Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Beques i Ajudes

Auxiliars de conversa de llengua espanyola en centres docents estrangers

Es convoquen places d'auxiliars de conversa de llengua espanyola per al curs escolar 2020-2021 en centres docents d'Alemanya (125 places), Austràlia (2 places), Àustria (34 places), Bèlgica (15 places), el Canadà (3 plaça), els Estats Units (30 places), França (410 places), Irlanda (30 places), Itàlia (20 places), Malta (5 places), Noruega (4 places), Nova Zelanda (6 places), Regne Unit (120 places), Suècia (2 places), Suïssa (4 places) i Rússia ( 5 places).

DURACIÓ: 

Curs escolar 2020-2021

DOTACIÓ: 

Segons destinació

CONVOCA: 

 • Ministeri d'Educació i Formació Professional
 • Telèfon: 91 506 55 94
 • Correu electrònic: auxiliares.conv@educacion.gob.es (consultes generals) i profex.soporte@educacion.gob.es (consultes relatives a incidències amb l'aplicació Profex)

REQUISITS: 

 • Tenir nacionalitat espanyola.
 • Estar en alguna de les situacions acadèmiques següents:
  • Ser estudiant d'últim curs durant el present curse 2019-20 d'una de les titulacions que es relacionen en l'Annex I. S'entendrà que els sol·licitants han d'estar en condicions d'obtenir una titulació en finalitzar el curs acadèmic 2019-2020, per a això han d'estar matriculats de tots els crèdits pendents necesariospara finalitzar els estudis.
  • Haver obtingut una de les titulacions que es relacionen en l'Annex I en els cursos acadèmics 2016-2017, 2017-2018 o 2018-2019.
  • Haver obtingut el títol de graduat, llicenciat o mestre en una de les titulacions que es relacionen en l'Annex I en el curs acadèmic 2015-2016 i posseir o estar cursant un títol de Màster Oficial d'Ensenyament de l'Espanyol com a Llengua Estrangera, en l'àmbit de la didàctica de llengües estrangeres, o Màster que habilita per a l'exercici de la funció docent o equivalent
 • No haver ocupat plaça d'auxiliar de conversa amb anterioritat.
 • No haver presentat renúncia en convocatòries anteriors, d'acord amb els terminis establits.
 • No patir malaltia que impossibilite l'exercici de les seues funcions com a auxiliar de conversa.
 • Complir amb els requisits específics de cada país.

ÚLTIMA CONVOCATÒRIA:

 • EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA: BOE 22/11/19
 • MÉS INFORMACIÓ
 • TERMINI: Del 26 de novembre al 18 de desembre de 2019, tots dos inclusivament.

Inici