Saltar apartados

Festivitat de Sant Tomàs d'Aquino

Alacant, 28 de gener de 2009

La festivitat de Sant Tomàs d'Aquino és la primera gran celebració acadèmica de l'any i vull, una vegada més, agrair a tots la vostra presència en aquesta sala.

El solemne acte que celebrem manté viva una tradició universitària que es remunta al 1880, data en què el papa Lleó XIII va proclamar sant Tomàs d'Aquino patró de les universitats. Des d'aleshores, totes les universitats han convertit aquesta festivitat en una jornada de celebració, on es procedeix al lliurament de distincions molt sentides i totalment arrelades en la institució universitària.

Acabem de donar els premis extraordinaris 2007-2008 als diplomats, llicenciats, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics mereixedors d'aquest important reconeixement acadèmic. Igualment, s'han atorgat els premis extraordinaris de doctorat. També, com a rector, he sentit especial satisfacció per investir el Sr. Borís Mordukhovich com a doctor honoris causa de la Universitat d'Alacant i per la concessió de la Medalla d'Or al Sr. Manuel Peláez.

Més avant faré referència a la importància del nostre nou honoris causa i al significat de la Medalla d'Or però, en primer lloc, vull dirigir-me als diplomats, llicenciats, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics, alumnes del curs 2007-2008 que es troben ací representats pels companys que han aconseguit els premis extraordinaris en les seues respectives especialitats.

Sé bé que per a tots vosaltres han sigut anys particularment intensos, anys d'estudi, de qualificació professional, i també de formació humana.

Els estudis que amb esforç heu fet a les aules de la nostra Universitat us han enriquit com a professionals i com a persones, i en molts casos només ha sigut possible gràcies al compromís i a l'esforç de les vostres famílies, al suport dels vostres amics i de les vostres persones estimades.

Estic segur que per a vosaltres i, també per a ells, ha significat sacrificis i, per això, aquesta culminació amb èxit és una satisfacció compartida per tots.

En vosaltres, els nous diplomats, llicenciats, arquitectes i enginyers, queda representada l'aspiració dels universitaris per a accedir al coneixement científic i crític com a components que han de presidir els diferents camps del saber humà.

En aquesta que és la vostra Universitat, a més dels continguts teòrics, us hem facilitat la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació, hem promogut el treball en equip, us hem animat a “aprendre a emprendre” i a posar en pràctica els vostres propis projectes i iniciatives.

La societat ha invertit en la vostra formació i en la vostra qualificació com a universitaris i, d'ara en avant, fora ja d'aquestes aules, haureu de començar a tornar a la societat els recursos que ella ha invertit en vosaltres. És probable que alguns de vosaltres tingueu una lògica incertesa davant dels nous horitzons que se us obrin, davant dels nous camins que heu d’emprendre. Per a recórrer-los serà necessari el vostre treball amb renovat esforç, però si d’alguna cosa estem segurs és que tots disposeu de la formació adequada per a poder fer-ho, i que la Universitat d'Alacant està també compromesa a oferir-vos l'ajuda necessària per al perfeccionament dels vostres perfils professionals.

Us felicite pel vostre èxit i us anime perquè, tant en l'exercici de la vostra professió com en el vostre comportament ètic, sigueu sempre exemple i reflex dels estudiants de la Universitat d'Alacant, així com els seus ambaixadors permanents davant de la societat, ja que estic convençut que sempre mantindreu un grat record dels anys que heu passat com a estudiants en aquest campus.

La generació de coneixement és una de les funcions que la universitat ha de portar a terme; sense aquesta no podríem parlar pròpiament d'universitat. Per a exercir adequadament aquesta funció, la nostra Universitat ha de propiciar tots els anys l'aparició de noves cohorts d'investigadors que s'incorporen al procés de creació i d'ampliació del coneixement per mitjà de la investigació.

Vull felicitar, doncs, els doctors que heu pujat a aquesta estrada per a rebre, després d’anys d'esforços, el premi extraordinari de doctorat.

Vosaltres sabeu bé que durant tot aquest temps heu tingut el suport de la institució i de moltes persones de la nostra comunitat universitària. Heu comptat, en particular, amb l'orientació i l'ajuda dels vostres directors de tesi, a qui agraïsc públicament la dedicació i l'interès que han posat perquè cadascun de vosaltres haja contribuït amb les vostres tesis doctorals a generar nou coneixement, i també a obrir noves vies per a investigacions futures. Estic segur que per a cadascun dels vostres directors és un motiu de satisfacció i d'orgull veure que el vostre treball ha sigut hui reconegut amb el premi extraordinari.

Ara us correspon assumir noves responsabilitats. Heu d’aconseguir que els resultats de la vostra investigació es materialitzen en publicacions que acrediten la qualitat del vostre treball investigador.

Una vegada que aquest objectiu estiga complit, haureu de demostrar la vostra autonomia investigadora i trobar noves línies d'investigació, perquè la generació de nous coneixements ha de ser per a vosaltres, com ho és per a la Universitat, un objectiu permanent.

Acabem de procedir, en la celebració de la festivitat de Sant Tomàs d'Aquino, a la investidura del professor Borís Mordukhovich com a doctor honoris causa de la nostra Universitat. Com ha destacat el padrí en la laudatio, el professor Mordukhovich està reconegut internacionalment com la primera autoritat en el camp de l'optimació. Nombrosos conceptes que, hui dia, són clau per a l'enfocament de complexos problemes d’optimació es deuen a les seues aportacions. Els mèrits del professor Mordukhovich són excepcionals i, per això, la Universitat d'Alacant se sent honrada de poder incorporar-lo al nostre claustre de doctors.

En nom de tots els presents vull, en primer lloc, felicitar la Facultat de Ciències per haver proposat incorporar el professor Mordukhovich al nostre claustre, felicitació que dirigisc particularment al Departament d'Estadística i Investigació Operativa per haver pres la iniciativa que ens ha conduït a l'acte acadèmic que acabem de celebrar.

Així mateix, vull fer públic el nostre reconeixement al padrí, el professor Marco Antonio López Cerdá, que ha exposat de manera resumida però clara i convincent els mèrits que concorren sobradament en el nostre nou doctor i que fonamenten indiscutiblement la seua incorporació al nostre claustre.

No és la primera vegada que el professor Mordukhovich ens visita. El mes maig de l'any 2006 el professor Mordukhovic va iniciar la seua relació amb la nostra Universitat, quan va fer una visita al Departament d'Estadística i Investigació Operativa, on va impartir un seminari sobre Anàlisi Variacional. Ens va visitar per segona vegada la passada tardor i va fer una estada d'un mes de duració. Aquesta visita va ser la primera etapa del seu any sabàtic i li va permetre iniciar un projecte d'investigació conjunt amb l'equip del professor Marco López Cerdá, una investigació que ja ha produït els primers èxits científics.

No m’estendré glossant el treball desenvolupat pel professor Mordukhovich, perquè els seus mèrits ja han sigut exposats pel padrí molt millor del que jo ho faria. No obstant això, vull destacar que el nostre nou doctor honoris causa representa el paradigma d'autèntics valors universitaris, com ara la tenacitat i la curiositat científica sense límits. Però si hi ha una cosa que destaca del seu tarannà científic és la vocació per l'ensenyament i el seu entusiasme per atraure els joves matemàtics cap a la investigació. En l'actualitat el professor Mordukhovich participa en projectes amb grups d'investigació de diversos continents, formats, fonamentalment, per joves investigadors.

El professor Mordukhovich és un bon exponent de la formació interdisciplinària i els seus coneixements erudits traspassen les fronteres de les matemàtiques i s’estenen a diverses àrees de la ciència, la tecnologia i l'economia. Com a economista que sóc, puc destacar les seues aportacions al camp de l'economia, entre les quals destaque les següents:

a) Models d'economia del benestar amb conjunts de demanda neta.

b) Condicions, fortes i dèbils, de qualificació de la demanda.

c) Versions del segon teorema del benestar, en economies no convexes i sota cert nivell de compacitat, i

d) Models amb preus no lineals.

La nostra Universitat ja fa temps que ofereix una llicenciatura en Matemàtiques, que d’ací a poc serà transformada en títol de grau. Aquests títols són una bona oportunitat per a poder mostrar a les successives promocions d'alumnes un model de científic que destaque per la seua brillant trajectòria com a matemàtic i per una persistent vocació per les aplicacions. Per aquest motiu, estic plenament convençut que l'elecció feta per la nostra Universitat en la persona del professor Mordukhovich ha sigut, sens dubte, una elecció "òptima".

L'acte de hui té també un contingut singular i especialment emotiu pel seu significat. S'ha fet el lliurament al Sr. Manuel Peláez Castillo de la Medalla d'Or, que és la més alta distinció honorífica que la nostra Universitat pot atorgar. Aquest guardó ha de recaure en persones que han estat al costat de la Universitat d'Alacant i que li han donat suport de manera especialment rellevant. El Consell de Govern, en sessió de 28 de novembre de 2008, va reconèixer per unanimitat la important labor que has fet a favor de la universitat i, especialment, la que has fet per la Universitat d'Alacant.

La teua trajectòria de col•laboració amb la Universitat d'Alacant s’allarga a més de dues dècades, quan vas tenir la iniciativa de convocar els Premis ECISA dirigits als alumnes que estaven preparant els projectes de fi de carrera a l'Escola d'Obres Públiques, que en aquells dies encara depenia de la Universitat Politècnica de València. Des d’aleshores, has prestat una col•laboració ininterrompuda a la nostra Universitat, bé de forma directa o a través de les diferents societats i fundacions que has impulsat. No correspon en aquest acte fer una relació exhaustiva de tota la col•laboració que ens has brindat, però tots tenim present la intensa activitat que has desplegat en la nostra institució durant els últims anys a través de l'Associació de l'Empresa Familiar d'Alacant i de la Fundació Manuel Peláez Castillo.

Cal destacar el teu esperit emprenedor, el teu suport i impuls a moltes iniciatives rellevants que han ontribuït a millorar la nostra societat, entre elles, iniciatives de suport a les persones amb discapacitat i a manifestacions culturals, en col•laboració constant amb les universitats. La nostra societat necessita moltes més persones com tu, compromeses amb aquestes iniciatives.

Perquè una societat proporcione un bon nivell de vida als seus ciutadans ha d'aconseguir alts nivells de productivitat, incorporant nous coneixements al seu teixit productiu. Per a aconseguir-ho, és necessari establir una estreta relació entre l'empresa i la Universitat amb una col•laboració contínua entre l’una i l’altra. La Universitat d'Alacant vol estar al costat de la societat; en som part, i ens hi sentim compromesos, però també volem que la societat estiga al nostre costat. Manolo, tu ho has fet i ens has demostrat el teu suport incondicional. Vull ara agrair-te públicament el teu interès i la teua actitud cap a la nostra Universitat. Eres, sens dubte, mereixedor de la Medalla d'Or, la nostra màxima distinció honorífica, i jo he tingut el privilegi de donar-te-la.

Per a finalitzar, vull dirigir-me de nou a vosaltres, graduats, diplomats, llicenciats, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics i premis extraordinaris de doctorat, ací presents com a representants del conjunt dels nostres estudiants.

Vosaltres sou un exemple destacat de la labor que es desenvolupa en la nostra Universitat, i per això, en nom de tota la comunitat universitària, us reitere l'orgull que sentim i la nostra felicitació per l'èxit que heu obtingut.

Sant Tomàs d'Aquino va deixar un gran llegat i va aportar importants reflexions. Vull destacar una de les seues cèlebres frases per la seua implicació en l’adquisició de coneixement que implica:

“Tingues temor de l'home d'un únic llibre”.

Continueu ampliant els vostres coneixements i aposteu per una formació al llarg de la vida.

Permeteu-me que no m'acomiade de vosaltres perquè mai no deixareu de formar part de la Universitat d'Alacant. Tan sols us brindaré un “fins a la pròxima”.

Moltes gràcies.

Oficina del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464