (LOMLOU) que ha introduït importants modificacions en les normes que regulen les universitats, especialment en dos àmbits que formen part del nucli de l'activitat universitària: els procediments de selecció del professorat universitari i l'estructura de les titulacions oficials.

Al meu parer, la modificació de major calat que s’introduïx en la LOU és la reestructuració dels títols universitaris oficials que, fins ara, venien definits pel Govern en un catàleg, l'estructura bàsica del qual també era establida pel Govern al dictar les directrius pròpies de cada un d'ells. D’ara en davant, com succeïx als països que compten amb les millors universitats, serem les pròpies universitats espanyoles qui determinarem els títols oficials encara que, amb la diferència d’allò que succeïx en eixos països, hem de contar amb l'autorització prèvia de la Comunitat Autònoma.

Fa poques setmanes es va publicar el Reial Decret d'Ordenació dels Ensenyaments Universitaris Oficials, i en molt poc de temps es publicarà la resta de les normes que el desenvolupen. Per tant, molt possiblement a partir del mes de febrer donarem els primers passos d'adaptació dels nostres títols universitaris a l'Espai Europeu d'Educació Superior, iniciant el procés d'elaboració dels títols de Grau. Com sabeu, aquesta adaptació haurà d'estar acabada, com a molt tardar, a setembre del 2010, ja que les universitats no podrem oferir places de nou ingrés per a les actuals titulacions de Llicenciat, Diplomat, Arquitecte, Arquitecte Tècnic, Enginyer i Enginyer Tècnic. A partir d'ara va a produir-se, en con seqüéncia, una transformació de l'estructura dels títols universitaris com mai abans havia experimentat la universitat espanyola.

La responsabilitat que adquirirem és considerable. El major marge de llibertat que, en el futur, tindrem les universitats fa que el nostre futur siga, en gran manera, el resultat de les nostres pròpies decisions, entre les quals, sens dubte, es troben les decisions que començarem a prendre els pròxims mesos. L'aposta per la qualitat serà, amb seguretat, un factor clau que acabarà perfilant bona part del nostre futur prestigi com a universitat. Hem d'aprofitar l'oportunitat que ens brinda l'aparició dels títols de Grau per a millorar les nostres metodologies docents; hem de situar els alumnes en el centre del treball docent, proporcionant-los una atenció personalitzada. El repte que ens espera no serà, per descomptat, senzill, però és, sens dubte, apassionant.

Tots els canvis importants que alteren la direcció que les institucions universitàries hem anat seguint comporten un risc. El passat mes de gener, al Paranimf de la Universitat, i coincidint amb els actes commemoratius de Sant Tomàs d'Aquino, a proposta d'aquesta Facultat de Ciències, es va produir la investidura com a Doctor honoris-causa del professor Alan Heeger, Premi Nobel de Química. En la seua intervenció, el professor Heeger va fer especial èmfasi en què l'exposició al risc constituïx un ingredient imprescindible per a la millora de la qualitat de les universitats. El professor Heeger té raó: hem d'arriscar si volem millorar la qualitat del procés formatiu que la nostra Universitat brinda als seus estudiants i, sense risc no serà possible tindre èxit amb l'adaptació de la nostra universitat al marc europeu d'educació superior.

En definitiva, anem a enfrontar-nos a un repte, la magnitud del qual mai no l’havíem conegut. No serà per descomptat, senzill, però mereixerà la pena. Haurem de posar en el procés una gran dosi de sensatesa i de generositat, però estic convençut que estarem a l'altura d’allò que la societat espera de nosaltres. Com en qualsevol institució, també en la Universitat hi ha fortes inèrcies que poden dificultar-ne l'èxit. És per això imprescindible que el conjunt del professorat adopte actituds i mentalitats obertes.

Anime a la Facultat de Ciències a sumar-se de manera entusiasta a l'important objectiu de la reforma dels ensenyaments universitaris. Serà, sens dubte, un repte pel qual val la pena apostar-hi.

Acabaré reiterant la meua felicitació als nous titulats. Ha transcorregut per a vosaltres un temps de dedicació i d’esforços, que ha estat compartit també per les vostres famílies i els vostres amics, amb la seua corresponent quota de sacrificis, i que s'han vist finalment culminats amb brillantor i èxit.

Al professorat de la Facultat de Ciències i al Personal d'Administració i Serveis us anime a continuar treballant amb il•lusió i a continuar amb el vostre compromís per a la millora de la qualitat de tots els serveis que proporciona la nostra Universitat.

Moltes gràcies.

Oficina del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464