Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Beques i Ajudes

Beques Fundació SEPI d'Iniciació en l'empresa

Es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en qualsevol dels centres de treball que AIRBUS GROUP té establits a Espanya.

REQUISITS:

  • Haver nascut amb posterioritat al 31 de desembre de 1990.
  • Estar en possessió d'alguna de les titulacions indicades en les bases.
  • Podran també presentar la seua candidatura i optar a les beques convocades les persones estudiants universitàries que tinguen, com a màxim, 30 crèdits ECTS pendents d'aprovar, abans de la data d'incorporació a la beca.
    Si la persona candidata ja és titulada haurà d'haver obtingut aquest títol en alguna convocatòria dels cursos 2017/2018, 2018/2019 o 2019/2020.
  • Alt nivell d'anglès.
  • Estar disposat a fixar la seua residència en el lloc on li siga adjudicada la beca.
  • No haver sigut beneficiari o beneficiària d'algun programa de beques de la fundació, ni haver renunciat a alguna beca atorgada per aquesta institució durant el període formatiu.

DURACIÓ:

11 mesos

DOTACIÓ:

1.000 €/mes + assegurança d'accidents

CONVOCA:

ÚLTIMA CONVOCATÒRIA:

  • BASES
  • TERMINI: 9 de gener de 2020

Inici