Beques d'idiomes a l'estranger

La Fundació ONCE convoca beques per a promoció d'estades a l'estranger i la participació en cursos d'anglès, francès o alemany, en països de parla anglesa, francesa o alemanya de la Unió Europea.

REQUISITS:

 • Residir a Espanya
 • Tenir una discapacitat amb un grau igual o superior al 33%, reconeguda oficialment per l'Organisme competent de la seua Comunitat Autònoma.
 • Haver complit els 18 anys i no haver complit els 30 en el moment de la sol·licitud.
 • Ser beneficiari/a del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en elmomento de la sol·licitud o com a màxim en els quinze dies anteriors a la sol·licitud.
 • Estar en possessió d'un nivell mínim B1 de l'idioma per al qual se sol·licita l'ajuda.

DURACIÓ: 

De 4 a 12 setmanes

DOTACIÓ:

 • Programes de 4 setmanes: 2.000 €
 • Programes de 6 setmanes: 3.000 €
 • Programes de 8 setmanes: 4.000 €
 • Programes de 10 setmanes: 5.000 €
 • Programes de 12 setmanes: 6.000 €

CONVOCA: 

ÚLTIMA CONVOCATÒRIA:

 • BASES
 • TERMINI: del 31 de gener al 7 d'agost de 2020. o, en cas que siga anterior, en el moment en el qual s'esgote la totalitat de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria d'acord amb el que es preveu en l'Apartat VI.

Inici