Targeta Universitària (TIU)

Preguntes freqüents sobre:

Targeta Universitària (TIU)

Què és la TIU? Com s'aconsegueix?

La TIU és el carnet universitari de la Universitat d'Alacant dirigit a tots els seus col·lectius. La possessió de la TIU ens identifica com a membres de la Comunitat Universitària.

Amb caràcter general, tenen dret a la TIU, estudiants, docents/investigadors (PDI), el personal d'administració i serveis (PAS), becaris/es d'investigació, estudiants de la Universitat Permanent i membres de l'associació d'antics alumnes (Oficina Alumni).

A més del seu caràcter identificatiu, la possessió de la TIU permet accedir a serveis universitaris (biblioteques, ordinadors, instal·lacions esportives, etc.) i a avantatges comercials.

  • L'alumnat de nou ingrés, a partir de l'1 de setembre, hauran de sol·licitar cita prèvia per a realitzar el tràmit d'emissió de la TIU.
  • El PDI i PAS gestiona la sol·licitud de TIU a través d'UACloud una vegada establida la relació laboral o funcionarial amb la UA.
  • La resta de col·lectius, a través de l'oficina administrativa que els corresponga.
  • La TIU està integrada en l'AppUA . La fotografia de la TIU també és la que figura al campus virtual "UACloud".
  • L'expedició de la TIU es realitza en col·laboració amb el Banc de Santander.
  • Les sol·licituds de duplicats de TIU per pèrdua o robatori han de fer-se a través de l'Oficina de TIU (Tel. 965909404).
  • Les i els estudiants abonen anualment 5.87 €  en concepte d'expedició i manteniment de targetes d'identitat.


Per a qualsevol qüestió relaciona amb la TIU es pot contactar amb:

Unitat de Gestió de TIU.
Pavelló d'Alumnat (Edif. 21)
Tel. 965909404
E-mail: tiu@ua.es

Pujar

A quins serveis es pot accedir amb la TIU?

La presentació de la TIU és necessària per a accedir a serveis universitaris.

  • Préstecs de llibres a les biblioteques
  • Accés a instal·lacions esportives a preus corresponents a membres de la Comunitat Universitària
  • Utilització d'equips informàtics a les sales d'ordinadors

La possessió de la TIU permet beneficiar-se de línies de descompte i avantatges comercials en empreses i institucions

La TIU pot ser requerida per les unitats i serveis de la UA per a identificar-se com a membre de la Comunitat Universitària. També, pot ser requerida per altres institucions per a identificar-se com a universitari i accedir a ajudes o descomptes, expedicions de carnets d'estudiants, carnets joves, etc.

Per a qualsevol qüestió relaciona amb la TIU es pot contactar amb la Unitat de Gestió de TIU.

Pujar