Estudis en l'Estranger

Preguntes freqüents sobre:

Estudis a l'estranger

Com es poden cursar estudis en un altre país?

Caldria distingir tres opcions:

1.- Acabar els estudis de Batxillerat a Espanya i iniciar estudis universitaris en un altre país.

2.- Cursar un semestre o un curs complet en un altre país a través de programes d'intercanvi.

3.- Cursar estudis de postgrau o perfeccionament en una Universitat Estrangera.

Els centres NARIC (Centres nacionals d'informació sobre reconeixement acadèmic) tenen com a missió  millorar el reconeixement acadèmic de títols i la mobilitat d'estudiants entre els diferents països de la Unió Europea.

Pujar

Què s'ha de fer si es vol estudiar la carrera en una universitat estrangera?

Convé informar-se amb la suficient antelació.

S'ha de conèixer el sistema universitari del país al qual es vol anar a estudiar. Una vegada seleccionada la universitat estrangera  convé contactar per a verificar les condicions d'accés, disponibilitat de places i "paperassa" que haurà de realitzar-se.

S'ha de tenir en compte que una vegada obtinguda la titulació en una universitat estrangera s'haurà de passar per procediments d'homologació i/o reconeixement perquè el títol tinga efectes professionals i/o acadèmics a Espanya.

ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

Una de les finalitats de l'Espai Europeu d'Educació Superior és la de promoure la mobilitat d'estudiants entre els països de la Unió Europea. Els procediments d'accés a estudis universitaris a Europa així com els procediments de reconeixement de titulacions dins de l'Espai Europeu són més senzills.

Les i els estudiants europeus poden accedir a cursar estudis en les universitats europees únicament acreditant el compliment dels requisits generals d'admissió del país d'origen de l'estudiant.

En el cas de voler iniciar estudis de Grau a Europa, el requisit general d'admissió serà el d'haver superat la prova d'accés a la universitat espanyola (es podrà exigir la superació de proves d'idiomes o proves específiques d'admissió que tinguen establides per a tots els seus alumnes la universitat de destinació).

Pujar

Quines possibilitats d'estudiar a l'estranger hi ha a través de programes d'intercanvi?

 • El programa de mobilitat més important i conegut per a estudiants universitaris és el Programa ERASMUS+ mitjançant el qual es poden cursar part dels estudis universitaris en una universitat europea amb estades d'un semestre o d'un curs complet. Totes les universitats espanyoles participen en el programa ERASMUS+.
 • La Universitat d'Alacant disposa d'un Programa de Mobilitat global (No Europea) mitjançant el qual els estudiants de la UA poden cursar part dels seus estudis en universitats de països no europeus (Austràlia, el Brasil, el Canadà, Xile, la Xina, els Estats Units, Mèxic i Rússia) amb les quals la UA ha signat convenis d'intercanvi.

Característiques comunes dels programes de mobilitat internacional:

 • Les i els estudiants han d'estar matriculats en estudis oficials de la UA.
 • Es poden sol·licitar quan ja s'ha avançat en els estudis.
 • Es cursen continguts similars als estudis que l'alumnat està realitzant en la UA.
 • Les estades són semestrals o anuals.
 • Es poden sol·licitar únicament per a universitats amb les quals la UA haja signat convenis d'intercanvi específics.
 • S'estableix, mitjançant acord acadèmic, que estudis ha de realitzar l'alumnat en la universitat estrangera.
 • Els continguts cursats en la universitat estrangera són reconeguts (normalment com a crèdits optatius) per la Universitat d'Alacant.
 • Cal acreditar nivell de coneixement de l'idioma en què es cursaran els estudis (idioma propi del país de destinació o a vegades anglès).
 • Es reben ajudes econòmiques per a costejar l'estada a l'estranger.

La gestió administrativa, la coordinació i la informació sobre les convocatòries es realitza des del Secretariat de Mobilitat (Oficina de Mobilitat). Edifici de Relacions Internacionals. Edif. 23. Tel. 965909558.  E-mail: s.mobilitat@ua.es

A més d'aquests programes d'estudis, també es gestionen programes de pràctiques en empresa per a estudiants i titulats/es. El més important és el Programa de Pràctiques en Empreses Europees AITANA per a estudiants i titulats de la Unió Europea (Erasmus, Leonardo da Vinci).

També, es pot accedir les Beques de pràctiques i a altres programes de pràctiques en empreses a l'estranger (Beques Faro, Beques Argo, etc.).

Pujar

Com es poden cursar estudis de postgrau i/o perfeccionament en una universitat estrangera?

Potser l'opció més recomanable. 

Es tracta que una vegada finalitzats els estudis de Grau a Espanya, especialitzar-se o fer tasques d'investigació en universitats estrangeres.

De manera orientativa es poden seguir els següents passos:

 1. Seleccionar un país o països on podria ser interessant completar la formació. Informar-se sobre els seus sistemes educatius (especialment estudis de postgrau).
 2. Una vegada triat el país seleccionar una universitat on realitzar els estudis d'especialització. Informar-se sobre condicions i requisits d'admissió, tràmits, "paperasses", costos, etc.
 3. Cercar possibles beques, ajudes o programes d'intercanvi.
Beques Europa:
 • Beques Ministeri d'Afers Exteriors-Agència de Cooperació Internacional (MAEC-AECI) d'Art, Cultura i Educació.
 • Possibilitat d'accedir als sistemes generals de beques que tinga establit el país de la Unió Europea per als seus nacionals (els ciutadans de la Unió Europea no tenen la condició d'estrangers).
 • Programes específics dels països europeus per a alumnes estrangers (es poden visitar les pàgines webs de les Ambaixades).

En la Universitat d'Alacant es pot trobar més informació en el Centre de Documentació Europea i en l'Oficina de Mobilitat i en el Centre Superior d'Idiomes.

Beques Amèrica Llatina:

 En la Universitat d'Alacant es pot trobar més informació en la Subdirecció de Cooperació Universitària al Desenvolupament. 

Beques Estats Units i el Canadà:
Altres països en via de desenvolupament:

En la Universitat d'Alacant et poden orientar en la Subdirecció de Cooperació Universitària al Desenvolupament. 

 
Altres programes:
Cercadors:

Pujar