Saltar apartados
  • UA
  • Oficina del Rector
  • Festivitat de Sant Tomás d'Aquino i in..ling-Hammond i Gloria Ladson-Billings.

Festivitat de Sant Tomás d'Aquino i investidura com a Doctores "Honoris causa" de les Dres. Marilyn Cochran-Smith, Limita Darling-Hammond i Gloria Ladson-Billings.

Alacant, 27 de gener de 2012

La festivitat de Sant Tomàs d’Aquino és la primera gran celebració acadèmica de l’any i vull, una vegada més, agrair a tots vostès la presència avui ací.

L’acte solemne que celebrem manté viva una tradició universitària que es remunta a 1880, data en què el papa Lleó XIII va proclamar sant Tomàs d’Aquino patró de les universitats. Des d’aleshores, totes les universitats han convertit aquesta festivitat en una jornada de celebració, en què es lliuren de distincions molt sentides i totalment arrelades a la institució universitària.

Acabem de lliurar els premis extraordinaris 2010-2011 als qui, havent obtingut els títols de diplomatura, llicenciatura, arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria i enginyeria tècnica, s’han fet mereixedors d’aquest important reconeixement acadèmic. Igualment, hem atorgat els premis extraordinaris de doctorat als qui els han merescut.

Però, sens dubte, aquest acte ha quedat especialment realçat per la incorporació al nostre claustre de tres noves il•lustres acadèmiques. Vull dir-los que, com a rector, he sentit una especial satisfacció per haver pogut investir doctores honoris causa per la Universitat d’Alacant a Marilyn Cochran-Smith, Linda Darling-Hammond i Gloria Ladson-Billings.

Més endavant faré referència a la importància de les nostres doctores honoris causa, però, en primer lloc, voldria adreçar-me als alumnes que en el curs acadèmic 2010-2011 han obtingut els títols de diplomatura, llicenciatura, arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria i enginyeria tècnica i que avui es troben representats ací per les companyes i companys que han aconseguit els premis extraordinaris en les respectives especialitats.

Sé bé que per a totes i tots han sigut anys particularment intensos, anys d’estudi, de qualificació professional i també de formació humana.

Els estudis que amb esforç heu realitzat a les aules de la nostra universitat us han enriquit com a professionals i com a persones. En molts casos, només han sigut possible gràcies al compromís i l’esforç de les vostres famílies, gràcies al suport de les persones que us estimen. Estic segur que també per a elles han significat sacrificis i, per això, que hàgeu culminat amb èxit els estudis és una satisfacció compartida per tots.

En totes i tots vosaltres, nous titulats, queda representada l’aspiració dels universitaris per accedir als coneixements científics i crítics, com a components que han de presidir els diversos camps del saber humà.

En aquesta universitat, que és vostra, a més dels continguts teòrics, us hem facilitat l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, hem promogut el treball en equip, us hem animat a aprendre a emprendre i a posar en pràctica les vostres iniciatives i projectes .

La societat ha invertit en la vostra formació i en la vostra qualificació com a universitaris i, d’ara en endavant, fora d’aquestes aules, haureu de començar a tornar a la societat els recursos que ha invertit en vosaltres. És probable que alguns tingueu una lògica incertesa davant dels nous horitzons que se us obrin, davant dels nous camins que emprendreu. Per a recórrer-los serà necessari que treballeu amb renovat esforç, estem segurs que disposeu de la formació adequada per a poder fer-ho. . La Universitat d’Alacant es compromet també a oferir-vos l’ajuda necessària per a perfeccionar els vostres perfils professionals

Us felicite per l’èxit i us anime a ser, tant en l’exercici professional com en el comportament ètic, exemple i reflex dels estudiants de la Universitat d’Alacant. Sigueu sempre els seus ambaixadors davant de la societat, ja que estic convençut que sempre mantindreu un bon record dels anys com a alumnes en aquest campus.

La generació de coneixement és una de les funcions que la universitat ha de dur a terme; altrament no podríem parlar d’universitat. Per a exercir com cal aquesta funció, la nostra universitat ha de propiciar tots els anys l’aparició de noves cohorts d’investigadors, que s’incorporen al procés de creació i d’ampliació del coneixement mitjançant la investigació.

Vull felicitar, per tant, les doctores i doctors que heu pujat a aquesta estrada per a rebre, després d’anys d’esforços, el premi extraordinari de doctorat que mereixíeu.

Sabeu bé que, durant tot aquest temps, heu tingut el suport de la institució i de moltes persones de la comunitat universitària. Heu comptat, en particular, amb l’orientació i l’ajuda dels vostres directors i directores de tesi, als quals agraïsc públicament la dedicació i l’interés que han posat perquè cadascun de vosaltres haja contribuït, amb tesis doctorals, a generar nou coneixement i obrir noves vies per a investigacions futures. Estic segur que per a directores i directors és un motiu de satisfacció i d’orgull veure que el vostre treball ha sigut avui reconegut amb el premi extraordinari.

Ara us correspon assumir noves responsabilitats. Heu d’aconseguir que els resultats de les investigacions es materialitzen en publicacions que acrediten la qualitat del vostre treball investigador. I, en haver assolit aquest objectiu, demostreu la vostra autonomia investigadora i trobeu noves línies d’investigació. La generació de nous coneixements ha de ser per a vosaltres, com és per a la Universitat, un objectiu permanent.

En aquesta celebració de la festivitat de Sant Tomàs d’Aquino, acabem d’investir tres noves doctores honoris causa: Marilyn Cochran-Smith, Linda Darling-Hammond i Gloria Ladson-Billings.

Vull donar-los la benvinguda i dir-los que ens sentim molt honrats amb la seua incorporació al claustre.

Les universitats reservem la concessió del més alt grau acadèmic a qui, al llarg de la vida, ha acreditat mèrits excepcionals en pro de la ciència, de la cultura, de l’art o de la millora d’altres aspectes de la societat. Com ha exposat la padrina, les nostres doctores reuneixen mèrits sobrats per a ser mereixedores d’aquests guardons, per la qual cosa vull agrair-los que, en acceptar incorporar-se a la nostra universitat, ens permeten beneficiar-nos del seu prestigi.

Abans de referir-me a les noves doctores vull, en nom de tots els presents, felicitar la Facultat d’Educació per haver proposat incorporar-les al claustre de la Universitat d’Alacant, cosa que, després de l’acord del Consell de Govern, ens ha conduït a l’acte acadèmic que acabem de celebrar.

Igualment, vull deixar constància pública del nostre reconeixement a la padrina, María Ángeles Martínez Ruiz, degana de la Facultat d’Educació, qui ha exposat de manera resumida, però clara i contundent, els mèrits que concorren en les noves doctores i fonamenten, indiscutiblement, la seua incorporació al claustre.

Sol ser habitual que, a la universitat, aprofitem actes acadèmics, com aquest de celebració de la festivitat de Sant Tomàs d’Aquino, per a recordar els aniversaris de científics, artistes o creadors literaris, les contribucions dels quals han deixat una important empremta en la ciència o en la cultura. Enguany, concretament el pròxim 7 de febrer, se celebra el 200 aniversari del naixement de Charles Dickens.

Les nostres noves doctores no tenen, aparentment, res en comú amb l’escriptor realista britànic, encara que és fàcilment constatable la preocupació pels problemes socials que subjau en el treball d’investigació pedagògica que han dut a terme. Una preocupació que, com tots sabem, va estar sempre present en l’obra literària de Dickens.

Temps díficils (Hard Times) és possiblement una de les obres realistes de Dickens en què amb més intensitat es reflecteixen els problemes socials presents en la industrialització britànica. En aquesta novel•la, l’escriptor britànic fa, amb la ironia que el caracteritzava, una crítica al pensament utilitarista i l’educació basada en els criteris positivistes arrelats en la societat victoriana de l’època. El sever i “eminentment pràctic” professor de la ciutat industrial de Coketown %u2015un “home de realitats”, que Dickens descriu amb sarcasme en Temps Difícils%u2015 exemplifica el model d’ensenyament de la pretesa modernitat, molt allunyat de la imatge del “professor reflexiu” que defenen les nostres noves doctores.

Tal com ha quedat molt ben reflectit en la laudatio, les doctores Marilyn Cochran-Smith, Lindaa Darling-Hammond i Gloria Ladson-Billings són pedagogues i el seu treball s’ha centrat en el que s’anomena pedagogia reflexiva. Les nostres doctores han ubicat la seua obra en el context socioeducatiu dels Estats Units, però les seues aportacions són molt útils en altres contextos, entre els quals hi ha l’Espai Europeu d’Educació al qual ens estem incorporant i que, com sabem, comporta importants canvis i profundes reflexions pedagògiques.

Marilyn Cochran-Smith ha centrat la seua investigació sobre el treball dels docents, és a dir, sobre l’ensenyament, mentre que Linda Darling-Hammond ha treballat fonamentalment sobre els discents, sobre l’aprenentatge. Les dues s’adscriuen al moviment internacional de l’educació reflexiva que s’ha desenvolupat en l’ensenyament i en la formació del professorat, rebutjant la visió dels professors com a simples tècnics que només es dediquen a transmetre el que altres, des de l’exterior de les aules, volen. Aquest moviment, i dins d’ell les nostres doctores, reivindica el paper dels professors com a professionals que han d’exercir un paper actiu en la formulació dels objectius i finalitats del seu treball i tenen a les mans la responsabilitat de l’ensenyament.

Linda Darling-Hammond reivindica l’aprenentatge com un dret fonamental de tot l’alumnat, que ha d’estimular-se per a desenvolupar ciutadans lliures, capaços i autònoms. L’aprenentatge en cap cas ha de ser sinònim d’emmagatzemament de conceptes, idees o doctrines. Les pràctiques d’ensenyament-aprenentatge només tenen sentit si dinamitzen, guien i estimulen els subjectes per a assumir el repte de créixer i aprendre. L’educació adquireix, així, una perspectiva molt més social i compromesa i ha d’incorporar la diversitat personal i cultural i crear oportunitats d’aprenentatge cooperatiu.

L’aportació de Gloria Ladson-Billings s’enquadra en el moviment que als Estats Units promou l’educació multicultural i s’ha ocupat d’identificar les necessitats educatives especials dels nens afroamericans que el sistema públic no havia considerat. En els inicis, l’educació multicultural va estar fortament lligada a l’abolició de la segregació racial a les escoles públiques i la reivindicació d’igualtat d’oportunitats educatives per a l’alumnat racialment i culturalment diferent. Avui l’educació multicultural és un moviment de reforma, que vol garantir la igualtat d’oportunitats al marge de races, classes socials i gèneres i promou que tot l’alumnat es forme sobre la creixent diversitat humana.

El professorat compromès amb la pedagogia multicultural treballa per a ajudar l’alumnat a comprendre millor què és el racisme, com opera i què poden fer en contra seu. Se’ls prepara per a pensar i actuar en una societat democràtica multicultural, assumint una postura política en resposta a les estadístiques que mostren que les oportunitats dels joves afroamericans són més reduïdes que les dels blancs.

Una de les aportacions de la doctora Gloria Ladson-Billings ha consistit a assenyalar que, en l’ensenyament, les matemàtiques no són una matèria neutral, objectiva i immune a les discussions relacionades amb l’educació multicultural. Durant molt de temps s’ha ignorat que l’ensenyament de les matemàtiques pot afavorir certs grups d’estudiants i perjudicar-ne d’altres, considerant fora de dubtes que l’èxit en les matemàtiques és competència d’un grup selecte d’estudiants. Per a la nostra doctora, l’atenció prestada a l’alumnat, el tipus de recompenses, la disponibilitat d’ajudes per a la recuperació, els tipus de preguntes que es facen i a qui s’interpel•la a classe són elements que determinen l’èxit a classe i que, també, han sigut destacats des de l’ensenyament amb perspectiva de gènere.

Permeteu-me ara que m’adrece, breument, en anglès a les nostres noves doctores.

Doctores Marilyn Cochran-Smith, Linda Darling-Hammond i Gloria Ladson-Billings, avui la Universitat d’Alacant s’engrandeix en concedir-vos el doctorat honoris causa. Per a la nostra universitat és un verdader orgull que hàgeu acceptat aquest nomenament, perquè això ens permet aprofitar-nos del vostre prestigi i aprendre dels vostres coneixements.

Però, alhora, vull demanar-vos que, a partir d’ara, enfortiu els vostres vincles amb la Universitat d’Alacant i creeu llaços de col•laboració que permeten impulsar projectes, estudis, campanyes, congressos, reunions, col•loquis o altres vies de cooperació. Igualment anime la Facultat d’Educació i els seus departaments a col•laborar activament amb les noves doctores honoris causa.

Per a finalitzar la meua intervenció, m’dreçaré novament a vosaltres, graduats, diplomats, llicenciats, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics i premis extraordinaris de doctorat, ací presents com a representants del conjunt dels nostres estudiants.

Sou un exemple destacat del treball que es du a terme a la nostra universitat i, per això, en nom de tota la comunitat universitària, us reitere l’orgull que sentim i la nostra felicitació per l’èxit que heu obtingut.

Continueu ampliant els vostres coneixements i aposteu per una formació al llarg de la vida. Així doncs, permeteu-me que avui no m’acomiade de vosaltres, ja que no deixareu mai de formar part de la Universitat d’Alacant. Només us dic: fins prompte.

Moltes gràcies.

 

Oficina del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464