Ajudes a la Investigació de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert

16  Ajudes a la Investigació per a la realització de tesis doctorals en Ciències Socials i Humanitats.

REQUISITS: 

Estudiants de doctorat que així ho acrediten, mitjançant certificació oficial de la universitat corresponent i tinguen inscrit el projecte de Tesi Doctoral en la Comissió de Doctorat.

DOTACIÓ: 

Màxim 4.000 €

CONVOCA: 

ÚLTIMA CONVOCATÒRIA:

Inici