Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Beques i Ajudes

Beques IVACE Exterior en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses

70 Beques per a la realització d'un programa formatiu consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior.

REQUISITS:

  • Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i resident en la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV.
  • Estar inscrites en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, en el moment de presentació de la sol·licitud de la beca i en el moment d'adjudicaciónde la mateixa.
  • Tenir menys de 30 anys el dia 27 de gener de 2020.
  • Estar en possessió d'una titulació universitària de grau superior.
  • Domini parlat i escrit de l'idioma anglès, així com del d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

DURACIÓ:

12 mesos

DOTACIÓ:

12.020 € bruts anuals

CONVOCA:

ÚLTIMA CONVOCATÒRIA:

Inici