Saltar apartados

Festivitat de Sant Raimon de Penyafort

Alacant, 23 de febrer de 2007

Permeteu-me expressar-vos la meua sincera gratitud per acompanyar-nos aquest dia en l'acte que tradicionalment commemora la celebració de Sant Raimon de Penyafort, patró de la Facultat de Dret, celebració en què s'ha procedit a l'entrega dels seus títols a l'última promoció d'aquesta Facultat.

Agraïsc especialment la presència de l'Excm. Sr. Rafael Navarro Valls per haver-nos brindat la Lliçó Magistral sobre un tema com “Reales Academias y Deontología Jurídica” molt important i imprescindible en el procés de formació dels juristes i, per tant, molt important per a la Universitat d'Alacant. En nom de tots els presents, us felicite per la vostra brillant conferència i també al professor Bermúdez Aznar per la seua excel•lent salutació als nous titulats i la presentació del nostre il•lustre conferenciant.

L'entrega als nous titulats dels seus títols de llicenciat o diplomat és la culminació d'una de les activitats més importants que realitza la Universitat; és una de les seues pedres angulars. Per això, aquest acte constitueïx el just homenatge a tots aquells que, des de diversos camps d'actuació, ennobleixen la principal activitat que ha de dur a terme la Universitat: formar el nostre alumnat i proporcionar-los els coneixements necessaris per a l'exercici professional. Podem pensar en una universitat que abandone alguna de les moltes activitats que avui duu a terme, però, en cap cas, podem imaginar-nos una universitat que no proporcione titulats, que no capacite alumnes com vosaltres perquè demà pugueu ocupar llocs de rellevància en la societat.

Us felicite a tots, llicenciats en Dret, diplomats en Gestió i Administració Pública i Titulats en Criminologia i en Detectiu Privat, per culminar amb èxit el treball que heu desenvolupat en la vostra Facultat. Eixe esforç té la seua recompensa en la titulació que la Universitat d'Alacant ara us atorga. Aquest acte protocol•lari us distingeix pel vostre esforç i pels vostres sacrificis en l'adquisició dels coneixements necessaris per a afrontar el vostre futur professional. A partir d'ara, haureu de prendre certes decisions rellevants per a les vostres vides i és molt probable un sentiment de vertigen davant dels reptes que heu d'afrontar. No obstant, penseu que la graduació és un reconeixement de la vostra maduresa, de la vostra majoria d'edat i de la vostra capacitat per a superar les dificultats. Estic íntimament convençut que la Universitat també ha contribuït a la vostra formació integral com a ciutadans.

La societat ha invertit en vosaltres, en la vostra formació, recursos molt importants. De molts i variades formes, en la vostra activitat diària futura es produirà un retorn a la societat d’allò que se us ha avançat i que servirà per a ajudar a la formació de les generacions futures. Oblidareu els mals moments que ja heu superat i creixeran els bons records d'un temps de plena vitalitat i crucial per a la vostra formació. Tinc la seguretat que, en aquesta nova etapa de la vostra vida, recordareu sempre els anys que heu passat ací amb nosaltres, i que sereu els millors ambaixadors que pot desitjar aquesta Universitat.

Així ha d'ocórrer, també, amb les pròximes cohorts de titulats de la Universitat d'Alacant quan hagen superat els corresponents títols de Grau i Màster, ja adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, les directrius dels quals desitgem que estiguen més pròximes.

En estos moments s'està tramitant al Senat el Projecte de Llei pel qual es modificarà la Llei Orgànica d'Universitats, sent previsible que la modificació entre en vigor la pròxima primavera. El text presentat, encara que és només una reforma parcial de l'encara vigent Llei Orgànica d'Universitats, hi incorpora, no obstant, canvis profunds que, a més de substituir, per a l'accés als Cossos Docents Universitaris, el mecanisme de les habilitacions pel de l’acreditació, afecta decisivament tot el procés de l'elaboració dels títols universitaris.

En concret, el Projecte de Llei modifica l'article 34 de la LOU relatiu als “Títols Universitaris”, i crea un registre d'Universitats, Centres i Títols Universitaris. La nova redacció d'aquest article té com a conseqüència que el Govern queda alliberat de la responsabilitat que tant la LRU com la LOU li assignaven en la configuració dels títols universitaris de caràcter oficial. El Govern, fins ara, determinava la relació de títols universitaris que incloïa en un catàleg, i, a més, establia la seua estructura bàsica, perquè dictava les directrius pròpies de cada un d'ells.

El passat mes de setembre, el Ministeri d'Educació i Ciència va fer públic un document que arreplegava els aspectes fonamentals que contindria el desplegament reglamentari dels títols universitaris. Segons aquest document la futura estructura de títols tindria tres nivells: Grau, Màster i Doctorat. Tots els Graus passaran a tindre una duració uniforme de 4 anys, mentre que la duració dels Màsters estarà compresa entre 1 i dos anys.

El passat 21 de desembre, el Ministeri d'Educació i Ciència va fer públic un altre document, complementari de l'anterior, que precisava els aspectes bàsics que contindrà el futur Decret que regularà els Títols de Grau i de Màster.

Des del meu punt de vista, el vertader abast de la reforma, continguda tant en la modificació de la Llei Orgànica d'Universitats com en els documents que acabe de citar, es troba en la renúncia del Govern a establir tant la relació de títols oficials com la determinació de l'estructura bàsica dels seus continguts, al desaparèixer les directrius generals pròpies dels títols. Tot això, deixarà de ser competència del Govern per a passar a ser assumit directament per les universitats, que ara podrem confeccionar els nostres títols amb un grau de llibertat considerable. A partir d'eixe moment les universitats tindrem, de veritat, autèntica autonomia, i adquirirem una responsabilitat social considerable.

No obstant això, l'autonomia en el disseny del títol es combina amb un detallat sistema d'avaluació i d'acreditació que posarà a disposició de les administracions públiques competents una rica informació que els permetrà supervisar l'execució efectiva de cada un dels ensenyaments universitaris i avaluar els nivells de qualitat aconseguits pels nostres alumnes.

Tots els canvis importants que alteren el rumb de les institucions universitàries comporten un risc. El mes passat, en aquest mateix Paranimf, en la seua investidura com a Doctor honoris-causa, el professor Alan Heeger, Premi Nobel de Química, va fer especial èmfasi en què l'exposició al risc constituïx un ingredient imprescindible per a la millora de la qualitat de les universitats. Hem d'arriscar si volem millorar la qualitat del procés formatiu que la nostra Universitat brinda als seus estudiants i, sense risc no serà possible tindre èxit en l'adaptació al marc europeu d'ensenyament superior.

Per això, hem d'obrir un procés on els principals protagonistes, com ara professors i estudiants, assumim el nostre paper d'actors en el nou escenari educatiu, de tal manera que la reforma no es limite a un mer canvi de denominacions, sinó que oferisca una resposta eficient als principals interrogants que se'ns plantegen: què és el que cal ensenyar, qui ha d'ensenyar-ho i com cal ensenyar-ho. Hem d'aconseguir que l'organització del coneixement, estiga dirigida a l'adequació del mètode d'ensenyament i d’aprenentatge a l'objectiu d'adquisició de competències pels alumnes; a facilitar la mobilitat estudiantil entre distintes universitats; a promoure el contacte amb el món professional i a propiciar l'aprenentatge al llarg de la vida.

Les conseqüències, al mitjà i al llarg termini, de tots aquestos canvis seran profundes. Quan puguem dissenyar amb amplis marges de llibertat els nostres títols oficials, les universitats començarem a diferenciar-nos i a competir. En aquest nou context, l'aposta per la qualitat i per la nostra capacitat per a satisfer la demanda de formació superior dels jóvens es faran molt més importants. En definitiva, les universitats anem a enfrontar-nos a un repte d'una magnitud que fins ara mai havíem conegut. No serà, per descomptat, senzill, però mereixerà la pena. Hi haurem de posar grans dosis de sensatesa i de generositat, però estic convençut que estarem a l'altura d’allò que la societat espera de nosaltres.

Com en qualsevol institució, també a la Universitat es dóna una forta inèrcia que pot dificultar l'èxit d'aquestos objectius. És, per això, imprescindible que el conjunt del professorat adopte actituds i mentalitats obertes. Des d’ací, anime a la Facultat de Dret, exemple secular de tradició i d'adaptació als canvis, que es sume de manera entusiasta a l'important objectiu de la reforma de l’ensenyament universitari. Serà, sens dubte, un repte pel que val la pena apostar.

Acabaré reiterant la meua felicitació als nous titulats. Un temps de dedicació i esforços, que han estat compartits també per les vostres famílies i amics, amb la seua corresponent quota de sacrifici, i que s'han vist finalment culminats amb brillantor i èxit.

Al professorat de la Facultat de Dret i al Personal d'Administració i Serveis els anime a continuar treballant amb il•lusió i a continuar amb el seu compromís per la millora de la qualitat de tots els servicis que proporciona la nostra Universitat.

Moltes gràcies.

Oficina del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464