Saltar apartados

Acte de lliurament dels Premis del Consell Social 2019

Alacant, 4 d'abril de 2019

Deixeu-me, primer de tot, que us done els gràcies per haver-nos volgut acompanyar avui ací, a l’acte de lliurament dels Premis del Consell Social de la nostra universitat. 

Voldria, en primer lloc, deixar testimoniatge del meu reconeixement a Francisco Gómez Andreu, president del Consell Social fins fa ben poc, pel seu decidit compromís con la institució, per la seua lleial col·laboració amb aquesta, i pel seu esforç en favor d'una major, millor i més intensa relació entre la universitat i la societat. També per la serenitat i l'estabilitat amb què ens va assistir en uns anys que no han sigut fàcils, en uns anys procel·losos, marcats per una profunda crisi, dels efectes de la qual encara ens estem recuperant. 

Per tot açò i per aquests quasi sis anys al capdavant del Consell Social, Francisco Gómez s'ha fet mereixedor, sens dubte, de la Medalla d'Or de la Universitat, el màxim guardó que atorga. I així ho va reconèixer el Consell de Govern, que va aprovar la concessió per unanimitat, avui fa justament una setmana. Enhorabona i moltíssimes gràcies, Paco! 

Voldria també felicitar Adolfo Utor pel seu recent nomenament com a president del Consell Social. I desitjar-li la millor de les sorts al capdavant d’aquest òrgan, per a fer-ho comptarà amb la plena col·laboració de la comunitat universitària. Que la seua provada capacitat i la fortuna l’acompanyen en el seu treball! 

Els consells socials són la ròtula, la interfície entre l'acadèmia i l'entorn en el qual s'inscriuen. Són l'òrgan de participació de la societat en la universitat i l'instrument d'interrelació entre ambdues, així pel que fa a competències i funcions d'índole pressupostària i econòmica, com en aspectes relatius al rendiment dels serveis universitaris en relació amb el seu entorn. 

El paper que compleixen, per tant, no es limita a la supervisió de l'activitat universitària, sinó que s'estén a l'impuls de la implicació de la societat en la universitat, com a element de correspondència i interlocució entre ambdues i d'atenció a les seues respectives expectatives, necessitats i demandes. 

En els consells socials, participen empresàries, empresaris, representants institucionals, membres de la comunitat universitària, sindicats i col·legis professionals, que compleixen funcions de control en la gestió universitària, proposant acords sobre l'activitat econòmica i financera de la universitat; aprovant-ne els pressupostos; o de l'adequació de l'oferta de titulacions i estudis a les necessitats socials i a les demandes del mercat laboral, i l'establiment de programes per a facilitar la inserció social dels titulats universitaris. 

En aquest sentit, les dades de matrícula de les titulacions que hem posat en marxa aquest curs –Gastronomia i Arts Culinàries, Màrqueting, Relacions Internacionals i Enginyeria Biomèdica- donen compte, en aliança estreta amb l'acadèmia, de la seua capacitat per a identificar correctament les demandes socials de formació universitària ben arran del territori, si em permeteu que així ho diga. D'acord amb les necessitats i constrenyiments d'una estructura productiva amb singularitats marcades que, d'un costat, requereix posar en valor el nostre patrimoni material, els nostres sabers i arrelaments tradicionals, i, d'un altre, no solament “saber fer” sinó “saber vendre” el que es fa en un horitzó que avui és obligadament internacional, global. 

En el Consell Social de la Universitat d'Alacant, a més de la Comissió d'Assumptes Econòmics i la d'Assumptes Acadèmics, existeix una tercera, la Comissió de Relacions amb la Societat, les atribucions de la qual i competències s'orienten a promoure vincles de col·laboració entre la universitat i institucions i entitats socials representatives; a l'establiment de convenis entre la universitat i entitats públiques i privades encaminats a completar la formació dels estudiants i a facilitar la seua ocupació; a impulsar i, si escau, coordinar amb les associacions corresponents les actuacions destinades a establir relacions entre la universitat i els seus antics estudiants, a fi de mantenir els vincles afectius, i de potenciar les accions de mecenatge en favor de la institució acadèmica; i a atorgar ajudes, premis, distincions o reconeixements dins de l'àmbit de les seues competències. 

I és en l'ús d'aquestes competències i funcions, que la Comissió de Relacions amb la Societat va resoldre el febrer passat atorgar diferents guardons, repartits en una pluralitat de categories, que premien el compromís i mecenatge de destacades empreses, fundacions privades i persones amb la Universitat d'Alacant. Però també la responsabilitat amb l'ocupabilitat dels universitaris, les destacades trajectòries professionals, la implicació social i universitària, l'excel·lència en el rendiment acadèmic, el mèrit esportiu individual i per equips, el voluntariat estudiantil universitari, les trajectòries docents i investigadores singulars i els mèrits especials de la recerca. 

Permeteu-me, per no allargar en excés aquest discurs, que no glosse individualment les significatives contribucions de mecenatge i patrocini de les empreses guardonades, amb moltes de les quals ens uneix ja una llarga col·laboració, projectada, sens dubte, fecundament cap al futur. Permeteu-me també que no em referisca als mèrits, individuals i col·lectius, de la resta de premiats, creditors indubtables del reconeixement i del respecte del conjunt de la comunitat universitària. 

Voldria, en canvi, abundar en les motivacions d'aquests premis. En les raons d'una universitat que es defineix com una universitat pública, oberta, socialment responsable, transparent, eficient, sostenible, equitativa, consensual, plural, participativa i sensible a la correcció de les desigualtats estructurals i les derivades de riscos socials i individuals. 

Però si són molts els qualificatius amb els quals pretenem definir-la, les bondats que esperem i aspirem que ens descriguen, em sembla que tots aquests estan continguts en un sola frase: som una universitat socialment responsable. Responsable davant la societat en la seua més ampli conjunt, inclosa la societat global que ara habitem i que també ens habita. Però, sobretot, amb la societat de la qual prenem fins el nom: Alacant. 

I ens anima, cregueu-me, obsessivament la voluntat que la universitat siga laboratori, cresol i lloc de trobada i acord de totes aquelles accions públiques i privades que redunden en benefici de la nostra província. Que milloren la vertebració de la província entorn d'un projecte compartit i compartible. Si no per tots, per la majoria. Si no en tot, en els aspectes conciliats i conciliables. 

Els premis que avui lliura el Consell Social de la Universitat d'Alacant són un pas en aquesta direcció. Pretenen ser no solament la celebració d'una col·laboració més estreta entre el sector públic i el privat, amb respecte per l'autonomia de tots dos i en mutu benefici, sinó una forma de vinculació, a través d'un reconeixement oficial, d'aquells que han engrandit i engrandeixen la projecció de la Universitat i la seua utilitat econòmica, política, social i cultural.

Pretén també que aquests vincles es reforcen, s'amplien i que siguen duradors. Que lliguen, en fi, en la memòria dels guardonats, que la Universitat d'Alacant forma part de la seua història, de la mateixa manera que la Universitat d'Alacant forma part de la història de la província d'Alacant. 

No són moltes les universitats públiques espanyoles que, a través dels seus Consells Socials, han instituït plans de mecenatge que servisquen de pont i espai de trobada entre universitats i empreses, amb vista a obtenir profit mutu, i a rendibilitzar i millorar la competitivitat dels equips de recerca i millorar la transferència del coneixement. 

Menys encara, aquelles que han estès el seu propòsit més enllà del mecenatge empresarial per a incloure vincles amb persones, organitzacions i segments destacats de la comunitat universitària. I per a reforçar, mitjançant el seu esment, un perdurable sentiment de pertinença a la universitat en la qual es van formar, en la qual van treballar, van emprendre activitats, van ensenyar i van investigar, amb la finalitat que es convertisquen en ambaixadors actius d’aquesta davant el conjunt de la comunitat universitària i de la societat de tota la província. 

Voldria, per tant, per a finalitzar, felicitar tots els guardonats, en la seguretat que el seu premi és sobradament merescut. La victòria representa l'èxit i l'esforç, reconeixent a persones i institucions que mereixen la victòria, i que tracen la senda de l'excel·lència. Com vosaltres. 

Felicitats i enhorabona! 

Finalment, i ara sí, acabe felicitant al Consell Social de la Universitat d'Alacant per la seua brillant i avançada iniciativa, i pel seu encert en l'elecció dels guardonats. Enhorabona! 

Moltes gràcies. 

Oficina del Rector


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464