Saltar apartados

Acte de graduació d'alumnes del Col·legi El Valle

Alacant, 20 de maig de 2016

Deixeu-me, en primer lloc, que agraïsca als estudiants i a la direcció del col·legi El Valle que m’hagen proposat com a padrí d’aquesta promoció de graduades i graduats de batxiller internacional, que para mi és una satisfacció i un honor que sempre mantindré en el meu cor.

L’acte de graduació que celebrem avui és l’apoteosi a una etapa de formació bàsica i fonamental en la vida. Un emotiu acte que pretén reconèixer, visibilitzar i premiar l’esforç, i la dedicació a l’aprenentatge i a la formació d’uns estudis preuniversitaris.

Uns anys que heu compartit, on us han ensenyat, on heu après, on heu après a aprendre, on us heu format i, sobretot, on heu crescut com a estudiants en el col·legi El Valle .

Un col·legi amb una trajectòria docent acreditada, i formadora d’excel·lents estudiants, on heu tingut l’oportunitat de rebre un ensenyament plurilingüe que educa en la solidaritat, la defensa del pensament crític i la reflexió personal, en el qual vosaltres heu sigut protagonistes del vostre aprenentatge. Una formació que us ajudarà, sens dubte, en els pròxims anys universitaris, però fonamentalment, seran valors imprescindibles en el vostre futur professional i laboral que marcarà la destinació de les vostres vides.

El col·legi us ha oferit la possibilitat de grups i classes reduïdes d’estudiants, amb més atenció, amb més protecció i seguretat en l’estudi. Ara, ja molt a prop o recentment complida la vostra majoria d’edat, teniu prou maduresa per a eixir de la vostra “zona de confort” i emprendre un nou camí.

Felicitats i enhorabona per superar els vostres estudis, per a molts suposarà un salt al món universitari, la continuïtat acadèmica i científica, pas previ a la vida laboral i professional.

Agraïsc les paraules de tots els estudiants i totes les estudiants que han intervingut en nom vostre i ens ha aportat la vostra visió de l’esforç i l’esperança davant del futur que teniu per davant.

Voldria aprofitar l’ocasió que em brinda aquest acte per a destacar davant de tots vosaltres el valor del coneixement i de la formació universitària. Us parlaré sobre per què estudiar, i en la universitat.

Així doncs, parlem d’universitat …

Hi ha una cosa que ens preocupa al món universitari: un tant per cent elevat dels estudiants no sap què estudiarà en acabar l’Educació Secundària Obligatòria i al final del Batxillerat.

Quan falten tres mesos per a formalitzar la matrícula, més del 50% dels estudiants espanyols que finalment passen a la universitat no sap què estudiarà.

I una altra cosa que ens preocupa molt: que el 20% es matricula en carreres universitàries no desitjades. Com a conseqüència d’això, es produeixen els abandonaments acadèmics, molts joves abandonen els estudis perquè descobreixen que la carrera triada no té cap sentit per a ells.

Per què estudiar una carrera universitària?

Estudiar una carrera universitària és una de les decisions més importants que podem prendre en la vida. La responsabilitat que implica, juntament amb el canvi inevitable que produeix en la nostra vida, fa que siga molt important tenir clar per què volem entrar a la universitat. Per això, és recomanable que sapiem què trobarem exactament una vegada hi entrem, què pot aportar-nos i quins sacrificis ens requerirà.

Primer, tenir el control sobre els nostres estudis d’una forma real. Els cursos, les assignatures, que dueu a terme estan molt estructurats i toquen matèries de tots els tipus de coneixement per a despertar l’interès en un determinat camp o un altre.

A la Universitat, podreu estudiar el que hàgeu triat i desitjat, sense tenir gairebé desviacions d’aquest camp central de coneixement. Estudiar medicina tindrà molt poca càrrega d’història o de matemàtiques, alhora que si ens orientem en una línia lingüística estarem estudiant idiomes i tot el relacionat amb el llenguatge. Ja no hi ha canvis radicals en el nostre dia a dia estudiantil, sabrem que, en un principi, el pla d’estudis de la nostra carrera està elaborat de manera que totes les nostres assignatures estaran relacionades entre si de forma holística per a donar com a conjunt un camp de coneixement que ens convertirà en el professional que volem ser.

En segon lloc, augmentaran les nostres possibilitats laborals en el futur. Sempre tindrem millors oportunitats laborals com més estudis tinguem. No és qüestió que el gremi que triem tinga més demanda o menys, tenir una carrera universitària és haver superat uns anys d’estudi que han requerit sacrifici i constància, un aspecte molt valorat sempre. I és que simplement tindrem un mercat més gran al qual accedir, tant a treballs relacionats amb els nostres estudis com en d’altres que exigisquen tenir una carrera universitària.

És important marcar en aquest punt que com més ens esforcem més mobilitat tindrem de cara al futur a l’hora de cercar un treball. Si hem après a moure’ns en el nostre camp, sabem el que ens agrada, si mostrem interès i som treballadors podrem accedir a més oportunitats laborals. En definitiva, una vegada dins de la carrera cal prendre-s’ho de debò per a fer que realment meresca la pena.

Salari mitjà 22.700€.

Salari mitjà titulats universitaris +57,5% (35.780€).

Salari mitjà treballadors sense titulació -25,1% (17.100€).

Conclusió: Duplicarem el salari mínim.

Tercer, passar una de les millors etapes de la nostra vida. Els anys que hi passarem ens donaran experiències irrepetibles. No solament per la mera assistència a la facultat, el temps que implica estudiar una carrera fa que visquem d’una forma molt diferent a la de l’institut, i que crearà inevitablement anècdotes que amb el temps recordarem amb afecte.

D’altra banda, habitualment, l’estudiarem en una edat on tindrem aquella barreja entre joventut, sense ser adolescents i la maduresa necessària sense tenir una càrrega de responsabilitats.

Això farà que puguem gaudir-la en el seu màxim apogeu, conèixer gent afí a la nostra forma de pensar i als nostres interessos, dels quals molts acabaran sent amics per a tota la vida. L’experiència d’estar en un lloc fins a un cert punt exclusiu i compartir-ho amb altres persones com nosaltres és de les millors coses que podem traure de la nostra vida universitària.

En quart lloc, desenvolupar-nos cultural i emocionalment. Aconseguir superar una carrera universitària és un exercici que inevitablement reestructura la nostra ment. L’esforç que requereix, la constància d’estudi, el treball diari, faran que ens sentim contents amb nosaltres mateixos malgrat la càrrega que comporta. La sensació d’estar fent les coses bé pel nostre compte i veure-ho reflectit amb el pas del temps a mesura que superem cursos i assignatures és una sensació indescriptible, on podem dir clarament que hem aconseguit una cosa molt important.

I cinquè, com a conclusió final: estudiar una carrera universitària pot ser una de les experiències més enriquidores per a la nostra vida. Lluny de plantejar-nos els motius pels quals mereix la pena hauríem de donar-li un gir i dir-nos a nosaltres mateixos, què ens ho impedeix? La decisió queda en les nostres mans, i és millor penedir-se del que vam fer que preguntar-nos què podria haver sigut durant tota la vida.

Estudiar una carrera universitària pot ser una de les experiències més enriquidores per a la teua vida, però el més important és que sigues tu qui decidisca. Per a què vols estudiar? En què vols destacar? Seràs feliç estudiant això? Eres tu qui ha de trobar i identificar aquestes raons que et faran sentir apassionat i motivat a estudiar la carrera de la teua elecció. La decisió queda en les teues mans.

La formació universitària supera la mera transmissió i acumulació de la informació, ja que aporta un element altament valuós per al nostre desenvolupament personal i professional, ens proporciona una comprensió molt més complexa i profunda de la realitat. A més, ens fa menys vulnerables, ens aporta seguretat, ens fa menys manipulables i, per tant, amos de la nostra destinació pròpia.

Si la formació universitària, per tant, ens aporta aquest element afegit que ens permet abastar la complexitat del món i consolidar la nostra personalitat, aconseguir el coneixement encara va més enllà, ja que ens proporciona una sèrie d’habilitats transversals, modela la nostra actitud cap a un aprenentatge constant i al llarg de tota la vida, i ens obliga a forjar-nos una disciplina de treball que ens serà útil en qualsevol situació de la nostra vida laboral i professional, amb independència dels estudis que hàgem fet.

Tot això, per tant, requereix que la universitat oferisca una formació integral i de qualitat a l’alumnat, que siga capaç de motivar-lo i despertar-hi una inquietud permanent a l'encalç del coneixement que repercutisca, una vegada graduat, en una major competència en el treball, una motivació permanent per millorar i continuar formant-se, i una disposició per a assumir i desenvolupar tot tipus de tasques i de responsabilitats. I a l’alumnat (a vosaltres), sobra dir-ho, cal demanar-vos treball i dedicació; que sigueu capaços d’assumir una cultura de l’esforç que, en definitiva, us porte a l’excel·lència personal i professional.

En el vostre nou període universitari, us trobareu amb un nou entorn social, emocional, moral i acadèmic, molt més competitiu, obert, autònom i independent, vosaltres us gestionareu el temps, l’adquisició del coneixement i el vostre ritme d’aprenentatge propi, i allí a la universitat, us trobareu:

• Un nou model de formació, una universitat internacionalitzada i global, oberta, actual i lligada a les tecnologies de la informació. Una universitat en definitiva del segle XXI que necessita estudiants motivats, proactius i amb vocació per l’estudi i el saber, estudiants com vosaltres, ciutadans del món.

• Un nou entorn, com deia, diferent, on tindreu la possibilitat de conèixer i relacionar-vos amb molts companys i amics des del primer dia. No oblideu mai que els amics de la Facultat seran els vostres amics i companys tota la vida.

• Un sistema universitari on ningú us forçarà a assistir al 100% de les classes, però on cadascun de vosaltres podrà estudiar, formar-se, investigar i donar tant de si com objectius i reptes es plantege en la vida

Esteu davant d’una de les primeres eleccions de la vostra vida, què voleu estudiar, ningú us ha obligat a escollir una carrera determinada. És la vostra primera Gran Elecció, i l’heu d’emprendre amb la màxima il·lusió.

Hi trobareu…

Uns campus, com el d’Alacant, on us barrejareu amb estudiants d’altres disciplines, d’altres nacionalitats, d’altres formes de pensar. El campus universitari és l’epicentre de la universitat, on teniu no solament les aules i els laboratoris (bàsics i fonamentals per a l’estudi), sinó també les biblioteques, les instal·lacions esportives, els tallers, els seminaris, les jornades, els clubs socials, les cafeteries, etc., espais moderns i dinàmics dissenyats per a una convivència en harmonia on no hi haja excuses per a la vostra formació.

Us recomane i anime a no tornar a casa just després de les classes: Viviu el campus, sentiu la universitat, gaudiu d’aquests 4 anys que us regalarà la societat! La vostra família sempre la tindreu al vostre costat, però la universitat passa volant per la vostra vida. Feu que us deixe una petjada inesborrable.

Veniu d’un col·legi de prestigi, on els vostres pares o tutors han cobert el seu cost, però si veniu a la universitat pública, heu de ser conscients que som tots els espanyols els que estem ajudant-vos al fet que pugueu estudiar. Sigueu sempre conscients d’això i aprofiteu l’oportunitat d’aquest regal.

No tingueu por d’equivocar-vos en vostra elecció. En aquesta vida, l’únic que mai s’equivoca és qui no decideix mai, i aquest mai avança prou. Trieu la carrera que trieu, penseu que la universitat us aportarà moltes més coses de les que en principi podríeu imaginar.

I per a acabar, os done algun consell de cara a l’estiu:

• No abandoneu el contacte amb els amics del col·legi, gaudiu-ne.

• Gaudiu de l’estiu a més no poder… ja voldria jo i molts dels qui estem ací, estar ara mateix en la vostra pell, a punt d’entrar a la universitat.

• I carregueu bé les piles d’il·lusió per a venir a la universitat!

Vosaltres heu adquirit aquest coneixement previ a través de la formació en el col·legi, esteu preparats per a iniciar els vostres estudis universitaris, i voldria felicitar i agrair a tot el personal docent i directiu del col·legi El Valle pel compromís i la lleialtat amb l’ensenyament al servei dels estudiants.

Ens sentim orgullosos, em sent orgullós com a padrí, de vosaltres, recentment graduats i dels vostres èxits acadèmics, perquè contribueixen a dur el nom del vostre col·legi tan amunt com es pot.

A tots i a totes, us desitge un futur ple d’èxits personals i professionals i us demane energia i il·lusió per a contribuir a un futur millor.

Ben prompte la justícia, les lleis, l’educació, els hospitals, les empreses i les administracions públiques, el futur de la nostra societat, en definitiva, estarà a les vostres mans. Unes mans i unes ments que han d’estar preparades, i amb les quals, sens dubte, aconseguirem retornar a la societat un nou concepte d’institució pública, un nou sentit de justícia, més real, més igualitària, més justa.

Abans d’acabar, vull reiterar-vos la meua enhorabona per la graduació i insistir en aquella idea que deia: “som amos del nostre destí i capitans de la nostra ànima”.

Podeu optar per fer història i canviar el rumb dels esdeveniments o esperar passius els resultats del canvi. Us anime a treballar per l’aplicació del coneixement, per l’emprenedoria, per la investigació, perquè d’aquestes, de vosaltres, depèn el futur.

Moltes gràcies a tots i a totes .

Bona vesprada. 

Oficina del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464