Assistència Mèdica

Preguntes freqüents sobre:

Assistència Mèdica

 

Índex de preguntes

On es pot acudir en cas de necessitar assistència mèdica?

Tot l'alumnat, a més de la cobertura sanitària pública, compta amb la cobertura de l'Assegurança Escolar per a menors de 28 anys. 

L'alumnat que no dispose d'assegurança escolar (per ser major de 28 anys o per ser estranger/a sense targeta de residència en vigor) haurà de subscriure obligatòriament l'assegurança d'accidents que se li inclourà en la matrícula.

L'assegurança Escolar cobreix contingències sobre accident escolar, tuberculosi, cirurgia, neuropsiquiatria, tocologia i infortuni familiar. No cobreix la medicina general.

Si es necessita usar les prestacions de l'assegurança escolar cal posar-se en contacte amb la secretaria del centre (Facultat/Escola Politècnica) o amb l'INSS (C/ Churruca, 26. 965903100) 

També es poden subscriure les Assegurances Voluntàries d'Accidents que ofereix la Universitat.

A més la Universitat compta amb un Servei de Prevenció i Assistència Mèdica que té com a funció la vigilància de les condicions de seguretat i salut en la Universitat i que també dóna assistència mèdica d'urgència a l'alumnat. 

Està situat en l'Edif. 5 Pla UA. Compta amb un equip de facultatius i infermers i atén de 10 a 14 hores i de 18 a 20 hores en període ordinari (horaris). 

 Pujar