Saltar apartados

Festivitat de Sant Raimon de Penyafort

Alacant, 17 de febrer de 2011

Vull iniciar la meua intervenció expressant-vos el meu agraïment per acompanyar-nos en aquesta celebració de Sant Ramon de Penyafort, patró de la nostra Facultat de Dret, acte en què hem procedit a l’entrega de títols als egressats de l’última promoció d’aquesta Facultat.

Desitge, en primer lloc, agrair la presència en aquest solemne acte de l’Excma. Sra. María Pilar de la Oliva Marrades, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. És la primera visita a la Universitat d’Alacant de la Sra. María Pilar de la Oliva, des de la seua recent presa de possessió com a presidenta del més alt tribunal de justícia valencià. Per això, vull donar-li, en nom de tots, la més cordial benvinguda a la nostra Universitat.

Vull felicitar-la també per la brillant lliçó magistral que, amb el títol La función de los jueces en los tiempos actuales, ens ha oferit, tema especialment apropiat per a l’acte acadèmic més solemne de la Facultat de Dret.

També he de felicitar el professor José María Asencio Mellado, catedràtic de Dret Processal de la nostra Universitat, per la magnífica presentació que ha fet de la Sra. De la Oliva, glosant la dilatada trajectòria professional de la nostra conferenciant.

En aquest acte de celebració de la festivitat de Sant Ramon de Penyafort s’ha procedit a l’entrega als egressats dels seus títols en Dret, Dret-ADE, Criminologia, Ciències del Treball, Gestió i Administració Pública i Relacions Laborals. L’entrega d’aquests títols és una gran satisfacció per a tots aquells que formem part de la comunitat universitària perquè, avui, la Universitat d’Alacant presenta a la societat els fruits de molts anys d’esforç, dedicació, il•lusions, experiències de vida i, en definitiva, d’aprenentatge en el sentit més ampli.

Vosaltres, graduades i graduats, acabeu avui una etapa de la vostra vida, uns anys que, estic segur, recordareu amb gran afecte i potser, més endavant, fins i tot amb enyorança. Però, al mateix temps, s’obrin davant de vosaltres noves portes, un futur professional prometedor i encoratjador, carregat de múltiples reptes que ja esteu preparats per a afrontar.

Heu hagut d’aprendre a aprendre durant tots aquests anys, però la nostra Universitat està obligada també a oferir una variada relació de postgraus que contribuïsca a la vostra formació al llarg de tota la vida. Les nostres aules estaran, per tant, obertes per a vosaltres en el futur, contribuint, així, a l’imprescindible aprenentatge continu que els persistents canvis en l’entorn fan necessari, perquè us mantingueu com uns professionals valuosos i competitius.

Us felicite a totes i a tots per haver culminat amb èxit el treball que heu desenvolupat en la vostra Facultat.

Aquest acte protocol•lari us distingeix pel vostre esforç i sacrificis en l’adquisició dels coneixements necessaris per a afrontar el vostre futur professional. A partir d’ara, haureu de prendre certes decisions rellevants per a les vostres vides i és molt possible que sentiu un poc de vertigen davant dels reptes que heu d’encarar. No obstant això, penseu que la graduació és un reconeixement de la vostra maduresa, de la vostra majoria d’edat i de la vostra capacitat per a superar les dificultats. Estic convençut que la Universitat també haurà contribuït a la vostra formació integral com a ciutadans.

Tinc la seguretat que, en aquesta nova etapa de la vostra vida, recordareu sempre els anys que heu passat ací amb nosaltres, i que sereu els millors ambaixadors que pot desitjar aquesta Universitat.

Com sabeu, en aquest curs acadèmic 2010-2011 hem procedit a adaptar tota la nostra oferta de títols a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Des del mes de setembre de 2010, els alumnes de nou ingrés de la nostra Universitat han pogut escollir entre una oferta de 37 títols de grau, 14 dels quals pertanyen a la branca de Ciències Socials i Jurídiques.

4 títols de grau d’aquesta branca –els que tenen un major contingut jurídic– estan organitzats per aquesta Facultat de Dret. Són els títols de Dret, Gestió i Administració Pública, Criminologia, i Relacions Laborals i Recursos Humans; també s’ha encarregat aquesta Facultat del Programa d’Estudis Simultanis en Dret i Administració i Direcció d’Empreses (DADE). A més d’aquests nous títols de grau, la Facultat de Dret continua responsabilitzant-se de la gestió d’altres 6 títols oficials corresponents a l’ordenació anterior al Reial Decret 1393/2007.

Durant els dos últims anys, la Facultat de Dret ha treballat intensament en el disseny dels nous títols de grau. Aquest procés ha exigit una àrdua dedicació per part de moltes persones de la Facultat. La tasca duta a terme no era senzilla i no ha estat exempta d’importants dificultats, però finalment podem afirmar, avui, de manera inequívoca, que el resultat ha sigut plenament satisfactori.

L’èxit obtingut en la matrícula de nou ingrés, que ha cobert quasi en la seua totalitat l’oferta de places, i l’existència de llistes d’espera que no han pogut ser ateses, és la millor prova del bon treball que s’ha fet.

Això ha sigut possible gràcies a l’esforç del conjunt de la Facultat. La Facultat de Dret ha sabut respondre al repte i ha obtingut una bona nota a pesar de la dificultat de la tasca que havíeu d’abordar. Gràcies al treball fet, la nostra Universitat continuarà proporcionant a la societat uns professionals en l’àmbit del dret amb una sòlida formació que contribuiran a consolidar el prestigi d’aquesta Facultat.

He d’expressar, en aquest solemne acte de celebració de la festivitat de Sant Ramon de Penyafort, en nom de la Universitat, el reconeixement i agraïment a totes les persones que s’han implicat en el procés, especialment a la vostra –a la nostra– degana i a tot el seu equip pel magnífic treball que han dut a terme.

Però l’adaptació de la nostra Universitat a l’Espai Europeu d’Educació Superior no culmina amb l’elaboració dels plans d’estudi dels títols de grau. Com sabem, això constitueix únicament el primer pas, perquè la nostra Universitat ha de prosseguir el seu treball oferint a la societat els títols oficials de nivell superior –màsters i doctorats– que es consideren adequats en l’àmbit del dret. Queda, per tant, prou treball per fer, ja que hem de ser capaços de proporcionar la formació especialitzada que la nostra societat necessita i demana. Som una universitat pública i ens correspon –és la nostra obligació– cobrir les necessitats de formació especialitzada existents en el nostre entorn social. Disposem del professorat més qualificat i d’una Facultat de Dret de gran prestigi; per això, no podem deixar aquesta tasca en altres mans.

Entre els programes de postgrau que la Universitat d’Alacant ha d’oferir han de figurar, d’acord amb el que estableix la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, els programes que acrediten la formació especialitzada i permeten superar l’avaluació que donarà accés a les professions esmentades.

Com sabem, la Llei 34/2006 desvincula el títol universitari en Dret de l’exercici de les professions d’advocat i procurador dels tribunals; professions i títol universitari que, fins al pròxim mes de novembre, moment en què es produirà l’entrada en vigor de la dita llei, sempre han estat units.

En anys anteriors ja he expressat les meues reserves sobre alguns aspectes molt problemàtics d’aquesta Llei, que tenen l’origen en la seua aprovació un any abans que la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica d’universitats (LOMLOU). L’aprovació de la llei d’accés a aquestes professions abans que quedara regulada l’ordenació dels ensenyaments oficials en la LOMLOU fa molt difícil, en la pràctica, encaixar adequadament els programes oficials de postgrau de les universitats amb els cursos de formació que preveu la Llei d’accés a aquestes professions.

No reiteraré enguany els arguments que he exposat ja altres vegades, però he d’assenyalar que el Consell d’Universitats no ha emès un informe favorable sobre el Projecte de Reglament de la llei d’accés a aquestes professions que ha elaborat el Ministeri de Justícia.

Recentment, el Consell d’Estat ha fet públic el seu informe sobre el Projecte de Reglament, en el qual planteja al Govern fer-hi canvis importants. Molts dels canvis que proposa són coincidents amb els expressats pel Consell d’Universitats i, entre aquests, hi ha l’exigència que el programa de postgrau que dóna accés a aquestes professions quede restringit exclusivament als qui hagen obtingut el títol de grau en Dret.

No obstant això, les discrepàncies que les universitats tenim en relació amb la Llei d’accés i al Projecte de Reglament a què m’acabe de referir no afecten en res la futura implantació en la nostra Universitat dels cursos oficials de postgrau necessaris per a donar accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals. El compromís de la Universitat d’Alacant amb la formació en tots els àmbits jurídics ha sigut i és total; per això, la posada en marxa dels dos màsters a què m’he referit es durà a terme a partir del moment en què el desplegament reglamentari de la Llei entre en vigor.

D’altra banda, la nostra Universitat i el Col•legi d’Advocats venim, des de sempre, mantenint una estreta i fructífera col•laboració en una àmplia varietat de terrenys. El Projecte de Reglament ens ofereix l’oportunitat d’ampliar la col•laboració entre les nostres dues institucions, ja que permet l’organització conjunta, entre la Universitat d’Alacant i el Col•legi d’Advocats, d’un títol oficial de postgrau que proporcione la formació especialitzada que estableix la Llei 34/2006, d’accés a l’exercici de l’advocacia, necessària per a poder fer les avaluacions que donen accés a les professions d’advocat i de procurador dels tribunals.

Acabaré aquesta intervenció reiterant la meua felicitació als nous titulats. Heu viscut un temps de dedicació i esforços compartits també amb les vostres famílies i amics, i que no ha estat exempt de sacrificis, però que, finalment, s’han vist culminats amb brillantor i èxit.

Al professorat de la Facultat de Dret i al personal d’administració i serveis us anime a continuar treballant amb il•lusió i a continuar amb el vostre compromís per a millorar la qualitat de tots els serveis que proporciona la nostra Universitat.

Moltes gràcies.

Oficina del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464