Saltar apartados

Obertura del Curs Acadèmic 2009-2010

Alacant, 25 de setembre de 2009

Vull agrair a tots la vostra presència en aquest acte: membres de la comunitat universitària, autoritats i representants de les diferents institucions que heu volgut compartir amb nosaltres l'inici d'aquest nou curs.

En primer lloc, vull felicitar el catedràtic d'Història Antiga, Arcadio del Castillo Álvarez, per la interessant lliçó inaugural que ens acaba d'oferir sobre la família romana. Crec, Arcadio, que has aconseguit despertar la curiositat de tots els presents cap a un tema del qual ets estudiós i expert. Gràcies per compartir els teus coneixements amb nosaltres.

Voldria ara dirigir-me a totes i tots els que heu accedit a la jubilació i que us trobeu presents en aquest acte. Us agraïsc, personalment i en nom de tota la comunitat universitària, la dedicació que, durant tota la vostra vida professional, heu tingut cap a la Universitat d'Alacant. Aquesta continuarà sent sempre casa vostra i, encara que ja no podrem comptar amb el vostre treball, sé que des d'ara, de manera desinteressada, sereu els millors defensors de la nostra institució en tots els racons de la nostra societat.

De la mateixa manera, hem reconegut en aquest acte la dedicació i l'esforç envers la Universitat de tots els que acabeu de complir 25 anys de servei. El prestigi de la Universitat d'Alacant s'ha sustentat de manera decisiva en la vostra dedicació. Us necessitem i us demane que prosseguiu el vostre esforç perquè la nostra Universitat continue endavant.

Però, si m’ho permeteu, voldria testimoniar especialment la gratitud que devem als companys de la comunitat universitària que han mort durant el passat curs acadèmic: el nostre alumne Eric Gil Pérez; Matilde Jover Soriano, pertanyent al personal d'administració i serveis, i els nostres estimats professors Jesús Esteban Caracuel Martín, Juan Gallardo Aragoneses, Mikel de Epalza Ferrer i María Jesús Rubiera Mato.

També he de manifestar el nostre especial record per a Joaquín Doménech Botella, membre del Consell Social de la nostra Universitat durant molts anys.

Així mateix, en aquest acte hem concedit la Distinció Honorífica, a títol pòstum, a Armando Urquiola Ferrer, professor de la universitat cubana de Pinar del Río, institució amb la qual mantenim estrets llaços i el rector de la qual ens acompanya avui en aquest acte.

No podem evitar el dolor que sentiu els familiars i amics més pròxims d'aquests companys que esteu ací presents, però vull que sapieu que estem al vostre costat. La Universitat d'Alacant sempre recordarà l'empremta deixada per cada un d'ells.

També vull expressar un record especial per a dues persones que també han mort enguany i que, a pesar de no formar part de la nostra comunitat universitària, han deixat una profunda marca en tots nosaltres, pel seu estret vincle amb la nostra institució i pel seu suport continuat. Avui sentim de manera especial l'absència del conseller José Ramón García Antón i de l'escriptor Mario Benedetti.

Molts han sigut els moments compartits amb ells, els projectes duts a terme gràcies a la seua espenta i al seu convenciment en el potencial de la Universitat d'Alacant.

Mario Benedetti ha sigut un autor estretament lligat durant molts anys a la nostra Universitat, vincle que esdevingué particularment intens a partir del 1997, quan va ser investit en aquest mateix paranimf doctor honoris causa, i que es va consolidar amb la seua participació en la creació de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

José Ramón García Antón va ser professor de la nostra Universitat durant molts cursos acadèmics, i en l'exercici de les importants responsabilitats que va assumir durant molts anys sempre va estar al costat de la nostra institució i li va prestar la seua total col•laboració. Per a reconèixer l'important suport que d'ell vam rebre, us avance que dimarts vinent sotmetré a la consideració del Consell de Govern la concessió, a títol pòstum, de la Medalla d'Or de la Universitat d'Alacant.

Encara que la Secretaria General ja ha exposat un balanç detallat de les activitats desenvolupades durant el passat curs acadèmic, voldria incidir en alguns dels punts de més rellevància.

D'acord amb el que estableix l'Estatut de la nostra Universitat, durant el passat curs acadèmic s'ha renovat la representació dels estudiants en els diferents òrgans col•legiats. Aquesta renovació es va iniciar amb les eleccions de representació dels alumnes en el Claustre, que van tenir lloc el passat 31 de març, i va continuar el 13 de maig amb la renovació de la representació estudiantil en el Consell de Govern i en les diferents comissions. Vull felicitar tots els estudiants que han sigut elegits i animar-los a treballar amb intensitat en els diferents òrgans de la Universitat dels quals formen part, per a, així, contribuir a millorar la nostra institució.

Com sabeu, la Universitat d'Alacant, igual que la resta d'universitats espanyoles, es troba immersa en el procés d'adaptació de tota la nostra oferta de títols a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), tal com aquest ha quedat regulat en el Reial Decret 1393/2007, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Una de les conseqüències d'aquest procés ha sigut el canvi d'adscripció, a petició conjunta de la Facultat de Ciències i de l'Escola Politècnica Superior, de les actuals titulacions d'Enginyeria Química i Enginyeria Geològica, titulacions que, a partir del curs acadèmic que ara iniciem, seran gestionades per l'Escola Politècnica Superior, una vegada que el Decret de canvi d'adscripció va ser publicat en el DOCV el passat 4 d'agost.

El procés de reestructuració de l'oferta de títols en la nostra Universitat es va iniciar el 30 de juny del 2008, quan el Consell de Govern va aprovar la normativa per a la implantació dels nous títols de grau. A partir del mes de juliol de l'any passat, els centres de la nostra Universitat van començar a fer propostes de títols de grau que van ser sotmeses a la consideració del conjunt de la comunitat universitària. Una vegada conclòs aquest tràmit, es van constituir les comissions de grau que tenien com a objectiu l'elaboració de les memòries dels plans d'estudi respectius. En aquests moments, totes les comissions de grau han lliurat els respectius projectes de plans d'estudi, dels quals 16 ja han sigut aprovats pel Consell de Govern, els presentats per les Facultats de Dret i Ciències Econòmiques i Empresarials i per l'Escola Politècnica Superior. A més, 10 memòries han acabat la fase d'exposició pública, i està pendent la seua consideració pel Consell de Govern; altres 9 seran sotmeses a exposició pública, i ja s’está concloent el procés d’elaboració i estudi d’altres dos memòries.

6 més es troben en exposició pública i, finalment, 5 estan en procés d'estudi.

Durant aquesta primera fase d'adaptació a l'EEES, les universitats estem concentrant els nostres esforços en la transformació dels nostres actuals títols de diplomat, llicenciat, enginyer, enginyer tècnic, arquitecte i arquitecte tècnic en nous títols de grau, perquè, així, en el curs acadèmic 2010-2011 no quede interrompuda la nostra actual oferta de títols de primer nivell. Una vegada iniciada la posada en marxa d'aquest conjunt inicial de títols de grau, serà el moment de plantejar, si és procedent, una ampliació de l'oferta, i també l'elaboració de títols de màster dissenyats específicament perquè els futurs graduats puguen prosseguir estudis més especialitzats.

Tenint en compte la informació resumida que sobre l'estat actual de les memòries de títols de grau us he facilitat, podem afirmar que el pròxim mes d'octubre haurà conclòs tot el procés intern d'elaboració dels projectes de plans d'estudi. Per tant, al final del mes d'octubre, cadascuna de les 37 propostes de títols de grau a què m'he referit anteriorment estaran sotmeses tant al tràmit de verificació que correspon desenvolupar a l'ANECA, com al procés d'autorització dels títols, que és competència de la Generalitat Valenciana.

En el curs acadèmic que avui inaugurarem, comptem amb un total de 47 títols de primer nivell, entre títols de diplomat, llicenciat, enginyer, enginyer tècnic, arquitecte i arquitecte tècnic, oferta que quedarà renovada el pròxim curs acadèmic 2010-2011, en el qual es posaran en marxa un total de 37 títols de grau.

Aquesta disminució del nombre total de títols de primer nivell no significa que la nostra Universitat reduïsca la seua oferta formativa ja que, per diferents motius, alguns dels títols actuals quedaran agrupats en un únic títol de grau i altres títols s'oferiran més endavant com a màsters universitaris.

La Universitat d'Alacant ha treballat intensament al llarg de l'últim curs acadèmic per a elaborar totes les memòries corresponents als futurs títols de grau. Aquest procés ha exigit un gran esforç i una àrdua dedicació per part de les persones de la nostra Universitat.

Portar a terme una reestructuració quasi completa de la nostra Universitat no és, ni de bon tros, una tasca senzilla i, evidentment, no ha estat lliure d'importants dificultats i incomprensions. No obstant això, gràcies a l'esforç de tota la comunitat universitària, hem aconseguit resoldre els problemes inherents al procés de renovació d'una manera molt satisfactòria.

Sóc conscient que, en una institució tan variada i plural com és la universitat, alguns membres de la comunitat universitària continuen tenint certes reserves sobre l'abast de la reforma que estem duent a terme, però és important remarcar que el nivell de consens aconseguit ha sigut, i és, molt elevat, i que els resultats han de ser qualificats inequívocament com a molt positius. La comunitat universitària ha sabut respondre al repte i ha obtingut una bona nota a pesar de la dificultat de la tasca que havíem d'abordar.

Vull, en aquest solemne acte d'obertura del nou curs acadèmic, expressar, en nom de tota la Universitat, el reconeixement i l'agraïment de la institució a totes les persones que s'han implicat en aquest procés, especialment a tot l'equip del Vicerectorat de Planificació d'Estudis, que ha fet un treball magnífic, així com a tots els equips de cada un dels centres de la nostra Universitat.

Gràcies pel vostre esforç i la vostra dedicació.

El curs acadèmic que iniciem ens porta també altres novetats importants que afecten l'estat actual de l'ampliació del nostre campus.

D'una banda, les obres de construcció de l'edifici de la Facultat d'Educació en els terrenys dotacionals del Pla Parcial Azorín avancen a bon ritme, de manera que el 2011 podrem disposar d'aquest nou edifici, que contribuirà a alleujar els problemes d'espai de la nostra Universitat. La Universitat d'Alacant no pot sinó estar agraïda a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig per la generositat amb què sempre ha tractat urbanísticament la nostra Universitat.

D'altra banda, us vull anunciar que, en aquests moments, s’està acabant d'equipar l'edifici dels Serveis Tècnics d'Investigació, que estarà disponible per a ser utilitzat d'ací a dos mesos. Vull aprofitar l'avinentesa per a invitar-vos a la inauguració d'aquest edifici que està prevista per al final del mes de novembre i de la qual us informarem puntualment. La inauguració d'aquest edifici té una significació especial per a la nostra Universitat, perquè es tracta de la posada en funcionament del primer edifici del nostre Parc Científic.

Però l'ampliació més ambiciosa de la nostra Universitat s’està executant, contigua al nostre campus actual, en el terme municipal d'Alacant, a l'altra banda de l'autopista A-77. Aquesta ampliació, que s'haurà de dur a terme en fases successives, està destinada a resoldre definitivament els problemes d'espai de la Universitat a mitjà i llarg termini, de manera que la ciutat d'Alacant puga tenir la garantia que la seua Universitat té assegurat el seu desenvolupament durant les pròximes dècades, fins al llindar de la primera meitat d'aquest segle.

Aquesta ampliació és possible gràcies als acords que, al febrer del 2008, van firmar la Universitat d'Alacant, l'Ajuntament d'Alacant i la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, que llavors dirigia el nostre benvolgut conseller José Ramón García Antón, i que estava previst que es desenvoluparien en dues fases.

La primera fase d'aquests acords es va posar en marxa al març del 2008, per mitjà de l'exposició pública del Pla Especial de Reserva de Sòl Dotacional Públic de la Universitat d'Alacant, que abraça una superfície d'uns 130.000 m2 destinats al Parc Científic de la Universitat. Aquesta primera fase ha donat ja els seus primers fruits, de manera que, a més dels edificis de petrologia, hivernacle i estabulari, en aquests moments està en funcionament la planta fotovoltaica i ja s’ha lliurat l'edifici que acollirà els Serveis Tècnics d'Investigació, així com l'edifici d'Instituts i la Nau de Tallers Mecànics i de suport al Parc Científic.

Va ser la primavera del 2006 quan, amb la presència del president de la Generalitat, vam fer la presentació del projecte de Parc Científic de la Universitat d'Alacant. Des d'aquell moment començàrem a comptar amb el suport de les diferents institucions de la nostra societat, entre les quals, especialment, la de l'Ajuntament d'Alacant, al qual vull agrair la concessió de la llicència per a la construcció de l'edifici de Serveis Tècnics d'Investigació, la inauguració del qual, com us acabe de dir, efectuarem aquesta tardor.

En aquests moments, el planejament urbanístic de la segona fase de l'ampliació, que abraça uns 900.000 m2, s’està duent a terme, una vegada que en el mes de gener d'enguany l'Institut Valencià de l’Habitatge (IVHSA) va adjudicar el contracte d'assistència tècnica per a la Redacció dels Documents de Planejament.

Igualment, al final del passat mes de maig va tenir lloc l'adjudicació provisional del concurs per a la Redacció del Projecte d'Urbanització i Alçament Topogràfic del Sector Ampliació del Campus de la Universitat i Parc Científic d'Alacant. Com us he indicat, totes aquestes actuacions estan sent executades coordinadament amb l'IVHSA, per la qual cosa vull expressar públicament l'agraïment a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.

Com possiblement haureu pogut comprovar, en aquests moments també s'estan fent les obres del pas subterrani per davall de l'autopista A-77, que permetrà la connexió entre el nostre campus actual i la zona d'ampliació. La construcció d'aquest important pas de comunicació establirà una comunicació directa –tant per a vianants, com per a bicicletes– entre la zona d'ampliació i el nostre campus actual, i farà possible mantenir la seua unitat.

Així mateix, les obres de la línia 2 del tramvia i l'estació de la Universitat d'Alacant prossegueixen el seu ritme d'execució, de manera que, tan bon punt entre en servei, la comunicació entre la Universitat i la ciutat d'Alacant experimentarà una important millora, i contribuirà a configurar una xarxa pública de mobilitat sostenible per la qual la nostra Universitat sempre ha volgut apostar.

Aquestes actuacions estan sent realitzades per la Conselleria d’Infraestructures i Transport.

Està comunament establit en l'anàlisi econòmica que tant la formació universitària com la generació de nou coneixement no sols beneficien privadament les persones que la reben i les que creen aquest coneixement, sinó que, a més, beneficien el conjunt de la societat. Com a conseqüència d'aquest fet o, en paraules més tècniques, a causa dels efectes externs positius que l'activitat universitària genera, es justifica que la societat aposte per la universitat.

I, precisament, els beneficis socials que genera l'activitat universitària són els que expliquen que les universitats hàgem de mostrar públicament que som institucions responsables socialment. La societat ha d'exigir-nos el compliment perfecte de la nostra tasca. Puc dir-vos que les universitats públiques valencianes –i, per descomptat, la Universitat d'Alacant– estem absolutament compromeses amb la nostra responsabilitat social perquè la societat puga beneficiar-se al màxim de la nostra activitat. Formem part de la nostra societat i volem ser-li el més útil possible.

No tenim cap dubte que les universitats generem beneficis socials superiors als recursos públics i privats que rebem. La societat ens aporta molt, però les universitats –la Universitat d'Alacant– retornem més del que rebem, som institucions socialment rendibles.

Així ha de ser, i així pensem que és. Però, en tot cas, les universitats tenim l'obligació de retre comptes a la nostra societat, perquè la nostra societat tinga un coneixement precís i quantitatiu de la nostra contribució. Per aquest motiu, les universitats públiques valencianes, convençudes de la nostra obligació de rendició de comptes, vam encarregar, fa poc més d'un any, a l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), la realització d'un estudi sobre l'impacte socioeconòmic de les universitats, que permetera disposar d'una valoració objectiva de la dimensió econòmica de les nostres activitats, dels resultats d'aquestes i dels seus efectes sobre el nostre entorn, i que determinara la nostra contribució al desenvolupament de la societat valenciana i alacantina.

Conclòs aquest estudi recentment, els cinc rectors de les universitats públiques valencianes vam tenir l'oportunitat de presentar-lo al president de la Generalitat el passat 1 de setembre, en l'audiència que ens va concedir al Palau de la Generalitat i, ahir mateix, vam presentar els principals resultats de l'estudi als mitjans de comunicació. Si m'ho permeteu, a continuació em referiré als seus aspectes més rellevants.

L'estudi elaborat per l'IVIE ha intentat oferir respostes quantitatives a cinc grups de preguntes:

• Quina és la capacitat del sistema universitari públic valencià de produir titulats i quina és la seua ocupabilitat?

 • Quina millora dels salaris proporciona als titulats la formació que han rebut? Quin valor té per a la societat el capital humà dels universitaris?

• Quin impacte econòmic té l'activitat quotidiana de les universitats en el seu entorn?

• Tornen els titulats per mitjà de majors pagaments d'impostos el que reben de la societat?

• Quina és l'aportació de les universitats al creixement de la renda per capita i al desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana?

Sense estendre'm massa, us donaré a conèixer les respostes més importants:

1) Les universitats públiques valencianes proporcionem cada any a la societat més de 18.000 nous titulats entre diplomats, llicenciats i enginyers. En aquests moments, el cens de tots ells ascendeix a 587.000 titulats, xifra que s'ha multiplicat per 2,8 en menys de dues dècades.

2) El capital humà generat per les nostres universitats cada any representa un important augment en la rendes salarials dels titulats, el valor de les quals al llarg de la vida activa s'estima que ascendeix a més de 8.000 milions d'euros.

3) El sistema universitari públic valencià augmenta la taxa d'activitat de la Comunitat Valenciana en 1,34 punts percentuals.

4) Les nostres universitats contribueixen a generar ocupació i a reduir la taxa de desocupació. Sense la labor de formació de titulats, l'ocupació de la Comunitat Valenciana seria inferior en 56.000 persones i la taxa de desocupació superior en 0,35 punts percentuals.

5) El sistema universitari públic valencià ha generat per les seues activitats de R+D+I gran part del capital tecnològic de la Comunitat Valenciana (el 42 % del total), el valor acumulat del qual s'estima en 1.748, 5 milions d`euros.

6) L'increment de la recaptació fiscal, per IRPF i IVA, atribuïble als majors impostos pagats pels titulats universitaris, ascendeix a 967 milions d`euros anuals, quantitat que constitueix un 9 % del total recaptat per aquests impostos. La comparació entre els majors impostos i les menors prestacions per desocupació dels titulats universitaris amb el finançament públic dels pressupostos universitaris indica que, per cada euro que l'administració inverteix en les universitats, els seus titulats tornen en forma de més recaptació fiscal 1,35 euros.

7) Finalment, i com a resum de tots els resultats que us acabe d'assenyalar, l'informe determina que, al llarg de l'última dècada, les universitats públiques valencianes hem aportat 0,95 punts percentuals cada l'any al creixement econòmic de la Comunitat Valenciana, és a dir, un 30 % del creixement econòmic experimentat per la nostra societat. O bé, en altres termes, la renda per capita seria un 21 % inferior a l'actual sense la contribució feta per les universitats.

Els resultats que us acabe de resumir posen de manifest, sense cap mena de dubte, que les universitats contribuïm al creixement i a la modernització de la nostra societat. A més, l'estudi fet per l'IVIE destaca que els efectes sobre el creixement i la modernització del seu entorn per part de cada una de les universitats valencianes són molt semblants, sense que hi haja trets diferenciadors entre aquestes.

Hi ha una altra dimensió qualitativa, no inclosa en l'estudi anterior, per mitjà de la qual les universitats també contribuïm positivament al nostre entorn, i té a veure amb la nostra presència internacional. Les publicacions en revistes científiques internacionals dels nostres investigadors, les seues participacions en els congressos internacionals, les estades del professorat en altres universitats i centres d'investigació, la mobilitat internacional dels nostres estudiants porten el nom –el bon nom de la nostra institució– a la pràctica totalitat dels racons del nostre planeta, i contribueixen a difondre i a situar en la geografia internacional el nom d'Alacant, nom que amb tant d'orgull porta nostra Universitat.

La presència i visibilitat internacional de la Universitat d'Alacant constitueix una promoció a gran escala de la nostra terra, de la ciutat d'Alacant. Perquè, a més, l'activitat de la nostra Universitat té un important reconeixement internacional. Voldria, si m’ho permeteu, proporcionar-vos un exemple en aquest sentit. Els dies 21 i 22 d'aquesta mateixa setmana he tingut l'honor de participar en la presentació de la Xarxa Iberoamericana d'Universitats d'Investigació, que ha tingut lloc en la Universitat de São Paulo, la universitat llatinoamericana de més qualitat i reconeixement internacional. La Universitat de São Paulo ha volgut celebrar el 75 aniversari de la seua fundació promovent la creació d'aquesta Xarxa d'Universitats, integrada inicialment per 75 universitats iberoamericanes, seleccionades per la seua capacitat científica i pels seus resultats d'investigació.

Vull destacar que l'avaluació que han fet de la qualitat de la investigació que es duu a terme en la Universitat d'Alacant ha donat lloc a considerar la nostra institució com una de les millors 75 universitats iberoamericanes, cosa que ens ha permès ser una de les universitats fundadores de la Xarxa.

La nostra Universitat contribueix, doncs, al creixement i a la modernització de la nostra societat i és, sens dubte, la institució que més projecció internacional proporciona a la província d'Alacant i a la ciutat el nom de la qual tenim l'honor de difondre arreu del món.

En cap cas, però, hem de caure en l'autocomplaença. Vivim en un món extraordinàriament dinàmic, en el qual hem de seguir millorant contínuament per a consolidar i reforçar el nostre prestigi internacional. Però, per a continuar avançant, necessitem també el reconeixement i el suport de la nostra societat, el suport de la nostra ciutat.

Apostar per la Universitat d'Alacant és apostar per les generacions futures. Voldria apel•lar a les autoritats ací presents, que ens honoren acompanyant-nos en aquest acte: autoritats, vull demanar-vos que, en l'àmbit de les vostres competències, sigueu valents i que ens proporcioneu avui allò que la nostra Universitat necessitarà en el futur. El futur es construeix avui, amb les decisions que avui prenem. Si avui, amb les nostres decisions, contribuïm a fer que la Universitat d'Alacant puga disposar en el futur –d'ací a unes quantes dècades– dels elements que li permetran ser una universitat important, una universitat gran i prestigiosa, l'haurem encertada. Haurem contribuït a millorar la nostra Universitat i, fent-ho, haurem contribuït a fer molt més important la nostra ciutat, a millorar notablement el posicionament internacional de LA MARCA CIUTAT D'ALACANT. Apostem per la Universitat d'Alacant. És una aposta segura i, a més, rendible.

Alacant s'ho mereix.

M'agradaria finalitzar la meua intervenció amb una frase de Robert Kennedy, que revela tota una filosofia d'actuació que compartisc:

El futur no és un regal: és un èxit. Cada generació ajuda a fer el seu propi futur. Aquest és el repte essencial del present.

Moltes gràcies.

Oficina del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464