Llistats d'activitats per a centres d'informació

Si com a Centre d'Informació vols col·laborar en la difusió recíproca d'activitats i convocatòries de la UA que siguen d'interès per als usuaris del teu centre, pots emplenar aquest FORMULARI

Els llistats que es relacionen a continuació van dirigits a tots aquells Centres d'Informació (d'Ajuntaments, d'Instituts de Secundària, Delegacions d'Estudiants, Associacions, etc.) que vulguen oferir informació de la Universitat d'Alacant als seus usuaris.

S'hi inclouen tant les activitats programades per la Universitat d'Alacant com per altres Universitats i entitats que es consideren d'interès per a estudiants.

Es presenten en format pdf per a facilitar-ne la impressió i posterior publicació en taulers o altres mitjans.

L'actualització és aproximadament quinzenal; les novetats a partir de la data en què es pengen els llistats poden consultar-se en l'Agenda d'Activitats de la Universitat d'Alacant.

LLISTATS (Actualitzat el 23/09/2021)
InfoUA
Cursos
Obri Pdf, 498 KB
InfoUniTrab
Obri Pdf, 704 KB
Beques i ajudes
Obri Pdf, 806 KB
Activitats amb crèdits de lliure elecció
Obri Pdf, 535 KB
Conferències i congressos
Obri Pdf, 625 KB
Premis i concursos
Obri Pdf, 492 KB

Inici