Ajudes per a cursos d'immersió en llengua anglesa per a titulats/es en Màster en professorat i Mestres

ministerio de universidades

Es convoquen en règim de concurrència competitiva, fins a 1.005 ajudes per a seguir un curs d'immersió lingüística en anglès organitzat per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo.

REQUISITS:

  • Haver finalitzat el grau de Mestre en qualsevol de les especialitats en algun dels següents cursos acadèmics: 2019-2020, 2018-2019 o 2017-2018.
  • Haver finalitzat els estudis de Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes en algun dels següents cursos acadèmics: 2019-2020, 2018-2019 o 2017-2018.

Tenir una nota mitjana en l'expedient acadèmic d'almenys 8,00, i superior a la que s'establisca com a nota de tall en funció del total d'ajudes a concedir.

LLOC: 

Santander, Conca, Sevilla o Tenerife.

DURACIÓ: 

5 dies

DOTACIÓ: 

Despeses d'ensenyament, material, manutenció i allotjament, encara que l'alumnat seleccionat ha d'abonar 100 ? a l'empresa en concepte de reserva.

CONVOCA: 

ÚLTIMA CONVOCATÒRIA:

Inici