Saltar apartados
  • UA
  • Oficina del Rector
  • Festivitat de Sant Tomàs d'Aquino i In..is Causa" de Avelino Corma i de Raimon

Festivitat de Sant Tomàs d'Aquino i Investidura com a Doctor "Honoris Causa" de Avelino Corma i de Raimon

Alacant, 28 de gener de 2011

La festivitat de Sant Tomàs d'Aquino és la primera gran celebració acadèmica de l'any i vull, una vegada més, agrair a tots vostés la presència avui ací.

El solemne acte que celebrem manté viva una tradició universitària que es remunta a 1880, data en què el papa Lleó XIII va proclamar Sant Tomàs d'Aquino patró de les universitats. Des d'aquella data, totes les universitats han convertit aquesta festivitat en una jornada de celebració, durant la qual es fa lliurament de distincions molt sentides i totalment arrelades a la institució universitària.

Acabem de lliurar els premis extraordinaris 2009-2010 als diplomats, llicenciats, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics mereixedors d'aquest important reconeixement acadèmic. De la mateixa manera, s'han atorgat els premis extraordinaris de doctorat als qui se n'han fet creditors.

Però, sense dubte, aquest solemne acte ha quedat especialment realçat per la incorporació al nostre claustre de doctors de dos il•lustres membres. Vull dir-vos que, com a rector, he sentit una especial satisfacció per haver pogut investir el doctor Avelino Corma i Ramon Pelegero, Raimon, com a doctors honoris causa per la Universitat d'Alacant.

En primer lloc, voldria adreçar-me als diplomats, llicenciats, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, enginyers tècnics i estudiants egressats en el curs 2009-2010, que avui estan representats ací per les companyes i companys que han aconseguit els premis extraordinaris en les respectives especialitats.

Sé bé que per a tots i totes han sigut anys particularment intensos, anys d'estudi, de qualificació professional i també de formació humana.

Els estudis que amb esforç heu seguit a les aules de la nostra Universitat us han enriquit com a professionals i com a persones, i en molts casos només han sigut possibles gràcies al compromís i l'esforç de les vostres famílies, al suport de les persones que estimeu. Estic segur que també per a elles aquests estudis han significat sacrificis i, per això, el fet que els hàgeu culminat amb èxit és una satisfacció compartida per tots.

En vosaltres, nous titulats i titulades, queda representada l'aspiració dels universitaris per accedir al coneixement científic i crític dels diversos camps del saber humà.

En aquesta Universitat, que és vostra, a més dels continguts teòrics, us hem facilitat la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació, hem promogut el treball en equip, us hem animat a “aprendre a emprendre” i a posar en pràctica els vostres propis projectes i iniciatives.

La societat ha invertit en la vostra formació i qualificació com a universitaris i, d'ara en avant, fora d'aquestes aules, haureu de començar a tornar a la societat els recursos que ha invertit en vosaltres. És probable que sentiu una lògica incertesa davant dels nous horitzons que se us obrin, davant dels nous camins que ara emprendreu. Per a recórrer-los, necessitareu treballar amb un esforç renovat, però si d’alguna cosa estem segurs és que disposeu de la formació adequada per a poder fer-ho i que la Universitat d'Alacant està també compromesa a oferir-vos l'ajuda necessària per a perfeccionar el vostre perfil professional.

Us felicite per l’èxit, i en l’exercici professional us anime a ser exemple, amb el vostre comportament ètic, dels estudiants de la Universitat d'Alacant, a ser-ne ambaixadors permanents davant la societat, ja que estic convençut que sempre mantindreu un grat record dels anys que heu passat com a estudiants en aquest campus.

La generació de coneixement és una de les funcions que la universitat ha de dur a terme. Sense aquesta funció, no podríem parlar pròpiament d'universitat. Per a exercir-la adequadament, la nostra Universitat ha de propiciar, any rere any, l'aparició de noves cohorts d'investigadors, que s'incorporen al procés de creació i d'ampliació del coneixement per mitjà de la investigació.

Vull felicitar, per tant, els doctors que heu pujat a aquesta estrada per a rebre, després d’anys d'esforços, el premi extraordinari que mereixeu.

Sabeu bé que durant tot aquest temps heu tingut el suport de la institució i de moltes persones de la nostra comunitat universitària. Heu comptat, en particular, amb l'orientació i l'ajuda dels vostres directors de tesi, als quals agraïsc públicament la dedicació i l'interès que han posat perquè cadascun de vosaltres haja contribuït amb la tesi doctoral a generar nou coneixement i també a obrir noves vies per a investigacions futures. Estic segur que per als vostres directors és un motiu de satisfacció i d'orgull veure que el treball que heu fet ha sigut reconegut avui amb el premi extraordinari.

Ara us correspon assumir noves responsabilitats. Heu d’aconseguir que els resultats de les vostres investigacions es materialitzen en publicacions que acrediten la seua qualitat. I, una vegada aconseguit aquest objectiu, haureu de demostrar la vostra autonomia investigadora i trobar noves línies d'investigació, perquè la generació de nous coneixements ha de ser per a vosaltres, com és per a la Universitat, un objectiu permanent.

En aquesta celebració de la festivitat de Sant Tomàs d'Aquino, acabem d’investir dos nous doctors honoris causa de la nostra universitat: el doctor Avelino Corma i Ramon Pelegero, Raimon.

Vull donar-los la benvinguda i dir-los que ens sentim molt honrats amb la seua incorporació al claustre.

Les universitats reservem la concessió del grau acadèmic més alt a aquelles persones que, al llarg de la seua vida, han acreditat mèrits excepcionals en pro de la ciència, de la cultura, de l'art o del progrés de la societat. Com han exposat els padrins, els nostres dos nous doctors reuneixen mèrits sobrats per a ser mereixedors d'aquests guardons, i per això vull agrair-los que, acceptant incorporar-se a la nostra Universitat, ens permeten beneficiar-nos del seu prestigi.

A continuació faré una breu referència als dos nous doctors. Començaré pel doctor Avelino Corma.

En primer lloc, i en nom de tots els presents, he de felicitar la Facultat de Ciències per haver proposat la incorporació del professor Corma al claustre de la nostra Universitat. Una felicitació que vull adreçar singularment al Departament de Química Orgànica, per haver-ne pres la iniciativa, la qual finalment ens ha conduït a l'acte acadèmic que acabem de celebrar.

Així mateix, vull fer públic el nostre reconeixement al padrí, el professor Miguel Yus Astiz, que ha exposat de manera resumida, però clara i contundent, els sobrats mèrits que concorren en el nou doctor i que fonamenten indiscutiblement la seua incorporació al claustre.

Com ha indicat el padrí en la laudatio, els mèrits del professor Corma són excepcionals. Com a rector de la Universitat d'Alacant, vull donar la benvinguda al professor Corma i dir-li que ens sentim molt honrats de la seua integració en la nostra Universitat. D'aquesta manera, la Universitat d'Alacant se suma a universitats europees com la Dom Church d'Utrecht i la Universitat Tècnica de Munic i a universitats del nostre país com la de València i la Universitat Jaume I, que ja han concedit aquesta distinció al químic espanyol més citat a escala mundial.

No em correspon glossar el treball que el professor Corma ha dut terme al llarg de la seua vida professional, perquè els seus mèrits ja han sigut exposats pel professor Yus molt millor del que jo podria fer ací. Però sí que voldria agrair al professor Corma la important relació i col•laboració que ha mantingut i manté amb els grups d'investigació de l'àmbit de la química de la nostra Universitat.

L’any 1990, el doctor Corma va fundar a València l'Institut de Tecnologia Química, un centre mixt entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat Politècnica de València. Això va facilitar la col•laboració amb els grups d'investigació de la Universitat d’Alacant, que s'han vist beneficiats per aquesta relació. Com ha assenyalat en la seua laudatio el professor Yus, l'Institut de Tecnologia Química que dirigeix el doctor Corma és, avui per avui, un dels centres de referència de tot el món pel que fa a la catàlisi, els nous materials i la fotoquímica.

Vull destacar la important relació que, des de la seua creació en 2003, manté el professor Corma amb l'Institut Universitari de Síntesi Orgànica (ISO) de la Universitat d'Alacant, al qual també des del començament va acceptar vincular-se com a investigador honorífic, juntament amb els professors Corey, Noyori i Helguero.

Aquesta col•laboració s'ha concretat en diveros àmbits. Per una banda, en la nostra Universitat hem pogut comptar amb la presència del doctor Corma en les diverses conferències que ha impartit i l'Institut Universitari de Síntesi Orgànica (ISO) l'ha proposat per a alguns dels guardons més prestigiosos que ha obtingut.

Per una altra banda, la seua relació investigadora amb l'Institut de Síntesi Orgànica (ISO) de la nostra Universitat li ha permès participar en els diferents projectes que s’hi duen a terme. Entre aquests projectes, caldria destacar l'ancoratge de suports sòlids de catalitzadors derivats de pal•ladioximes preparats a Alacant, que són altament efectius en reaccions d'adaptament creuat.

Precisament, l'últim premi Nobel de Química, concedit a Heck, Suzuki i Negishi pels seus treballs de creació d'enllaços carboni-carboni catalitzats per pal•ladi, va reconèixer la rellevància d'aquest camp d'investigació, en el qual el doctor Corma ha desenvolupat una sèrie de catalitzadors metàl•lics que treballen en condicions homogènies i realitzen amb eficàcia processos molt selectius. Els seus resultats han aparegut publicats en diferents revistes de màxima referència internacional i alguns han sigut patentats i estan sent explotats per la indústria amb notable èxit.

Permeteu-me ara que parle de Ramon Pelegero, Raimon, que també ens honora incorporant-se a la nostra universitat com a doctor honoris causa.

En primer lloc, vull felicitar la Facultat de Filosofia i Lletres per proposar la incorporació de Ramon Pelegero, Raimon, al claustre de la nostra Universitat. Una felicitació que vull adreçar singularment al Departament de Filologia Catalana, per haver canalitzat la iniciativa que acaba de culminar en aquest acte de celebració de la festivitat de Sant Tomàs d'Aquino.

Igualment, vull fer públic el nostre reconeixement als padrins, els professors Armand Alberola i Enric Balaguer, que han exposat de forma clara i convincent els indiscutibles mèrits que concorren en el nou doctor i fonamenten la seua incorporació al claustre.

La Universitat d'Alacant s'honra avui acollint al claustre un referent cívic, l’exemple singular de trajectòria intrínsecament vinculada a la realitat sociopolítica del país i de la gent que ha sigut i és Ramon Pelegero Sanchis, Raimon. La nostra Universitat incorpora així al seu claustre un intel•lectual, un home de lletres, un humanista en el sentit més ampli del terme, que ha fet de la creació poètica i musical un símbol de llibertat, de lluita i de compromís.

Com a éssers humans que som, tenim opcions diferents a l'hora de transitar per la vida. Podem optar pel camí fàcil i acomodatici, que obliga en més d'una ocasió a acceptar sense més el que se'ns ve damunt, o escollir una senda plena de riscos, difícil, en moltes ocasions dolorosa, però que, al cap i a la fi, resulta ser l'adequada.

Raimon va dir en una de les seues cançons:

"No és difícil morir en aquesta vida, que viure és mes difícil".

Però, tot i ser dura aquesta sentència i mantenir sempre una oposició frontal contra l'opressió i la injustícia, contra la falta de llibertats que tancava a les presons homes plens de raó, el poeta de Xàtiva sempre ha deixat clar que poesia lírica i poesia cívica anaven per a ell sempre unides. I com ell, Annalisa Corti, la seua dona, imprescindible companyia des de fa ja quasi cinquanta anys. Des d'aquesta perspectiva és com millor es pot entendre la trajectòria vital de Raimon i perquè un dels seus discos, el segon de la Integral, du per títol “Cançons d’amor, cançons de lluita”.

Raimon ha sigut i és un referent imprescindible per als qui, des dels anys seixanta del segle passat, van fer front a la dictadura recolzant-se en la força de la seua veu i de la seua poesia. En el seu espill s'ha mirat gent de tota classe i condició, perquè transmetia a la perfecció els anhels i esperances d'un poble, d'un país.

Però com s'ha dit anteriorment en la laudatio, hi ha en Raimon moltes més coses que justifiquen la seua investidura com a doctor honoris causa, com ara la manifesta necessitat vital d’aprendre constantment, la recerca del saber que és l'essència mateix de la universitat. Potser hi ha influït la seua formació com a historiador a les velles aules de l'edifici del carrer de la Nau. Heus ací l'explicació que, respecte d'aquest punt, ens regala en una altra de les seues cançons més conegudes:

"qui ja ho sap tot que no vinga a escoltar-me:

sempre he cantat per qui ha volgut aprendre,

perquè jo encara aprenc de qui m'escolta,

de qui em fa callar o no m’escolta…"

Avui, festa de Sant Tomàs d’Aquino, és un dia molt especial per a la universitat en general i per a la Universitat d'Alacant en particular. Amb Raimon arriba a aquesta casa la força de la paraula feta poesia o cançó, el compromís, la defensa de la llibertat, la sensibilitat, la tolerància, l'esforç quotidià al servei de la nostra cultura, la dignitat…

Gràcies, Raimon, per haver acceptat ser un més de nosaltres. Gràcies per la teua presència en aquesta institució, en aquest paranimf. La nostra universitat havia contret un deute amb tu, perquè fins ara no havíem pogut tenir-te ací en una de les teues actuacions. La Universitat d'Alacant, de la qual ja formes part, espera poder gaudir prompte d’alguna actuació teua en aquest paranimf. Amb l'acceptació del teu nomenament com a doctor honoris causa ens permets saldar el deute i esperem que, tal com va escriure Ausiàs March i tu ens vas ensenyar, les peculiars veles e vents universitaris que t'han dut ací hagen tos desigs complir. Per sempre.

Per a finalitzar la meua intervenció, vull adreçar-me de nou a vosaltres, graduats, diplomats, llicenciats, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, enginyers tècnics i premis extraordinaris de doctorat, representants ací de tots els nostres estudiants.

Sou un exemple destacat del treball que es fa a la Universitat i, per això, en nom de tota la comunitat universitària, us reitere l'orgull que sentim i la nostra felicitació per l'èxit que heu obtingut.

Continueu ampliant els vostres coneixements i aposteu per una formació al llarg de la vida. Així, permeteu-me que no m'acomiade avui de vosaltres, perquè mai deixareu de formar part de la Universitat d'Alacant. Només us dic: fins després.

Moltes gràcies.

Oficina del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464