Saltar apartados

Festivitat de Sant Raimon de Penyafort

Alacant, 20 de febrer de 2009

Vull iniciar la meua intervenció amb un especial agraïment a tots els qui heu vingut per acompanyar-nos en aquesta celebració de Sant Raimon de Penyafort, patró de la Facultat de Dret, en què hem entregat els títols als graduats de l’última promoció.

Agraïsc especialment la presència del Sr. Luis Berenguer Fuster, president de la Comissió Nacional de la Competència, a qui felicite en nom de tots els presents per la brillant lliçó magistral que ens ha oferit sobre "La importància de les normes de competència en època de crisi", lliçó de gran rellevància, especialment en aquests moments de greus dificultats econòmiques, moments que solen ser propicis perquè s’alcen veus, a les quals no hauríem de fer cas, a favor del proteccionisme.

Celebrem també el lliurament dels títols en Dret, en Dret i Administració i Direcció d’Empreses, en Criminologia, en Ciències del Treball, en Gestió i Administració Pública i en Relacions Laborals, als alumnes de l’última promoció. Aquesta entrega és una gran satisfacció per als qui formem part de la comunitat universitària perquè, avui, presentem a la societat el resultat de molts anys d’esforç, dedicació, il•lusions, experiències de vida i, en definitiva, d’aprenentatge en el seu sentit més ampli.

Vosaltres, graduades i graduats, acabeu una etapa de la vostra vida, uns anys que, n’estic segur, recordareu amb un afecte accentuat i potser més endavant, fins i tot amb nostàlgia. Però, al mateix temps, s’obrin davant vostre noves portes, un futur professional prometedor i encoratjador, carregat de múltiples reptes que ja esteu preparats per a afrontar.

Heu hagut d’aprendre a aprendre durant tots aquests anys, però la nostra Universitat està obligada també a oferir una variada relació de postgraus que contribuiran a la vostra formació al llarg de tota la vida. Les nostres aules estaran, per tant, obertes per a vosaltres en el futur, contribuint així a l’imprescindible aprenentatge continu que els persistents canvis en l’entorn fan necessari. En definitiva, perquè us mantingueu com uns professionals valuosos i competitius.

Us felicite a totes i a tots per culminar amb èxit el treball que heu desenvolupat en la vostra Facultat.

Aquest acte protocol•lari us distingeix pel vostre esforç i els vostres sacrificis en l’adquisició dels coneixements necessaris per a afrontar el vostre futur professional. A partir d’ara, haureu de prendre certes decisions rellevants per a les vostres vides i és molt possible que sentiu un poc de vertigen davant els reptes que heu d’afrontar. No obstant això, penseu que la graduació és un reconeixement de la vostra maduresa, de la vostra majoria d’edat i de la vostra capacitat per a superar les dificultats. Estic convençut que la Universitat també deu haver contribuït a la vostra formació integral com a ciutadans.

La societat ha invertit en vosaltres, en la vostra formació, recursos molt importants. De molt variades formes, en la vostra activitat diària futura es produirà un retorn a la societat de les bestretes que us ha avançat i que serviran per a ajudar a la formació de les generacions futures. Oblidareu els mals moments que ja heu superat i creixeran els bons records d’un temps crucial i ple de vitalitat en la vostra formació. Tinc la seguretat que, en aquesta nova etapa de la vostra vida, recordareu sempre els anys que heu passat amb nosaltres, i que sereu els millors ambaixadors que pot desitjar aquesta Universitat.

Així ha d’ocórrer, també, amb les pròximes generacions de graduats de la Universitat d’Alacant quan hagen superat els corresponents títols de grau ja adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

La societat actual reclama nous titulats i especialistes, formats per a aportar amb la seua professionalitat solucions innovadores i projectes il•lusionants que donen resposta a les necessitats, presents i futures, en els diferents àmbits professionals. Per això, la Universitat d’Alacant participa activament en la definició d’aquest horitzó futur, com a creadora, gestora i emissora de coneixement per a la societat.

La nostra Universitat és una institució pública d’educació superior de la qual ens sentim orgullosos. Però no podem aturar-nos, ja que en les societats avançades cada vegada adquireix més importància el coneixement i la capacitat d’aprenentatge.

Com sabem, la declaració de Bolonya de 1999 constitueix el punt de partida que ens ha de conduir a la progressiva harmonització dels sistemes universitaris a Europa, que farà realitat el denominat Espai Europeu d’Educació Superior. En aquests moments ens trobem immersos, al nostre país, en un profund procés de canvi, la regulació del qual aparegué fa un any i mig amb la Llei Orgànica 4/2007 de 12 d’abril per la qual es modificava la Llei Orgànica d’universitats (LOMLOU), llei que, uns mesos després, va ser desenvolupada pel Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre, pel qual es va establir l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Ens trobem, doncs, en un moment clau de presa de decisions que determinaran, sense cap dubte, el futur de la nostra universitat durant les pròximes dècades.

Com a Universitat hem de donar respostes efectives a les demandes socials derivades de l’actual societat del coneixement en què ens trobem, i donar els passos necessaris per a continuar sent una institució emprenedora i proactiva, amb capacitat de resposta als reptes que ens planteja la societat actual.

Sabem que, com en qualsevol altra institució, també en la nostra Universitat hi ha inèrcies que poden dificultar l’èxit d’aquests objectius. Per això és imprescindible que el conjunt del professorat adopte actituds i mentalitats obertes. Anime la Facultat de Dret, exemple secular de tradició i d’adaptació als canvis, que s’unisca de manera entusiasta a l’important objectiu de la reforma dels ensenyaments universitaris. És, sens dubte, un repte pel qual val la pena apostar.

En aquests moments les comissions de grau de la Facultat de Dret tenen molt avançat el seu treball d’elaboració dels nous títols de Dret, de Gestió i Administració Pública, de Criminologia i de Relacions Laborals i Recursos Humans. Estic convençut que aquests treballs culminaran amb la presentació d’unes propostes de plans d’estudis que donaran lloc que la nostra Universitat proporcione a la societat uns professionals, amb una sòlida formació en l’àmbit del dret, que contribuiran a consolidar el prestigi d’aquesta Facultat.

Tot el treball que s’està portant a terme culminarà al setembre de 2010 quan ingressen en la Facultat de Dret els primers estudiants de grau i al juny de 2014 obtinguen el títol els primers graduats d’aquesta Facultat, títols que recolliran, al febrer de 2015, en la solemne cerimònia de Sant Raimon de Penyafort d’aquell any.

Però l’adaptació de la nostra Universitat a l’Espai Europeu d’Educació Superior no culmina amb l’elaboració dels plans d’estudi dels títols de grau. Això constitueix únicament el primer pas, perquè la nostra Universitat ha de prosseguir el seu treball oferint, en l’àmbit del dret, els títols oficials que es consideren adequats, corresponents al nivell de màster i al de doctorat. Hi queda, per tant, molt de treball per fer ja que hem de ser capaços de proporcionar la formació especialitzada que la nostra societat necessite i demane. Som una Universitat pública i ens correspon —és la nostra obligació— cobrir les necessitats de formació especialitzada que puga haver-hi en el nostre entorn social. Disposem del professorat més qualificat i d’una Facultat de Dret de gran prestigi; aquesta tasca no podem deixar-la, doncs, en altres mans.

Entre els màsters que la Universitat d’Alacant ha d’oferir han de trobar-se els que, d’acord amb la Llei 34/2006 de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i de procurador dels tribunals, acrediten la formació especialitzada i permeten superar l’avaluació corresponent a les professions que s’hi estableixen.

Com sabem, la Llei 34/2006 desvincula el títol universitari de Dret de l’exercici de les professions d’advocat i de procurador dels tribunals; professions i títol universitari que, a hores d’ara i fins al moment en què es produïsca l’entrada en vigor de la llei, sempre han estat units.

No correspon fer en aquest acte una valoració detinguda de la pertinència d’aquesta llei, però, al meu entendre, hi ha dos aspectes especialment remarcables i criticables. El més important no és que per a l’accés a l’exercici d’una professió —en el nostre cas les professions d’advocat i de procurador dels tribunals— es requerisca un nivell formatiu superior al títol de grau, com és el corresponent al nivell de màster, sinó, la desconfiança implícita que la llei té en la formació superior universitària, perquè, per primera vegada, per a accedir a unes professions calga fer un examen d’estat addicional.

D’altra banda, la llei 34/2006 concedeix a institucions no universitàries la potestat d’organitzar i d’impartir una formació especialitzada de nivell superior al del títol de Grau, encara que per a això calga fer un conveni amb una universitat. La llei, per tant, dóna entrada, per primera vegada, a altres institucions per a la realització de funcions de formació superior que sempre han recaigut en exclusiva en les universitats.

A més, l’esmentada Llei 34/2006 és anterior a la Llei Orgànica 4/2007 de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica d’universitats (LOMLOU), i al Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre, que ordena els ensenyaments universitaris oficials. L’encaixament d’aquestes dues lleis i del Reial Decret 1393/2007 no és senzill i serà molt possiblement una font de problemes. De totes maneres, la necessitat de superar l’examen d’estat per a poder accedir a aquestes dues professions conduirà, amb bastant seguretat, que els màsters acaben convertint-se en uns cursos de preparació per a superar-lo. Possiblement, això farà ressentir-se el rigor acadèmic exigible a qualsevol postgrau.

Haurem d’esperar, en tot cas, que es produïsca el desenvolupament reglamentari de la llei, abans que la Universitat d’Alacant elabore el pla d’estudis d’aquests màsters. El rigor acadèmic fa desitjable, per descomptat, que la iniciativa reglamentària isquera del Ministeri de Ciència i Innovació, en lloc del Ministeri de Justícia, encara que, lamentablement, sembla que és en aquest últim on estan començant a redactar-se els primers documents. En tot cas, el desenvolupament reglamentari no s’ha d’ajornar per molt de temps, perquè la superació d’aquests màsters i la realització de l’examen d’estat serà ja exigible per a tots els estudiants que obtinguen el títol de llicenciat en Dret a partir del curs 2011/2012.

Acabaré reiterant la meua felicitació als nous titulats. Ha transcorregut per a vosaltres un temps de dedicació i d’esforços, que han sigut compartits també per les vostres famílies i amics, amb la seua corresponent quota de sacrificis, i que s’han vist finalment culminats amb brillantor i èxit.

Anime el professorat de la Facultat de Dret i el personal d’administració i serveis a continuar treballant amb il•lusió i a continuar amb el vostre compromís per a la millora de la qualitat de tots els serveis que proporciona la nostra Universitat.

Moltes gràcies.

Oficina del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464